عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه‌گیری آنتی‌توکسینهای اپسیلون و بتا(یعنی قدرت ایمنی‌زائی واکسن آنتروتوکسمی)، در حال حاضر با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی(خرگوش و موش ) انجام می‌گیرد. ولی برای اندازه‌گیری این آنتی‌توکسینها در سطح گله و تعداد زیاد سرم این روش علمی نمی‌باشد. ازطرف دیگر با این روش نمی‌توان مقادیر کمتر از 1-2 واحد بین‌المللی آنتی‌توکسین را اندازه‌گیری دقیق کرد. در این طرح مجری سعی دارد با طراحی کیت‌الیزا این فرضیه را مورد تحقیق قرار دهد که آیا می‌توان با الیزا میزان آنتی‌توکسین‌های مذکور را ...

مساله محاسبه تئوری و اندازه‌گیری توزیع دقیق فضائیˆانرژی نوترون‌های بوجود آمده بوسیله چشمه فیسیون خودبخودی کالیفرنیوم 252 در یک محیط کندکننده می‌باشد (در نظر است از آب پارافین به عنوان کندکننده استفاده شود) هدفهای اجرای طرح عبارتست از: -1 پیش‌بینی تئوری توزیع فضائیˆانرژی نوترونها با استفاده از دو متد مونت‌کارلو و تئوری ترانسپورت و بررسی حساسیت به Nuclear Data. -2 اندازه‌گیری این توزیع با استفاده از متد اکتیو کردن و متد ردیابهای حالت جامد -3 مقایسه خاصیت کندکنندگی در کن ...

فرمان‌های پیچ ابزارهایی برای اندازه‌گیری ابعادی پیچ‌ها می‌باشند و نقش مهمی در کنترل و اطمنیان از صحت تولید پیچها دارند تنوع، دقت و استانداردهای مختلف پیچ‌ها، گستردگی این ابزارها را نمایان می‌کند. علاوه بر پیچ‌های استاندارد، طراحی و ساخت فرمان‌ها برای اندازه‌گیری پیچ‌های غیراستاندارد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از انجام پروژه، طراحی و ساخت ابزارهای اندازه‌گیری پیچ اعم از استاندارد و غیراستاندارد برای تعدادی از محصولات صنعتی و نظامی بوده است . از جمله این محصولات می‌توان به "مو ...

سنجش ترکیبات نیتروزآمین در محصولات شوینده بدلیل امکان ایجاد آنها در پروسه ساخت شوینده‌ها و جذب از طریق پوست و اثرات مخرب آنها حتی در مقادیر بسیار کم علیرغم پیچیدگی خاص روشهای اندازه‌گیری مطرح و مورد مطالعه است . از فعالترین ترکیبات نیتروزآمین در این محصولات که احتمال وجود آن بدلیل حضور ترکیبات ایجادکننده آن در شوینده‌ها، نیتروزودی‌اتانول آمین (NDELA) شناخته شد که در این طرح اندازه‌گیری آن مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به حد غلظت آن در شوینده‌ها (ppb)، روش پیش‌تغلیظ و سپس جداسا ...

به دنبال طرح پژوهشی طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان در جریانهای دو فاز که در آن ساخت یک پروب دو سوزنی توسعه یافته که قادر به اندازه‌گیری درصد تغییر فاز در یک جریان گاز-مایع به انجام رسید، طرح مستقل تحقیقاتی حاضر به طرح و ساخت یک پروب دو سوزنی توسعه یافته که قادر به اندازه‌گیری درصد تغییر فاز، سرعت جریان و مدت زمان گذر هر فاز از نقطه اندازه‌گیری می‌باشد، می‌پردازد. پروب ساخته شده در مرحله اول قادر به اندازه‌گیری درصد تغییر فاز و یا به عبارتی غلظت هوا در مخ ...

معمولا برای کنترل افعاد و قطعاتی که در مقیاس انبوه تولید می‌شوند فرمان‌های اندازه‌گیری در انواع مختلف طراحی و ساخته می‌شوند. این ابزارها اندازه یک بعد از قطعه کار را در حدود تلرانس با دقت بیشتر و بهتری نسبت به ابزارهای اندازه‌گیری متداول کنترل کرده علاوه بر این با در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی برای راحتی کارکرد و کم کردن خطای عملکرد مزیت زیادی نسبت به سایر وسایل اندازه‌گیری در تولید دارند. هدف از انجام این طرح طراحی هزار فرمان اندازه‌گیری و ساخت تعدادی از آنها برای پنج محصول ...

در این تحقیق دو روش سریع، ساده، حساس و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم یدید و نیز اندازه‌گیری همزمان یدید و برمید در مخلوط به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری معرفی شده است . در این روشها از نقش مهارکنندگی یدید و برمید بر روی واکنش تیمول بلو و پتاسیم برمات برای اندازه‌گیری این دو نوع هالید استفاده شده است . واکنش‌ها به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 543 نانومتر به روش زمان ثابت در فاصله زمانی 0/5-2 دقیقه ابتدای واکنش اندازه‌گیری شد. در حضور مقا ...

از اهداف پروژه: "قلاب اندازه‌گیری کشش " انجام تست کشش ماشین‌آلات ریلی و اندازه‌گیری نیروهای وارد بر قلاب است . دستگاه تست عملی شد و نیز با جرثقیل دارای سیستم توزین مقایسه گردید و نیروی کشش تراک موبیل اندازه‌گیری شد. ...

با تعیین وضعیت ((متابولیسم گلوکز)) در بیماران دیابتی اساس تشخیص، کنترل و درمان بیماری در این بیماران شکل می گیرد. ضرورت کنترل مداوم و روزانه میزان گلوکز موجود در خون علاوه بر هزینه و وقت گیر بودن اندازه گیری قند خون در آزمایشگاه حتی به صورت نیمه کمی، ضرورت به کارگیری روشی را که قادر باشد به راحتی و در حداقل زمان و بدون نیاز به دانش خاص، این نیاز را بر طرف کند ایجاب می نماید. با استفاده از تکنیک ((تفکیک سریع)) ‏‎(Rapid Determination)‎‏ و از طریق طراحی و تولید نوارهای مخصوص که ...