عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 315

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرداخت بر اساس عملکرد فردی یکی از راهای شناخته ده و موثر ایجاد انگیزه در منابع انسانی سازمان هاست. به دلیل آنکه این سیستم در غرب و با توجه به ویژگی های فرهنگ غربی ایجاد شده است، استفاده از ان در کشورمان- به دلیل تفاوت های فرهنگی با کشور های غربی- مستلزم بومی سازی این نظام با فرهنگ شرقی- اسلامی ایران می باشد. این مقاله به بررسی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان نسبت به نظام پرداخت بر اساس عملکرد فردی پرداخته و در این راه بر متغیرهای فرهنگی- اجنماعی موثر بر آن تاکید می نماید و بدین ...

امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی می شود و مدیریت آن از اهمیت روز افزونی برخوردار است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز توسعه دانایی محور را سر لوحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود قرارداده است. بنابراین انتظار میرود مجموعه دولت و سازمان های مربوط نیز دانش را به عنوان سرمایه سازمانی تلقی کنند ونسبت به مدیریت آن اقدام نماید. به نظر می رسدطراحی و اجرای برنامه های مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران با موانع جدی روبروست. درمقاله حاضر که بخشی از یافته های ی ...

امروزه برنامه ریزی منطقه ای در کشور های پیشرفته ی جهان با رویکردی متفاوت نسبت به دهه های گذشته انجام می گیرد.اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال بکارگیری روش های موثر مرتبط با آینده پژوهی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد.هدف از این پژوهش بررسی چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران و لزوم بکارگیری روش سناریو نویسی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت میل به اهداف توسعه کشور است.روش تحقیق به صورت مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات کشور های توسعه یافته در بکارگیری روش ...

در این پژوهش برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی با تاکید بر بررسی حقوقی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران مورد مطالعه و نقد قرار می گیرد. موضوع پژوهش ضمن سه فصل در این نوشتار ارایه شده است. در فصل اول، مفاهیمی چون برابری (مفهوم، تحولات تاریخی واشکال مختلف آن)، پیدایش و تکامل نظام شایستگی و اصول حقوقی حاکم بر استخدام مانند اصل حاکمیت قانون و اصل برابری فرصت های استخدامی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آشنایی با مفاهیم مرتبط به پژوهش در فصل دوم به ارزیابی فرصت های است ...

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سوالات تحقیق عبارتند از : مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی کدامند، شباهت ها و تفاوت های این مکتب با فلسفه تعلیم و تربیت اسلام ایران کدامند. در این تحقیق از روش تحلیل تطبیقی از رویکردهای پژوهش کیفی و نظری استفاده شد. ابتدا مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی در چهاربخش هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی تحلیل شد. و سپس با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری ...
نمایه ها:
- | 
EDUCATION | 
liberalism | 
اسلام | 
islam | 
ایران | 
Iran | 
فلسفه | 

در واقع چرایی تحقق مشروطه و تحول حقوق اساسی را می بایست در احساس شکست ایرانیان در برابر غرب جستجو نمود. شکستی که هویت ایرانی را در خطر نابودی قرار داده بود از این رو ایرانیان با اتخاذ رویکردی تعاملی با غرب، سعی در پذیرش عناصر حقوقی جدید و هضم آن در هاضمه ی هویتی خویش برآمدند. چراکه یگانه راه برون رفت از نا به سامانی کشور را برقراری نظم حقوقی جدید می پنداشتند. چرایی تحول حقوق اساسی در ایران عصر مشروطه، در پاسخ به سوال اینکه ما چرا از غرب عقب افتاده ایم قابل ردیابی می باشند. چ ...

بحث از رابطه دين و دولت يكى از مهم‏ترين مباحث عصر مدرنيته مى‏باشد كه نتيجه آن نقش مهمى در تحولات سياسى اين دوره داشته است. با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون رابطه دین و سیاست می-توان گفت دين به شكل‏های گوناگون با حكومت و سياست در ارتباط بوده، بر آن تأثير گذاشته و هم‏چنين از آن تأثير پذيرفته است، سه شکل کلی رابطه دین و سیاست را که در طول تاریخ وجود داشته و بیشتر مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان بوده می‌توان تفوق دين بر حکومت، تفوق حکومت بر دين و تقسيم کار ميان دين و حکومت ...

در حقوق ایران و قانون مدنی مصر، تعهدات مالک را در عقد اجاره می‌توان در شش مبحث کلی ارائه ‏کرد: 1- تسلیم عین مستأجره به مستأجر 2- عدم مزاحمت مالک و تابعان او و ثالث در انتفاع مستأجر 3- حفظ و ‏نگهداری از عین مستأجره 4- انجام تعمیرات اساسی و لازم در عین مستأجره 5- تقبل مخارج عین مستأجره و ‏آلات‌و‌ادوات لازم برای انتفاع 6- ضمان عیب در عین مستأجره. تعهدات مستأجر را نیز می‌توان در شش مبحث ‏بررسی کرد: 1- پرداخت اجاره‌بها 2- استعمال عین به نحو متعارف و خودداری از تعدی‌و‌تفریط 3- تعمی ...
نمایه ها:
اجاره | 
موجر | 
ایران | 
مصر | 

چکیده: تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏که به‎ویژه پس از طرح مسئله هسته‎ای ایران‏ ‏در شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد و قطعنامه‎های تحریمی این نهاد آغاز شده، از گستردگی قابل ملاحظه‎ای برخوردار بوده و حوزه‎های مختلف تجاری و مالی ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تحریم‎های ایالات متحده که از زمان ‏تسخیر سفارت آمریکا و پس از آن ‏شروع شده، از شدیدترین تحریم‎های اقتصادی است. تحریم‎های شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته‎ای ایران‏ ‏صورت گرفته، شامل چهار قطعنامه تحریمی 1737، 174 ...