عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
گوگرد | 
کلزا | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

استخراج مس از کانیهای سولفوری کم عیار با استفاده از باکتریهای بومی جدا شده از معدن مس سرچشمه بررسی می‌شود. با توجه به مقادیر زیاد این نوع کانی‌ها در معدن مس سرچشمه و سایر معادن کشور انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد. فرآیند بیولیچینگ می‌تواند از نظر اقتصادی، تکنولوژی و زیست محیطی نسبت به روشهای متعارف پیرومتالوژی مناسبترین روش قابل اجرا در این خصوص باشد. ...

همگی باکتریهای عامل بیولچینگ شامل سه گروه نروفیلها، گرومادوتهای معتدل و گرومادوتهای مطلق از معدن مس سرچشمه جداسازی و شناسایی شدند ومشخص شد که علاوهبر باکتریهای نروفیل، شرایط لازم بر فعالیت باکترهای گرومادوت نیز وجود دارد و بنابریان نمی‌توان نقش این باکتریها را در فرآیندهای بیولچینگ ندیده گرفت . ...

متخصصین تغذیه گیاه سه عنصز ازت (‏‎N‎‏) فسفر (‏‎P‎‏) و پتاسیم (‏‎K‎‏( را که غلظت آنها در برگهای گیاهان در حدود 3.50 ، 15/0 و 2.00 درصد است ، جزء عناصر اصلی و گوگرد را جزو عناصر غذایی ثانویه طبقه بندی کرده اند ولی بنا به دلایل متعدد ، منجمله زیادی غلظت گوگرد در اندامهای گیاهی )25/0 در صد ( در مقایسه با فسفر )15/0 درصد ( و نقش بسیار مثبت این عنصر در مواردی مانند افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی ، اصلاح خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاکهای آهکی و سدیمی ...

به منظور استخراج فلزات سنگین از ذخایر سولفیدی فلزی در صنایع معدن مورد اکسیداسیون باکتریایی کانسنگهای سولفیدی انجام شده است. روشهای سنتی و متعارف برای استخراج فلزات گرانقیمت از شبکه های مجتمع سولفیدی روشهایی با صرف انرژی بالا هستند که از نظر مسائل زیست محیطی نیز مشکلاتی را ایجاد می کنند. معمولاً پخش و توزیع فلزات گرانبها به شکل ذرات بسیار ریزی است که در شبکه سولفیدی احاطه شده است. در بازیافت این قبیل فلزات اغلب روش سیانیداسیون مستقیم کانسنگ مقاوم سولفیدی به طور معمول به نتایج ...

در این تحقیق باکتریهای مزوفیل برای فروشویی زیستی جداسازی شدند تا جهت مقایسه قدرت اکسید کنندگی باکتری های اکسیدکننده سولفور و آهن فرو در محیط کشت و استخراج از کانسنگ معدن کم عیار بطور مجزا و مخلوط بکار گرفته شود . بدین منظور ابتدا تعداد 160 نمونه از مناطق مختلف معدن جمع آوری شد. غنی سازی و جداسازی باکتریهای اکسید کننده آهن دو ظرفیتی و گوگرد در محیط کشت ویژه انجام شد. تعداد 68 باکتری جدا شده مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 63 باکتری اکسید کننده ‏‎Fe+2‎‏ و ما بقی گوگرد ...