عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تداوم موفقیت‌آمیز توسعه پایدار اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند تا در تدوین برنامه‌های عملیاتی، بویژه در طرح نوین صادراتی کشور که با هدف ایجاد شالوده‌های استوار جهت اقتصاد بدون نفت مورد پیگیری قرار می‌گیرد، زمینه سیاست‌گذاریهای مناسب فراهم گردد. در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور نیز گرچه سیاست توسعه متکی بر تکمیل صنایع جایگزین واردات است ، ولی آنچه که به عنوان درآمدهای صادراتی، به خصوص درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، در این برنامه‌ها پیشنهاد شده است جز از طریق تحول ...
نمایه ها:
فرش | 
ایران | 
تجارت | 
توسعه | 

این تحقیق کاربردی در ارتباط با چگونگی بهبود عامل انسانی در وضعیت ترافیک کشور و شامل 4 مرحله عمده است : -1 تحقیق در ارتباط با وضعیت ترافیک کشور و عوامل موثر بر آن که منجر به شناسایی عامل انسانی با بدترین وضعیت می‌گردد و جایگاه خالی سیستم آموزش اجباری رانندگان، به عنوان توجیهی برای این طرح برگزیده می‌شود. -2 تحقیق در ارتباط با سیستم‌های آموزش و آزمون رانندگی در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با وضعیت فعلی ایران که منجر به یافتن راهکارهایی برای پوشش نقاط ضعف سیستم آموزش و آزمون ران ...
نمایه ها:
طراحی | 
ایران | 
آموزش | 

آشنایی انسان با پدیده حمل و نقل به زمان های باستانی مربوط می شود . در واقع حمل و نقل و ارتباطات ، همزمان با انسان تولد یافته و با گسترش تمدن و فرهنگ انسانی توسعه و تکامل یافته است. قلمرو ایران همواره یکی از مسیرهای مهم مبادله کالا و تجارت بین المللی بوده و در این زمینه از قدمتی سه هزار ساله برخوردار است. سوابق تاریخی نشان می دهد که راه ابریشم در سده های قبل از میلاد، علاوه برآنکه یکی از قدیمی ترین مسیرهای مبادله کالاهای تجاری بین شرق و غرب بوده ، نقش مهمی در تبادل دانش و فرهن ...
نمایه ها:
کالا | 
ایران | 
مانع | 

از زمانیکه فناوری اطلاعات در دنیای کنونی ظهور نموده است ، تاکنون مفاهیم بی شماری ابداع شده و در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بکار گرفته شده است . هریک از این مفاهیم ، مبتنی بر نیاز خاص و در جهت رفع مشکلات مبتلا به آن ، ابداع شده و مفهوم پردازی های لازم در مورد آنان صورت پذیرفته است. مفهوم دولت الکترونیکی از جمله مفاهیمی است که اخیرا در دنیای دانش و اطلاعات متولد شده و در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گرفته است . ویژگی اصلی دولت الکترونیکی ارائه خدمات با ...

این رساله تلاشی در جهت درونی سازی تغییرات فنی در مدلهای رشد کشاورزی است. این مهم در پرتوی شناخت ساختار اقتصاد کشاورزی و نظریه نوآوری القایی فراهم شد. منابع رشد کشاورزی با این فرضیه که قیمتهای نسبی می تواند رشد کوتاه مدت را تامین کند، هدف تحقیق قرار گرفت. نظریه متناظر با این فرضیه، نظریه نوآوری القایی است که ضمن درونی سازی تغییرات فنی، امکان انتخاب فناوریهای سودمند در کشاورزی ایران را فراهم می کند. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که منابع رشد در کشاورزی ایران شامل: کاربرد نهاده ه ...
نمایه ها:
ایران | 

پایان نامه حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که علل عدم موفقیت نواندیشی و نوسازی سیاسی در ایران چه می باشد یا چرا ما ایرانیان با وجود تقلای دائمی و کوشش بسیار هر روز بیشتر به عقب می رویم و یا چرا انقلابات عظیم مردمی ما بجای رساندن ما به استقلال واقعی خیلی زود منحرف شدند و یا شکست خوردند آیا علل را در داخل باید جویا شویم یا در خارج؟ در پاسخ می توانیم بگوئیم که علل و عوامل عدم توسعه در ایران را می توان در دو بستر داخلی و خارجی یافت؛ در ساحت داخلی؛ مانعیت نواندیشی و نوسازی سیا ...
نمایه ها:
ایران | 

"نقش کار ویژه حفظ الگو در رژیم محمدرضا پهلوی در پیدایش انقلاب اسلامی ایران" عنوان پایان‌نامه حاضر است که براساس نظریه کارکردگرا - ساختاری تالکوت پارسونز، به تحلیل چرایی انقلاب اسلامی پرداخته است .از دیدگاه پارسونز، کار ویژه حفظ الگو، یکی از چهار کار ویژه سیستم اجتماعی است که برای اثبات و تداوم نظام سیاسی، لازم است از طریق جامعه‌پذیری سیاسی، مدیریت بحران و مکانیزم حل منازعه بطور مداوم و بی‌وفقه انجام پذیرد و در صورت عدم موفقیت سیستم اجتماعی در حفظ الگوهای فرهنگی، ...

هدف از این پژوهش شناسائی وضعیت فعلی سیستمهای خودکار مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و آگاهی از نظرات سرپرستان بخش نشریات ادواری در مورد بکارگیری این سیستمها در کتابخانه‌هایشان می‌باشد. فرضیه مورد پژوهش عبارت است از : در کتابخانه‌هایی دانشگاهی ایران که از کامپیوتر در مدیریت نشریات ادواری استفاده می‌کنند. بیش از 60 درصد از فعالیتهای مربوط به صورت خودکار انجام می‌پذیرد. روش پژوهش توصیفی و جامعه پژوهش شامل کتابخانه‌های دانشگاهی است . پرسشنامه‌ای برای 139 کتابخ ...

موضوع این رساله، صنعت ابریشم است و برای اینکه یک تصویر کلی از ابریشم ایران به‌دست آید، مجبور هستم گزارشی از تاریخ ابریشم نگاشته و سپس وارد بحث جریان ابریشم در مکانیسم اقتصادی ایران از صفویه به‌بعد شوم و مرکز ثقل کار را روی ابریشم در دوره قاجار بگذارم و نیز بناچار برای بررسی ابریشم و مسائل مربوط بدان باید به‌سیستم اقتصادی ایران اشاره داشته باشم . همین توضیح و تحلیل نظام اقتصادی ایران در دوران مورد بحث ایجاب می‌کرد که به وضع و حالت طبقاتی جامعه ایران از یک سو و عملکرد اقتصادی د ...
نمایه ها:
صنعت | 
ایران |