عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتاب های آموزش زبان انگلیسی که زبان آموزان صورت صحیح و مناسب استفاده از زبان را به این وسیله می آموزند، نقشی حیاتی در هر تجربه ی یادگیری زبان ایفا می کنند. پایان نامه ی حاضر، کاوشی در کتابهای آموزشی English Time می باشد که در کانون زبان ایران تدریس می شوند، به علاوه آنکه پیشنهادی ارائه می گردد برای جایگزین نمودن این کتاب ها با سریال تلویزیونی نام آشنای قصه های مجید. سوالاتی که راهبر این پژوهش بوده اند در حوزه های ذیل می باشند الف) چالش هایی که معلم و زبان آموز در استفاده از ...