عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیگار | 
addiction | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تریاک | 
  
هدف از انجام این مطالعه بررسی چگونگی اثر ‏‎TGF-B2‎‏ بر بیان ژن ‏‎GM-CSF‎‏ انسانی می باشد. ‏‎(Gm-CSF) Granulocyte- macrophage colony stimulating factor ‎‏ قادر به تحریک پدیده تمایز در سلولهای مادری خونساز بوده و فعالیت سلولهای بالغ خونی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این جهت همیشه بعنوان یک عامل مهم در پدیده خونسازی مورد توجه بوده است. سلولهای 5637 بدلیل افزایش نیمه عمر رونوشتهای ‏‎(mRNA)‎‏ و بیان فراوان ژن ‏‎GM-CSF‎‏ مدلی مناسب برای بررسی بیان ژن مورد نظر هستند. ‏‎(TGF-B) Trans ...