عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1173

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح در پی به‌دست آوردن آمارهایی در زبان فارسی است که هر یک به نحوی طراحی یک سیستم ارتباطی مطمئن، در سیستم‌های رمز کننده فراهم می‌سازد و امکان ارائه روشی برای فشرده‌سازی اطلاعات را به‌وجود می‌آوردند. نظر به این‌که روش‌های معمول در طراحی سیستم‌های ارتباطی (بخش نمایه‌سازی) مبتنی بر تحقیقات زبان‌شناسی بر روی زبان‌های خارجی است و باتوجه به این‌که معیارهای زبان فارسی از برخی جهات متفاوت با این زبان‌ها می‌باشد، لذا باید در ابتدا با استفاده از مدل‌های ریاضی مناسب بر روی زبان‌فارس ...

در این کتاب (طرح) آموزش از سخن (کلام و نطق) شروع می‌شود و به دو قسمت زبان و ادبیات تقسیم می‌شود، سپس به انواع زبان، اختصاصات زبان علمی، تعاریف و انواع ادبی بومی فارسی پرداخته شده و برای هر اصطلاح تعریف ارائه شده است . نمونه نظم و نثر که در این کتاب آورده شده است از نظام علمی پیروی می‌کند و نمی‌شود آنها را جابجا کرد. تدوین کتاب هدفمند است و استاد و دانشجو در می‌یابند، چه مطالبی را می‌خواهند مورد بحث قرار دهند. ...

مطالب درس یک و حدود 25% از متون فارسی عمومی به شرح زیر فراهم شده است: درس یک: مرور ساختارهای پایه درس دو: جغرافیای طبیعی ایران درس سه: جغرافیای استان ایران درس چهار: تاریخ و تمدن 1«دوره پیش از تاریخ ایران» درس پنج: تاریخ و تمدن 2 «دوره تاریخی ایران» درس شش: تاریخ و تمدن 3 «مقاومتهای حماسی ایرانیان» درس هفت: ویژگیهای فرهنگهای ایرانیان بازبینی و بررسی مجدد این متون تا رسیدن به حد کاملاً مطلوب ادامه خواهد داشت. ...

بسیاری فرهنگهای فارسی به عربی منتشر شده و مورد استفاده چندان شناخته شده نیستند و اغلب استادان و محققان ادبیات و زبان فارسی تطبیقی و نیز آموزش زبان فارسی به عرب زبانها با پاره ای از آنها آشنایی کافی ندارند، افزون بر این حجم تالیف فرهنگهای فارسی به عربی هنوز ضعیف بوده و عملا پاسخگوی نیازهایی آموزشی و فرهنگی نیست. روش و مضمون این فرهنگها هم دچار نقصهای گوناگون است که عموما نتیجه عدم تسلط و احاطه کافی نویسندگان فارسی زبان بر زبان عربی و نویسندگان عرب زبان بر زبان فارسی است. حجم ت ...
نمایه ها:
توصیف | 

با رشد فزاینده‌ای که در آموزش زبان دوم در جهان امروز به چشم می‌خورد و با توجهی که پژوهشگران و علمای علم آموزش زبان به امر بررسی علمی مسائل مربوط به یادیگری آموزش زبان مبذول داشته‌اند اهمیت بررسی مشکلات خاص فراگیری زبان دوم در جامعه ما احساس می‌شود. رهیافتهای حاصل از تحقیقات پژوهشگران در چند دهه اخیر شکل جدید و نوینی به خود گرفته است و در قالب نظریه‌های مختلف ارائه گردیده است . یکی از نظریاتی که در امر بررسی مشکلات زبان‌آموزی ارائه گردیده است شناسایی مشکلات آموزش ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی فرایند نمایه سازی ماشینی و سنجش امکانات لازم برای استفاده از نمایه سازی ماشینی در مرکز اطلاع رسانی جهاد کشاورزی می باشد تا الگویی مناسب جهت استفاده از نمایه‌سازی ماشینی به زبان فارسی در ایران ارائه گردد. گردآوری اطلاعات به شیوه مصاحبه و استناد به مدارک موجود انجام گرفته است. از روش طراحی سیستم استفاده شده است؛ به طوریکه پس از مقایسه وضعیت کنونی نمایه سازی در مرکز مورد مطالعه، حداقل امکانات لازم جهت نمایه سازی ماشینی، پیش بینی چگونگی استقرار امکانا ...

در بررسیهای دستور زبان فارسی، سازه ها، روابط و ویژگیهایی گروه اسمی هم از لحاظ روابط دستوری درونی آن و هم در ارتباط با دیگر سازه های جمله و همچنین ویژگیها و کارکردها و توزیع ضمیر به طور گسترده و دقیق توصیف شده است. با این حال، پدیده دستوری ضمیر پنهان و ویژگیهای آن به عنوان مقوله پنهان یا تهی در دستور زبان فارسی چندان مورد توجه نبوده، در حالی که مقوله دستوری یاد شده نیز باید بررسی و توصیف شود؛ زیرا از لحاظ روابط و کارکردهای دستوری به خوبی ظاهر می شود، هر چند که صورت صوتی ندارد ...
نمایه ها:
جمله | 
ضمیر | 

طرح تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در دست اجرا می‌باشد نگارش فلور ایران خانواده، Aizoaceae جزئی از طرح مصوب فوق است . مشخصات کلی این طرح در شماره 1 کتابچه‌های طرح فلور شرح داده شده است . اجرای این طرح به لحاظ نبودن منبع مشخص از مجموعه گیاهان بومی (فلور) ایران بصورت کامل و بر مبنای تخصص گیاه‌شناسی هر ماه با کلید شناسائی، شرح، تصاویر و پراکنش ، ضرورت پیدا می‌کند و بر اساس آن با تهیه فلور ایران به زبان فارسی هدف از اجرای طرح تحقق می‌یابد در ...

-1 هدف -2 پرسشهای ارزشیابی -3 چگونگی جمع‌آوری اطلاعات -4 چگونگی اجرای ارزشیابی -5 تجزیه و تحلیل داده‌هایی به دست آمده -6 خلاصه نتایج و پیشنهادات بررسی نتایج به دست آمده از پرسشنامه‌های مربوط به نگرش گروه نمونه، موید این نکته است که اکثریت افراد میزان فرادهی بسته آموزشی را قابل توجه تشخیص داده‌اند و قواعد دستوری بکار گرفته شده در دروس مختلف را قابل درک دانسته‌اند. ...