عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 534

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پیشرفت علوم و فناوری باعث افزایش روابط انسان ها با یکدیگر شده، به طوری که افزایش این روابط سبب بروز معضلات و مشکلات اخلاقی در تعاملات اجتماعی انسان ها گردیده است. به همین دلیل تحقیقات گسترده ای برای رفع و درمان معضلات اخلاقی صورت گرفته که سبب ظهور رشته های جدید در زمینه اخلاق شده است. یکی از مهم ترین این رشته ها اخلاق کاربردی است. با توجه به این که دیگر تنها بیان مفاهیم اخلاقی صِرف، جوابگوی انسان امروزی نیست بررسی کاربرد عملی اخلاق به طور خاص در حیطه های مختلف زندگی ان ...

فانی‌کشمیری( متوفای 1081 ق) صاحب کتاب « اخلاق عالم آرا»یا « اخلاق محسنی » یکی از علمای قرن یازدهم هجری می‌باشد وی این کتاب را با رویکرد فلسفی – تلفیقی و به دستور اورنگ‌زیب نوشته است و در آن به سه بخش مهم حکمت عملی ( تهذیب اخلاق، تدبیر منزل ، سیاست مدن ) پرداخته است . در این پایان‌نامه که باهدف آشنا ساختن خوانندگان گرامی با آراء اخلاقی فانی کشمیری درباب تهذیب اخلاق نوشته شده است و شیوه‌ی تحقیقی آن کتابخانه‌ای و تحلیلی – پژوهشی است، سعی کرده‌ایم ابتدا شرحی مختصر در مورد فلس ...

دراین پژوهش به تطبیق شاخص‌های اخلاق سیاسی دانشجو دربیانات امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری با آیات قرآن کریم وروایات حضرات معصومین علیهم السلام پرداخته شده است. به طورکلی اخلاق به زیرمجموعه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی تقسیم می‌گرددکه محقق دراین پژوهش سعی نموده تا شاخص‌های اخلاق سیاسی دانشجو رابیان کرده وسپس آنها رابا آیات نورانی وهدایت بخش قرآن کریم وروایات حضرات معصومین علیهم السلام تطبیق نماید. این تطبیق درجهت بیان این مطلب است که یک دانشجو ازنگاه امام خمینی (ره) ومقام معظم ...

اخلاق و قانون ،همواره در طول تاریخ به همراه هم مورد توجه قراگرفته است اما در بررسی این دو مقوله شاید توجه بشر، به اخلاق مقدم بر قانون باشد بطوری طبیعی از زمانی که روابط اجتماعی در بین انسان ها شکل گرفت مقولات اخلاقی به مدد او آمد تا بتواند از طریق آن مشکلات به وجود آمده در روابط خود را حل کند؛ با پیشرفت جوامع انسانی نیاز به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی به ابزار دیگری نیازمند بود که بتواند باعنصر زور این روابط را تنظیم سازد استفاده ازاین ابزار مستلزم تشکیل دولت بود از زمان ت ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه اخلاق و عبادت در نگرش اسلامی می پردازد. از آنجایی که اخلاق و عبادت از لوازم تکامل انسان هستند ما باید هم اخلاق و هم عبادت و رابطه بین آنها را بدانیم تا بتوانیم به کمال برسیم. همچنین با شناخت اخلاقیات متناسب با هر یک از عبادات روح ما در عبادت لطیف تر شود و در اخلاق ما تاثیر بگذارد و ما را به اخلاق الهی مهذب کند. کمال نهایی انسان قرب به خدای متعال است و راه تقرب به خداوند عبادت می باشد. تحقق این هدف نیز جز در پرتو اعتقادتوحیدی ،تهذیب نفس و فضائل والا ...
نمایه ها:
اخلاق | 
نیایش | 
عبادت | 
کمال | 
اسلام | 

رابطه دین و اخلاق و نسبت آن با یکدیگر، یکی از مباحثی است که در چند سده اخیر مورد توجه بیشتر پژوهشگران حوزه دین قرار گرفته است. درون دینی یا برون دینی بودن مفاهیم اخلاقی و کارکرد و اهداف آن و نیز هم‌پوشانی آن با برخی اهداف دین، از جمله مسائلی است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین سوال اساسی در این رابطه ‌این است که چه نسبتی بین دین و اخلاق وجود دارد؟ آیا دین و اخلاق مستقل از یکدیگرند به این معنا که هیچ گونه پیوندی میان آنها نیست؟ یا این که غیر مستقل و وابسته به ...

چکیده علم اخلاق علاوه بر دیرینگی موضوعی که خاستگاه فلسفی دارد از زمانی در سازمان‌ها مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت که انسان‌ها خود را در مواجهه با بسیاری از بی فضیلتی‌های سازمانی دیدند از طرفی نیز علت اصلی توجه به این موضوع ارزشی در سازمان انجام رفتارهای انحرافی توسط کارکنان و فقدان توجه کافی به اصول اخلاقی بوده است. از این‌رو، هدف اصلی تحقیق، وجود سازمان‌ها بر محوریت اخلاق و میزان بهره‌وری بالاست. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است و روش گردآوری اطلاعات از نوع ک ...
نمایه ها:
نقش | 
اخلاق | 

چکیده بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ریچارد رورتی به کوشش حسین محسنی ریچارد رورتی از مهم‌ترین اندیشمندان و فیلسوفان سده اخیر می‌باشد که برخی آرای او را در نحله‌هایی چون نئوپراگماتیسم و پست‌ مدرنیسم طبقه‌بندی نموده‌اند و برخی نیز آرای او را مهم‌ترین تفاسیر نظریه دموکراسی جدید در آمریکا برآورد کرده‌اند. شاید یکی از دلایل اصلی این مساله این ‌باشد که رورتی به گونه‌ای داهیانه سعی نموده تا بسترهای فلسفی و معرفت‌شناختی کلاسیک غرب در زمینه مسائلی چون ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ا ...

ورزش به عنوان یکی از پدیده‌های جهان مدرن نه تنها به عنوان عامل تفریح و سرگرمی بلکه به عنوان عاملی برای شادابی روح و نشاط جسم، جایگاه مهمی را در فرهنگ‌ها به خود اختصاص داده است. لذا توجه به اخلاق ورزشی در میان تمام دست‌اندرکاران ورزش مسئله‌ای حائز اهمیت است. در واقع همه رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط های ورزشی، باید مبتنی بر اخلاقیات باشد. باتوجه به اهمیت رابطه اخلاق با هوش معنوی هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش معنوی با اخلاق ورزشی در بین ورزشکاران نخبه در باشگاه‌های اصف ...