عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4746

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه حدود هشتاد درصد از جمعیت جهان در شهرهای بزرگ و کوچک و شهرک هایی با وسعت معقول زندگی می کنند. این مسئله ایجاب می کند تا به راهکارهایی برای زندگی هرچه بهتر شهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها اندیشیده شود. تحقق شهر هوشمند یکی از بهترین و پیشرفته ترین راه حل هاست. ظهور تکنولوژی های نوین به ویژه ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تسریع بخش این امر خواهد بود. در این میان شاید بتوان گفت تکنولوژی فیبرنوری تا منازل یا FTTH که پهنای باند فوق العاده زیادی را در ...

چکیده ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺣﻴﺎء، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت و ﻧﻮزاﻳﻲ ﺷﻬﺮی و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. رویکرد بازآفرینی ﺑﺎ توجه به اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻟﺒﺪی و غیر کالبدی ﻛﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ می‌شود و به ﺗﻮﺳﻌﻪ درون‌زای ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮد در ابعاد مختلف می‌پردازد. هدف این پژوهش دستیابی به شناختی واقعی و عمیق از ویژگی‌های بافت فرسوده بخش مرکزی در شهر شیروان و تأثیر این ویژگی‌ها بر بافت کالبدی و زندگی اجتماعی در این بافت و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در برخورد با بافت و ساکنان آن به‌منظو ...

آشفتگی و عدم انطباق ویژگی‌های کاربری‌های زمین با استاندارهای شهرسازی، یکی از مسائل مهم در شهر تهران است، به‌طوری‌که این شهر به‌سرعت رشد یافته و با گسترش سریع و بی‌برنامه خود با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند که در کیفیت محیط شهروندان تأثیرات منفی داشته است. در منطقه ۱۰ شهر تهران (به‌عنوان جزئی از کل) نیز بالطبع شاهد چنین وضعیتی هستیم. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقش کاربری اراضی شهری در کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۰ شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است ...

چکیده: صنعت گردشگری با ویژگی خاص خود صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود سرمایه‌گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌های جهانگردی رو به افزایش است امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل‌شده است زیرا این صنعت نه‌تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و درعین‌حال ایجادکننده مشاغل جدید می‌باشد. استان بابل یکی از استان‌های کشور عراق است که با داشتن جاذبه‌های فراوان و ت ...

امروزه در بسیاری از شهرهای بندری مهم جهان مناطق آزاد تجاری جهت جذب سرمایه‌های خارجی و حذف ضوابط دست و پاگیر و بازدارنده داخلی ایجاد شده است. در بعضی نقاط این مناطق بادید همه‌جانبه که موردسنجش قرارگرفته‌اند بسیار مثمر ثمر نبوده‌اند و در کنار خدمات و پیشرفت‌های اقتصادی منطقه عوامل منفی مرتبط با آن‌ها قابل‌مشاهده است؛ که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها حاشیه‌نشینی و تراکم جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی در این مناطق می‌باشد. منطقه آزاد چابهار در جنوب شرق ایران اگرچه در جهت توسعه اقتصادی و ا ...

امروزه با توجه به نقش بسیار مهم محیط زیست در زندگی انسان ها ومحیط اجتماعی و طبیعی و فرهنگی، اینجانب را ترغیب نمود تا در محیط زندگی خود تحقیق و پژوهش نمایم. وقدمی ناچیز برای وطن خود برداشته باشم.. بهره برداری صحیح و بهینه از این منابع خدادادی می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار در کشور گردد. نظر به اهمیت نقش زن روستایی در بهره برداری از عرصه های مختلف منابع طبیعی، پژوهش حاضر با عنوان : نقش آفرینی تشکل های زنان روستایی در حفاظت محیط زیست روستایی بخش مرکزی طالقان می باشد ...

طرح‌های جامع، درواقع طرح‌های توسعه شهری به شمار می‌روند که به‌منظور ایجاد زمینه توسعه کالبدی موزون و هماهنگ شهرها تهیه‌شده‌اند. هرچند این طرح‌ها با مقدمات فنی و تخصص و نیز صرف هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند و البته تأثیرات مثبتی در منطقه بندی کاربری‌ها، رعایت ضوابط و مقررات ساختمان و بهبود نسبی حیات شهرها داشته‌اند، اما به دلایل متعددی نتوانسته‌اند به تمام اهداف خود برسند. بنابراین، نقاط قوت و ضعف آن‌ها به‌طور علمی شناسایی نشده و بازخورد آن در نظام برنامه‌ریزی انعکاس نیافته ...

ازآنجاکه شهرها محل تمرکز و تراکم جمعیت و دارایی‌های انسان است در برابر عوامل خطر‌آفرین آسیب و خسارات چشمگیر و گسترده‌ای را شاهد است.برنامه‌ریزی شهری با استفاده از ابزارها و سیاست‌های مرتبط با خود، روش‌هایی را برای تاب‌آور نمودن جوامع شهر در برابر خطرات طبیعی بکار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری به عنوان هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری و مهم‌ترین روش اعمال سیاست‌های آن است. در این نوع از برنامه‌ریزی هدف شناسایی مخاطرات و سپس بکار بستن ضوابط و مقررا ...

برای ایجاد دگرگونی در کلیت یک نظام فضایی، اعم از شهر و روستا، بدون توجه به مجموعه ساختاری آن نظام، نمی‌توان انتظار هر گونه کارکردی دلخواه را داشت. توزیع نابرابر فعالیت‌های نوآورانه در فضا (نابرابری فضایی در تخصیص منابع) منجر به رشد پراکنده اقتصادی در نواحی روستایی می‌گردد. از این‌رو، پژوهش حاضر برای درک اینکه چرا بعضی از نواحی روستایی کارآفرین هستند (و رشد اقتصادی هم داشتند) و برخی دیگر کارآفرین نیستند (حتی رکود اقتصادی داشتند) با هدف ترکیبی (کمّی ـ کیفی)، به طراحی الگوی مناس ...