عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر ، علیرغم تمام پیشرفتها و تسهیلات ، مشکلات بهداشت روانی از جمله اضطراب به عنوان معضلی برای خانواده ها و سازمانها ، خصوصا دانشجویان رو به فزونی است و انسان امروز ، مغموم و پریشان به قله های فتح شده خواسته هایش خیره شده و سرانجام به این یقین رسیده است که بدون معنویت تنها می ماند و در گرداب فنآوری به فنا می رسد چرا که امروزه ، اثر گذاری محیطظ زندگی ، باورها و اعتقادات فرد، در کل سیستم روانی او امری پذیرفته شده است. با توجه به رویکردهای اخیر جامعه به شناخت و درک و در ن ...
نمایه ها:
دعا | 

رفتار انسان رابطه نزدیکی با نگرشها تمایلات و ادراکات وی دارد و نگرشها از عوامل مهم موثر بر رفتار می‌باشند. همچنین بین صفاتی که برای معلم در رابطه با خودش وجود دارد و حائز اهمیت بیشتری است علاقه داشتن به شغل معلمی که برخی آنرا حتی ((عشق به معلمی)) نامیده‌اند می‌باشد. از طرفی تعلیم و تربیت امری وقت گیر، پرثمر و در عین دشوار است که در آن معلمان که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی هستند بیشترین و برترین نقش را بر عهده دارند و مدیران این جامعه بویژه مدیران آموزش و پرورش باید باور ...
نمایه ها:
شغل | 
نگرش | 
معلم | 

فرایند جهانی شدن و توسعه و دسترسی روز افزون به ابزار های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، فرهنگ ملی کشورها را دستخوش تغییر و تحولاتی بزرگ کرده و در بسیاری از جوامع موجبات در هم ریختن مرزهای فرهنگی و ادغام فرهنگهای ضعیف را در درون فرهنگ مسلط فراهم آورده است. بر این اساس حفظ و صیانت از هویت ملی و تقویت آن، بخصوص در قشر جوان و تحصیل کرده، به یکی از دلمشغولی های سیاستگذاران و برنامه ریزان نظامهای آموزشی جهان تبدیل شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هویت ملی دانشجویان دانشگا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه یادگیری خود راهبری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اجرا شده است . ...

اهداف کلی این تحقیق عبارت است از: -1 بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر دانشکده علوم که منبع کنترل درونی دارند با دانشجویان پسری که منبع کنترل برونی دارند. -2 استفاده نظری از یافته‌های این تحقیق در روان‌شناسی شخصیت و استفاده علمی از آن در روان‌شناسی بالینی و مشاوره. ...
  
این طرح به منظور بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موفقیت آنان در دانشگاه اجرا شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح ، شامل دانشجویانی بوده که در آزمون سراسری سال تحصیلی (69-70) در یکی از گروههای چهارگانه آموزشی در یکی از دانشگاههای : الزهرا ، بوعلی‌سینا همدان ، تهران ، تبریز ، گیلان ، امیرکبیر ، صنعتی‌شریف ، صنعتی اصفهان ، علم و صنعت ایران و علامه طباطبایی پذیرفته شده‌اند. ...