عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 246

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آرسنیک یکی از سمی ترین آلاینده های آبهای زیرزمینی و خاک است. قابلیت تجمع زیستی آرسنیک در گیاهان از طریق آبیاری با آبهای آلوده به این آلاینده و نیز ورود آن به زنجیره غذائی موجودات زنده، خطرات جبران ناپذیری به بار می آورد.هدف از این بررسی، مطالعه امکان حذف آرسنیک از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات کلسیم پراکسید سنتز شده و پارامترهای موثر بر آن میباشد.همچنین تأثیر افزودن نانوذرات بر فاکتورهای مهم آّبیاری بررسی می شود. در این تحقیق ابتدا نانوذرات کلسیم پراکسید به شیوه شیمیایی ...

یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با طراحی، بهره برداری و محیط زیست مخازن سدها، پیش بینی کیفیت آب مخزن و جریان خروجی از آن طی دوران بهره برداری می باشد. بروز لایه بندی حرارتی، ایجاد گرادیان غلظت آلاینده ها ، ایجاد لایه های کم اکسیژن یا بی اکسیژن و تغذیه گرایی (یوتروفیکاسیون) موجب افت شدید کیفیت آب، عدم توانایی مخزن در تأمین حد مطلوب نیازهای مختلف و به مخاطره افتادن حیات آبی اکوسیستم پایاب سد می گردد. در این پژوهش با استفاده از داده های کیفی برداشت شده از رودخانه ابوالعباس در استان ...

در پژوهش حاضر، امکان کاهش غلظت یون نیترات در محلول‌های آبی با استفاده از جاذب گل قرمز (طی فرآیند جذب سطحی) با الگوی مطالعاتی-تجربی مورد بررسی قرار گرفت. جاذب مورد استفاده، پسماند صنعتی تولید آلومینا از سنگ معدن بوکسیت در فرآیند بایر است. سالانه حدود 120 میلیون تن پسماند گل قرمز در سراسر جهان تولید و در محیط‌زیست انباشته می‌شود؛ که می‌تواند اثرات سوء زیست‌محیطی را در پی داشته باشد. آزمایش‌های جذب سطحی نیترات با استفاده از جاذب خام و فعال‌سازی شده (به روش مکانیکی-شیمیایی) به صو ...

انتشارپذیری مهم‌ترین و مبهم‌ ترین پارامتر موجود در معادله توده ای- انتشار در محیط متخلخل است. با وجود اینکه انتشارپذیری طولی عامل مهمی در انتقال و اختلاط املاح بشمار می رود، اما پژوهشهای مختلف آزمایشگاهی و صحرایی نشان می دهند که انتشار پذیری جانبی نیز اهمیت خاصی دارد و برای تعیین شکل توده آلاینده باید از انتشارپذیری طولی و جانبی استفاده شود. بنابراین، برخلاف بسیاری از مطالعات گذشته، عوامل تاثیرگذار بر انتشارپذیری باید حداقل در دو بعد طولی و جانبی بررسی شوند. بدین منظور، یک مد ...

امروزه كود‌‌هاي نيتروژنه به طور گسترده‌ براي افزايش محصولات کشاورزی به كار مي‌روند. اما متأسفانه اغلب به دليل كاربرد زياد وآبياري بي‌رويه و به علت انحلال پذيري زياد در آب در اثر آبشويي به سرعت از دست رفته و باعث آلودگي منابع آب و خاك مي‌شوند. در اين رابطه مهم‌ترين نگراني مربوط به نيترات بوده و تحقيقات فراوان از سراسر دنيا در دهه‌هاي اخير حكايت از آلودگي نيتراتي گسترده منابع آب دارند. از سوي ديگر، استفاده مجدد از آب زهكشي و پساب فاضلاب‌های شهري به علت كمبود منابع آب، به خصوص ...

آب به عنوان يک عامل محيطي از گذشته هاي دور تاکنون مهمترين و اساسي ترين نقش را در استقرار و پايداري يا ناپايداري سکونتگاهها بويژه سکونتگاههاي روستايي داشته است. مسلما يکي از اساسي ترين شاخص ها براي تبيين پايداري سکونتگاهها، ميزان تداوم سکونت در آنها است. در اين راستا يکي از عوامل اساسي که پايداري و تداوم اسکان در يک سکونتگاه را تقويت يا تهديد مي کند، عامل آب مي باشد. قطعا دسترسي به آب سالم هم از نظر کمي و هم از نظر کيفي از عوامل تقويت کننده اسکان جمعيت و پايداري سکونتگاههاست. ...

هدف از انجام این کار تولید نانوالیافی با ترکیب TiO2-MWCNT-g-PCA و بهینه سازی پارامتر های موثربر آن شامل(مقدار نانو لوله کربنی عامل دار شده، قدرت میدان الکتریکی، فاصله سوزن تا کلکتور،pH و مقدار پیش ماده TTIP/PVP ) در فرآیند الکتروریسی به روش CCD می با شد ودر مرحله بعد استفاده ازنانو ذراتClay درتهیه نانوالیاف/Clay TiO2-MWCNT برای ساخت غشایی به منظور حذف آلودگي از پساب های صنعتی می باشد. در اين بخش به بررسي و مطالعه فرايند كپسوله كردن، جذب و حذف برخی از ماکرو مولکولهای آلی آ ...

مسئله آلودگی نفت یکی از بحرانهای مهم زیست محیطی است که کشورهای دارای صنعت نفت با آن مواجه می باشند. علاوه بر آثار مخربی که آلودگی نفتی بر سلامت انسانها دارد، با تخریب منابع آب و خاک و تأثیر بر اکوسیستمهای طبیعی می تواند زندگی جانداران به ویژه گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش تأثیر آلودگی نفتی بر ویژگیهای هیدرولیکی و آب گریزی خاک در منطقه بختیاردشت اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. مکانهایی با بافت خاک و آلودگی نفتی مختلف (غلظت کل پلی هیدروکربنهای نفتی، TPHs در دامنه 2 تا ...

آب یکی از منابع مورد استفاده بشری در ابعاد مختلف زندگی و یکی از ارکان اصلی توسعه همه جانبه بشمار می آید. رودخانه ها بعنوان یکی از مهمترین اجزاء منابع آبی، نقش همه جانبه ای در ابعاد مختلف زندگی از قبیل کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و توسعه شهری ایفا می کنند، واز آسیب پذیری بالایی در مقابل آلودگی برخوردارند. این آسیب پذیری در کشورهای در حال توسعه متاثر از رشد جمعیت و شهر نشینی، توسعه صنعتی، و ساختار مدیریتی ضعیف ، تشدید شده است. تصمیم گیری در خصوص کنترل و مدیریت آلودگی آبهای سطحی، م ...