عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1181

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه روش ترکیبی جدیدی برای پیش بینی کوتاه مدت بار ارائه شده است . در این روش از ترکیب تبدیل ویولت وشبکه عصبی انعکاس حالت) (ESN به این منظور استفاده شده است. این روش به دو صورت مدل شده است که با WESN1 وWESN2 نامگذاری شده است. در هر دو مدل، پیش بینی بار با در نظر گرفتن روزهای تعطیل برای بار یک ساعت آینده و 24 ساعت آینده صورت می‌گیرد. در روش WESN1 تمامی ضرایب ویولت به همراه دما به عنوان ورودی به یک شبکه عصبی وارد می‌شوند، در حققیت از یک شبکه برای پیش‌بینی بار استف ...

موشک‌های کروز، پرنده‌های بدون سرنشین هدایت‌شونده‌ای هستند که با توجه به عملکرد بسیار مناسب آن‌ها در ارتفاع کم، از جمله تجهیزات استراتژیک موثر در سرنوشت یک جنگ به شمار می‌روند. این موشک‌ در حین پرواز قادر به تغییر ارتفاع و مسیر بوده و می‌تواند این عمل را، چندین دفعه تکرار نماید. سیستم کنترلی موجود در موشک کروز وظیفه‌ی دنباله‌روی صحیح مسیر، که توسط دستور هدایتی اتخاذ شده است را بر عهده دارد. از طرفی برای کنترل این دسته از موشک‌ها بایستی با در اختیار داشتن معادلات دینامیکی سیستم ...

محاسبه دقيق پارامترهاي نوتروني و ترموهيدروليکي قلب يک راکتور هسته اي هم به لحاظ ايمني و هم به لحاظ اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين محاسبات هم در شرايط بارگذاري اوليه قلب راکتور و هم در طول بهره برداري از آن در هر سيکل کاري راکتور تکرار مي گردد. در هر چيدما ن قلب راکتور معيارهاي ايمني طراحي نوترونيک و ترموهيدروليک بايد با حاشيه ايمني خوبي برآورده شوند. از طرفي ارتباط قوي بين پارامترهاي نوتروني و ترموهيدروليکي هر راکتور هسته اي ايجاب مي کند تا در شرايط واقعي از قلب ر ...

در این تحقیق، در ابتدا یک مدل جدید رابطه خصوصیت-ساختاری کمی (QSPR) جهت تخمین ضریب نفوذ مایعات آلی در رقت بینهایت، D° AB، تعمیم یافته است. با استفاده از روش انتخاب متغیر بهینه یابی ازدهام ذرات (PSOvs) از یک مجموعۀ 1124 تایی توصیف کننده، برای هم مادۀ A و هم مادۀ B، توصیف کننده-های مناسب انتخاب شده‌اند. سپس با استفاده از یک مدل برازش چند متغیره (MLR) مبتنی بر 345 ضریب نفوذ مخلوط هیدروکربن در رقت بینهایت ساخته می‌شود. در این مسئلۀ انتخاب متغیر، تابع هدف، تابع چند ضابطه‌ای RQK اس ...

تیر ها و ستون ها ابزاری هستند که در سازه ها برای تحمل بار استفاده می شوند که این بار می تواند ثابت یا متغیر باشد. وجود ترک در یک سازه باعث کاهش عملکرد آن سازه و در نتیجه منجر به خرابی آن سازه می شود. ترکها دارای مشخصاتی هستند که این هرکدام از آن ها تاثیر خود را بر رفتار ارتعاشی سازه ها و همچنین نیروی کمانش در ستونها دارند از این رو تعیین ترک و مشخصات آن یکی از مسائل مهم در مهندسی برای تعیین ضریب اطمینان سازها به حساب می آید. ترک مایل (ترک زاویه دار) یکی از انواع مختلف ترک است ...

تمام فاضلاب‌های صنعتی در تغییر کیفی جریان‌های آب موثرند. با رشد و پیشرفت تکنولوژی، حجم تولید پساب‌های صنعتی افزایش یافته و طی فرایند‌های مختلف تولیدی، حجم زیادی از آلاینده‌های آلی و معدنی وارد پساب می‌شوند. بنابر‌این لازم است همگام با رشد و افزایش تولیدات صنعتی، روش‌های نوین تصفیه جهت برطرف کردن آلودگی‌های مختلف نیز گسترش یابد. یکی از روش‌های مناسب جهت حذف این مواد فرآیند جذب سطحی فیزیکی است. در تحقیق حاضر، ماده طبیعی پرلیت که از آن طی فرآیند نانو تکنولوژی، نانو پرلیت تهیه گ ...

در این مطالعه ما سعی خواهیم نمود تا با استفاده از ساخت سامانه ذخیره سازی انرژی به بررسی کاهش مصرف انرژی در مناطق کویری بپردازیم. سیستم ساخته شده حاوی مواد تغییر فاز RT25 و KF.4H2O می باشد. پس از ساخت ماده تغییر فاز و سیستم ذخیره سازی آزمایشات جذب/دفع انرژی در شرایط مختلف دمای هوای ورودی، سرعت هوای ورودی و تعداد صفحات حاوی مواد تغییر فاز در سیستم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش دمای هوای ورودی به همره افزایش سرعت هوای ورودی سبب کاهش مدت زمان دفع انرژی می گردد. هم چنین نت ...
نمایه ها:
pcm | 
انرژی | 

شبکه‌های حسگر بی‌سیم اگر بدون سازماندهی بکار گرفته شوند انرژی بالایی مصرف می‌کنند که باعث کاهش طول عمر شبکه می‌شود. یکی از راههای کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی می‌باشد. برای استفاده از این الگوریتم باید به اصول خوشه‌بندی و انواع آن آشنایی داشته باشیم و روشهای خوشه‌بندی را بیان کنیم، خوشه‌بندی دارای سردسته و اعضای خوشه می‌باشد، و کل مجموعه دارای یک سینک که اطلاعات کلی وارد آن می‌شود. در شبکه‌های خوشه‌بندی شده چون ارسال اطلاعات در مسافتهای ...

هدف اصلی این تحقیق، پیش بینی فاکتورهای موثر بر ا منیت سیستمهای تحت اینترنت در حوزه تجارت الکترونیک B2C می باشد. این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر دسته بندی بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی پیمایشی محسوب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق نیز پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شهر تهران است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق، شبکه عصبی است. در این تحقیق، از ...