عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوالات بسیاری درباره قابلیت دسترسی خیابانها و معابر شهری مطرح هستند. این رساله با طرح سوالاتی در خصوص اینکه چرا برخی خیابانها قابلیت دسترسی بالایی دارند. آغاز گردید. هدف اصلی این تحقیق شناخت و درک قابلیت دسترسی خیابانها و عوامل و خصوصیاتی است که در حضور و حرکتهای پیاده مردم در شبکه معابر بافتهای شهری موثرند. فرضیه‌های تحقیق بر این پایه استوار هستند که بین بافتهای شهری سنتی و قدیمی و بافت‌های شهری جدید در ایران، تفاوت آشکاری از نظر الگوی حرکتهای پیاده وجود دارد و اثرات فضایی-ک ...

هدف از این تحقیق تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء کمی و کیفی فوق برنامه ورزشی در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران بوده است . توصیف وضعیت فضا، بودجه، مربیان و فعالیت‌های ورزشی ادارات تربیت بدنی جامعه آماری مربوطه و تعیین رابطه متغیرهای یادشده در رکود یا رونق ورزش دانشگاه از جمله اهداف این پژوهش بوده است . ...
نمایه ها:
تهران | 
ورزش | 
کمیت | 
کیفیت | 

هدف کلی تحقیق حاضر عبارتست از: بررسی رابطه بین قد و وزن دانش‌آموزان پسر کلاسهای اول تا پنجم دبستان در چهار منطقه منتخب از شهر تهران است . ...
نمایه ها:
قد | 
وزن | 
پسر | 
تهران | 

هدف پژوهش ، مقایسه رشد حرکتی، رشد اجتماعی و ارتباط رشد حرکتی و رشد اجتماعی 120 دانش‌آموز دختر غیرورزشکار و 80 ورزشکار( 20 شناگر، 25 والیبالیست و 35 بسکتبالیست ) کلاس سوم راهنمایی منطقه شش شهر تهران بوده است . نتایج نشان می‌دهد که بین رشد حرکتی و مهارت حرکتی درشت ، ظریف و درشت و ظریف با رشد اجتماعی ارتباط معنی‌داری وجود نداشته و ورزشکاران در رشد حرکتی برتر از غیرورزشکاران هستند، اما ورزشکاران انفرادی و گروهی با هم تفاوتی نداشتند. همچنین ورزشکاران، اجتماعی‌تر از غیرورزشکاران هس ...
نمایه ها:
دختر | 
تهران | 

هدف کلی این تحقیق، بررسی نحوه اجرای درس تربیت بدنی در مدارس نظام جدید متوسطه پسرانه مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران از دیدگاه، دبیران تربیت بدنی، مدیران مدارس و دانش‌آموزان می‌باشد. ...
نمایه ها:
تهران | 
پسر | 

هدف از انجام تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل تنش‌زا در محیط کاری دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران است . نتایج: بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی در دبیران تربیت بدنی رابطه معنی‌داری مشاهده گردید. بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی در دبیران تربیت بدنی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. بین سن و سابقه کار دبیران تربیت بدنی با سه حالت تنیدگی‌های شغلی رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید. بین وضعیت تاهل، رشته تحصیلی ، میزان تحصیلات ، وضعیت استخدامی و جنسیت دبیران ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان درصد چربی در بین پسران ورزشکار و غیرورزشکار نوجوان و همچنین بررسی و مقایسه درصدجربی در بین پسران ورزشکار نوجوان رسته مختلف ورزشی شهر تهران است . ...
نمایه ها:
ورزش | 
چربی | 
پسر | 
تهران | 

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی تاثیر تمرینات ورزشی صبحگاهی بر روی آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر 12 ساله مدرسه راهنمایی شهید سعیدی منطقه 7 تهران در سال تحصیلی 76-77 بوده است . بدین منظور، ویژگیهایی نظیر وزن، تعادل، انعطاف پذیری، توان بیهوازی، توان هوازی و چابکی بوسیله آزمونهای معتبر و با ابزار دقیق اندازه‌گیری شده است . نتیجه کلی: تاثیر 8 هفته تمرین ورزش صبحگاهی فقط بر روی انعطاف پذیری معنی‌دار بود. ...
نمایه ها:
پسر | 
تهران | 
ورزش | 

امروزه شهرنشینی به وجه غالب حضور بشر بر روی زمین بدل شده است . شهرها، در حالی که تنها 2درصد سطح کره خاکی را اشغال کرده‌اند، 75درصد منابع آن را استفاده می‌کنند. آری، دیگر این حقیقت که شهرها، مصرف بیشتر ذخایر گرانبهای جهانی را تحت سیطره خویش درآورده‌اند، قابل انکار نیست . اثراتی که شهرها از خود بر جای گذاشته‌اند، هم به شکل محلی و هم به صورت جهانی، قابل بررسی است . در مقیاس محلی، انواع گونه‌گون آلودگی هوا، مشکل عمده اکثر شهرهای بزرگ جهان است . در مقیاس جهانی نیز، مساله با افزایش ...
نمایه ها:
تهران | 
مسکن | 
کمیت | 
کیفیت |