عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:
خاک | 
سلنیم | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گوگرد | 
مس | 
روی | 
سلنیم | 
حیوان | 
خون | 
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
سلنیم | 
سرطان | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در بخش اول کار پژوهشی حاضر، روش استخراج با فاز جامد مبتنی بر نانوذرات هیدروکسید دوگانه‌ی لایه‌ای نیکل-آلومینیوم برای پیش‌تغلیظ مقادیر بسیار کم سلنیم قبل از اندازه‌گیری توسط اسپکترومتری جذب اتمی تولید هیدرید با جریان پیوسته (HGAAS) ارائه گردیده است. عوامل تاثیرگذار بر راندمان استخراج و سیگنال HGAASمطالعه و بهینه گردیدند. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص و انحراف استاندارد نسبی روش به ترتیب 0/03ng mL-1 و 2/8% به‌دست آمد. ظرفیت جذبی جاذب به‌کار برده شده 9/98mg g-1 محاسبه گردید و فاکت ...