عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور اجرای طرح فوق بررسی منابع و اقدامات اولیه و تهیه لوازم برای پرور این آفات در شرایط آزمایشگاهی فراهم شده است تا شفیره مورد نیاز برای اجرای طرح تهیه شود. همچنین برای تهیه فرمون جنسی این آفت با شرکتهای مبارزه فرمون تماس گرفته شده و اقداماتی برای خریداری فرمون انجام شده است . ...

سطح تاغزارهای استان اصفهان بالغ بر 200 هزار هکتار می باشد. در طول چند دهه اخیر خون خاصی شکل گرفته و از جمله تعدادی از گونه های حشرات از قسمت های مختلف گیاه میزبان تغذیه می کنند. حشره بذرخوار تاغ در طول سالیان اخیر یا جمعیت زیاد ظاهر شده و بایستی با شناخت دقیق آزاد کنترل نمود. در این طرح ضمن بررسی بیولوژی حشره آفت عوامل طبیعی کنترل کننده و موثر بر جمعیت آن شناسایی و معرفی می گردد. برای این منظور در طول نوار تاغ زارها در استان در شهرستانهای کاشان، نطنز، اردستان و خور 4 ایستگاه ...

در طول مدت رویش مزرعه آزمایشی صفات و خصوصیات مورد نظر بصورت منظم ثبت و یادداشت برداری گردیده و با توجه به تجزیه واریانس داده های حاصل از سال اول مشخص گردید که بعضی از ارقام نخود علیرغم خسارت شدیدی که از افت هیلوتیس می بینند قادرند که در مراحل بعدی رشد خود با تولید شاخه ها و برگچه های گیاه و تعداد شاخه های اولیه و ثانویه جز صفاتی هستند که بالاترین همبستگی را با شاخص مقاومت ارقام مختلف نشان می دهند. ...

به منظور بررسی کارائی آفت کش بیولوژیک باکولوویروس در کنترل بید سیب زمینی در دوفرمولاسیون مایع (جهت استعمال در مزرعه) و پودری ( جهت استعمال در انبار) ، آزمایش مقدماتی با باکولوویروس تولید ‏‎GIP‎‏ انجام گردیده است. ...

نمونه برداری از تراکم جمعیت کرم سیب در باغهای انفرادی گردو و سیب در مناطق سامان، شهرکرد، آورگان با استفاده از تله های فرمونی انجام و تعداد نسل آفت در هر منطقه مشخص گردید. ...

در سال اول طرح با کمک موسسه تحقیقات بررسی آفات و بیماریهای گیاهی حشره مورد نظر تهیه شده و ترکیبات گیاهی مورد استفاده بسته به فصل در حال تهیه می باشد . ...

چغندرقند با سطح زیر کشت بالغ بر 110000 هکتار به عنوان یکی از محصولات مهم استان همدان محسوب می شود. این گیاه همانند سایر گیاهان زراعی مورد حمله آفات و عوامل بیماری زا از جمله نماتدها قرار می‌گیرد. در بسیاری از مناطق چغند کاری دنیا و در بعضی از استانهای ایران مخصوصا خراسان نماتدها به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش محصول شناخته شده‌اند.و این گروه به دلیل میکروسکپی و شفاف بودن، همچنین ایجاد علائمی شبیه به علائم ناشی از کمبودهای موادغذائی، آب و غیره کمتر مورد توجه قرار گر فته و م ...

درختان بنه در مناطق کوهستانی ضمن جلوگیری از فرسایش خاک ، بلحاظ تولید میوه و شیرابه‌ای بنام سقز دارای اهمیت زیادی در حیات اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه هستند. بنابراین لازم است با تدوین برنامه‌های مدیریت آفات و امراض آن، از بخطر افتادن موجودیت این گیاه با ارزش جلوگیری نمود. در ایران جنگلهای بنه به وسعت تقریبی 2400000 هکتار بعنوان پوشش گیاهی مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای استانهای مختلف کشور نقش بسزایی در جلوگیری از فرسایش خاک دارند. این گیاه بلحاظ تولید شیرابه‌ای بنام سقز نقش بسیا ...
نمایه ها:
جنگل | 

با توجه به اینکه در اواسط زمستان 80 به ایستگاه ابلاغ گردید، در طی زمان مورد نظر تا پایان سال نمونه برداری مقدماتی از گلخانه های مختلف در سطح شهرستان محلات به عمل آمد و نمونه ها جهت شناسایی عوامل بیماریزای فیتوفترایی به موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی ارسال شد . ...