عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
ادبیات آینه ی جامعه است. در اجتماع انسانها در بستر مکانها با یکدیگر ملاقات می کنند. مکان ملاقات به عنوان مکانی اجتماعی انسانها را تحت تاثیر قرار داده و اعمال و احساسات آنها را کنترل می کند. این مکان که حضور قابل توجهی در دنیای ادبیات دارد، رفتار خاصی را بر می انگیزد که در همه ی آثار ادبی یکسان است. این ویژگی وجود ساختاری جهانی و اسطوره ای را برای این مکان نشان می دهد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی مکان ملاقات در سه اثر در یاچه ی لامارتین، شازده کوچولو ی سنت اگزوپری و دلب ...
  
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.