عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 987

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی شهر و شهرسازی معاصر از دیدگاه تبیین و تشریح مسایل آنها و ریشه‌یابی برنامه‌های جامعه در اندیشه‌های علمی و فلسفی همراه با تحلیل نتایج عملی و تجربی این گونه برنامه‌ها و در نهایت معرفی پایه‌های اساسی برنامه ریزی موضعی - موردی هدف این نوشتار است . ...

پژوهش حاضر به علاوه بر فصل مقدماتی مشتمل بر پنج فصل میباشد.به عنوان مدخل ورود به بحث ، جغرافیای طبیعی و تاریخی منطقه خراسان و جایگاه نیشابور به عنوان یک ربع آن در دوره باستان و اسلامی تبیین گشته است .در فصل اول به روند شهرنشینی از آغاز تا دوره اسلامی در سرزمین ایران پرداخته شده، اینکه سابقه پدید آمدن شهرها در ایران مربوط به چه دوره‌ای است و مراحل تطور آن در ازمنه مختلف به چه صورت بوده است ؟ اجزای مشخص و برجسته شهرها در ایران کدامند؟ و معیار تشخیص یک شهر در آن روزگار چ ...
نمایه ها:
شهر | 
مغول | 
تاریخ | 

پژوهش حاضر یک مطالعه ناحیه‌ای در قلمرو علم جغرافیاست . بحث رابطه شهر و روستا و تاثیرات آن در ساختار فضائی شهر و روستاها در علم جغرافیا از اعتبار خاصی برخوردار است . شهرها و روستاها به عنوان الگوی سکونتی با کارکردهای مختلف و خاص همواره دارای روابط متقابلی بوده‌اند که این روابط می‌تواند به یک نظام عادلانه و دوجانبه سبب شود که حاصل آن رونق و اعتبار دوجانبه شهرها و روستاهاست و یا برعکس این روابط یک جانبه باشد یعنی سلطه شهرها بر روستاها که ضعف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی روستاها و ...

شهر منظره کاملی از مدرنیته و صنعتی شدن است که جهان معاصر را نشان می دهد. شهر در تمام دیدگاه هایش، بالاترین تحقق روح فنی است. پس انسان محکوم به باقی ماندن در این جهان پایدار، در مقابله با این دنیای بی تفاوت نسبت به سرنوشت خود، سرگردان در این هزارتوی شهر مدرن است. می توان گفت که شهر به مخلقی تبدیل شده که خالق خود را در خود پیچیده است. در چنین محیطی، انسان ها به گونه ای بی فایده کاملا آشفته رفتار می کنند . شهر محیطی است با تمام خطرات که بیشترین تهدید درناتوانی در احساس کردن، دی ...

امروزه تبدیل روستا به شهر، به عنوان یک چالش اساسی در مباحث شهرنشینی و توسعه مطرح بوده و بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. در ایران نیز تبدیل روستا به شهر به عنوان یکی از موضوعات مهم در مباحث شهری و روستایی مطرح است. یکی از اثرات شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و کالبدی و جمعیتی کشور، رشد فزاینده ی تعداد شهرها از طریق تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک می باشد. بنابراین به عقیده برخی از صاحب نظران تبدیل مراکز روستایی به شهر موجب خدمات رسانی بهتر ب ...

رشد شهر و شهرنشینی در هر دوره و در هر منطقه، محصول منطقی شرایط خاص محیطی و تابع اوضاع فراملی و جهانی است. شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه متاثر و بازتاب شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه در دوره ای طولانی است که از نتایج آن می توان به رشد سریع شهرهای بزرگ به همراه مهاجرت های وسیع و گسترش کالبدی ناموزون اشاره نمود که از تبعات منفی آن؛ رشد پراکنده شهر، تخریب اراضی زراعی پیرامون و بوجود آمدن فاصله فیزیکی- زمانی زیاد بین کاربری هاست. در مقابل؛ هسته های مرکزی شهرها غال ...

مطالعه روابط شهر و روستا از مهم‌ترین مباحث در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و روستایی است؛ زیرا با مطالعه و شناخت کلی و همه جانبه از یک ناحیه و با کشف استعدادها و توانایی‌های بالقوه موجود در محل می‌توان راه حل‌های مناسبی برای رفع تناقض‌ها و اختلافات منطقه‌ای و خصوصاً تضادهای آشکار بین شهرها و روستاها پیدا کرد. تعاملات بین شهر و روستا پیچیده و غالباً مبهم است و نبود درک درست از تار و پود این روابط، مشکلات فراوانی را بوجود می‌آورد. هدف این پژوهش تبیین الگوی روابط متقابل شهر و روستا ...

چکیده طی نیم قرن اخیر تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک سبب رشد فزاینده تعداد شهرها شده است. در کشور ما نیز افزایش تعداد شهرها از طریق اجرای سیاست ارتقای روستاهای بزرگ به شهر بعنوان یک اقدام مهم انجام گردیده است و موضوع مهم قابل بررسی در این فرایند نیز آثار و پیامدهای تبدیل روستاها به شهر می باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت دقیق تحولات و جابه جاییهای جمعیت روستایی در دهه های اخیر و شناخت و ارزیابی پیامدهای اصلی تبدیل روستا به شهر به بررسی این موضوع در شهرستانهای ج ...

دگرگونی در شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرها و ورود تکنولوژی و افزایش سریع شهرنشینی و توسعه شهری تغییرات اجتناب ناپذیری را در شهرها و علی الخصوص محله های شهری ایجاد کرده است. به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری پیچیدگی این مسائل جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به مظور حل پایدار آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است. تحلیل پایداری و وضعیت شاخص های پایداری در سطح محله های شهری به عنوان رهیافتی جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری همواره یکی از اهداف ...