عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 478

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
تولید محصولات کشاورزی در شرایط طبیعی یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و بهره-برداران این بخش همواره با خسارت‌های ناشی از بروز حوادث قهری و طبیعی روبه‌رو هستند. در این راستا بیمه محصولات کشاورزی به عنوان کارآمدترین ابزار حمایتی دولت بیشترین قابلیت‌ها را برای مقابله با مخاطرات دارد و یکی از مناسب‌ترین سازوکارها برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌آید. این در حالی است که بیمه کشاورزی هنوز نتوانسته به طور جدی در بافت روستا و فرهنگ زارع نفوذ ...

در رابطه با عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در داخل و خارج از کشور تحقیقات زیادی انجام شده است اما برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت دانش در حوزه کشاورزی مطالعات مدونی موجود نمی باشدو بالطبع بررسی اثرگذاری این عوامل بر توسعه بخش کشاورزی نیز در حاشیه قرار گرفته است.دراین پژوهش ابتدا به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ضرورت، اهداف، سوالات، تعریف عملیاتی واژه‌ها، و اصطلاحات دقیق مد نظرپرداخته شد. در ادامه به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. سپس روش تحقیق و جامعه آماری ...

امروزه موفقیت‌های بخش کشاورزی اساس اقتصادی بیشتر ملت‌ها است، لذا شناخت توان‌های محیطی نواحی برای توسعه کشاورزی امری ضروری است، اما الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری زمین باعث پیدایش بحران‌های زیست‌محیطی از جمله: تخریب و آلودگی منابع آب و خاک، فرسایش خاک، تهی شدن منابع، کاهش تنوع زیستی و استعداد و قابلیت بهره‌وری سرزمین و همچنین تغییر کاربری اراضی ارزشمند کشاورزی در بسیاری از نقاط مختلف جهان شده است، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش شناخ ...
 
چکیده ندارد.

کمبود و کاهش تدریجی منابع آب با کیفیت مناسب از مهمترین عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی در ایران است. از این رو استفاده بهینه از منابع آب و افزایش راندمان مصرف آن از ضروریات بخش کشاورزی محسوب می شود. در این خصوص بکارگیری سامانه های آبیاری تحت فشار به عنوان گزینه ای مناسب به جای روش های سنتی قابل توصیه است. این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار و مقایسه ی آن با روش های سنتی در منطقه کهک قم صورت گرفته است. از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع ...
 
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و همچنین ساختار و اهداف بخش کشاورزی در دنیا، شکلهای گوناگونی از نظامهای بهره‌برداری کشاورزی وجود دارند. مهمترین شکلهای نظامهای بهره‌برداری در ایران، تجاری، تعاونی و دهقانی است. شرکتهای تعاونی تولید روستایی یکی از انواع مهم نظام تعاونی در ایران است که فعالیت آن از سال 1352 هجری خورشیدی آغاز گردیده و به نظر می‌رسد که این نظام بهره‌برداری توانسته باشد تا به امروز، منشأ تحولاتی درمحدوده‌ی فعالیت خود شده باشد. سوابق پژوهش در خصوص تعاونیهای ...