عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 635

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قالی این طرح نسبت به مطالعات منابع آبهای زیرزمینی کشور اقدام میشود و به کمک امور مطالعات منابع آب شرکت‌های آب منطقه‌ای ، مشاورین داخلی و خارجی و پیمانکاران (حفاری ، ژئوفیزیک ، پمپاژ ، ردیابی) به اجرا درمی‌آید. طرح از ابتدای سال 1342 آغاز شده است و طبق برنامه موجود تا پایان سال 1377 خاتمه خواهد یافت . ...

به توجه به تعریف پذیرفته شده جامعه جهانی که تخریب خاک را محور بیابان‌زایی شناخته است ، روند تغییرات مثبت یا منفی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در طول یک دوره 5 ساله در دشت گرمسار به عنوان نمونه‌ای از مناطق تحت اثر بیابان‌زایی مورد بررسی قرار گرفته، ابتدا با جمع‌آوری اطلاعات موجود از ارزیابی منابع اراضی، خاکشناسی، کمیت و کیفیت آب زیرزمینی تصویری از وضعیت موجود بدست آمده و سپس با دو سری اطلاعات خاکشناسی و آب زیرزمینی و تهیه نقشه‌جات مربوط به هم‌عمق، هم EC، هم SAR، هم PH، آب زیر ...
نمایه ها:
آب | 
خاک | 

منابع آبی تشکیلات آهکی به نام آب‌های کارستی مشهور می‌باشد و بعد از منابع آبرفتی یکی از مهم‌ترین منابع آب‌های زیرزمینی بوده که می‌تواند کمبود آب را به‌طور چشمگیری جبران کنند. اما برای اینکه به این منابع حیاتی به هنگام بهره‌بردادی زیانی وارد نیاوریم، باید به ویژگی‌های خاص آنها و با بهره‌گیری از متدولوژی کاربردی و تکنولوژی‌های نوین، اقدام به شناسایی پارامترهای هیدروژئویکی آنها بکنیم. در میان روش‌های مطالعاتی منابع آب‌های کارستی، روش اندازه‌گیری ایزوتوپ‌های محیطی و کاربرد ردیاب‌ه ...
نمایه ها:
تشخیص | 
پزشکی | 
تغذیه | 
آبرفت | 
کارست | 

دشت تویسرکان با وسعت 805 کیلومترمربع، یکی از دشت‌های حوزه علیای رودخانه کرخه محسوب می‌گردد و در جنوب کوه الوند قرار گرفته است. براساس نتایج اندازه‌گیری 17 حلقه چاه مشاهده‌ای دشت تویسرکان در خلال سال‌های 1379 تا 1391، افت قابل توجهی در هیدروگراف معرف دشت مشاهده می‌شود. این روند رو به افت آب زیرزمینی در هیدروگراف، بیانگر آنست که اثرات برداشت از آب زیرزمینی در سال‌های آبی بعدی جبران نشده و دراثر خشکسالی و برداشت چاه‌های کشاورزی حجم مخزن هرساله کم شده است. میزان این افت در سال‌ها ...

منابع آب زیرزمینی بعد از یخچال‌های طبیعی، بزرگترین منبع آب شیرین جهان می باشد، از این‌رو مدیریت و استفاده صحیح از این منابع از اهمیت ویژه برخوردار است. همچنین اطلاع از وضع آب‌های زیرزمینی در دوره‌های آتی و تاثیر تغییر اقلیم بر آن‌ها ضروری می‌باشد. با توجه به اهمیت بالای دشت دزفول- اندیمشک (متشکل از 5 دشت کوچکتر) به عنوان قطب کشاورزی استان خوزستان، در این تحقیق به بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی پرداخته شد. ابتدا با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی دشت، مدل آب زیرزمینی ...

بدلیل عدم کفایت بارندگی و نیز بدلیل عدم بموقع به آبهای سطحی، بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی برای تامین نیازهای آبی کشور مورد توجه قرار دارد. بهره‌برداری بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور باعث به هم خوردن تعادل طبیعی آنها گردیده است . در این پژوهش روشهای مدیریت هیدرولیکی (روش جایگزینی-روش ماتریس پاسخ) برای بهینه‌سازی بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است . در هر دو روش مذکور مقادیر بهینه پمپاژ از سفره آب زیرزمینی در یک ناحیه معین تحت محدو ...

طی سالهای اخیر در نتیجه زندگی مصرفی و استفاده روز افزون از مواد شیمیایی محلول در آب، کیفیت آبهای زیرزمینی بشدت کاهش یافته است. لذا تاکید در زمینه تحقیقات آبهای زیرزمینی به حل مشکلات ناشی از آلودگی آبهای زیرزمینی متمایل گردیده است. از اینرو اهمیت بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی از لحاظ وسعت و نوع آلودگی همچنین مکانیزم های پخش آلودگی در محیط های متخلخل بوضوح احساس می شود.میزان وسعت آلودگیهای محلول در آب و نحوه پخش آن در آبهای زیرزمینی به پارامترهایی از خصوصیات محیط متخلخل بستگی دار ...

دشت آذرشهر با وسعتی درحدود 136 کیلومترمربع در40 کیلومتری جنوب غرب شهرستان تبریز و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه واقع شده است‌ و بخشی ازحوضه آبریز این دریاچه محسوب می شود.این دشت با میانگین بارش سالانه 8/195 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالانه oC 13 (برای دوره شاخص 10 ساله) جزو مناطق خشک کشور محسوب می گردد. از لحاظ زمین شناسی، شیل های سیاه رنگ شمشک(ژوراسیک)قدیمی ترین واحد منطقه محسوب می گردد.سنگهای آتشفشانی سهند با سنی از میوسن پایانی تا پلیو پلیستوسن ارتفاعات جنوب شرق دشت را شامل ...

خشک‌سالی از جمله پرهزینه‌ترین حوادث هواشناسی می‌باشد و ایران در برابر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خشک‌سالی بسیار آسیب‌پذیر است. در این مطالعه مدل حداکثرسازی سود انتظاری و برنامه‌ریزی مطلوبیت کارا جهت تعیین الگوی کشت بهینه، سود ناخالص انتظاری و آب مصرفی با و بدون خشک‌سالی در سطح مزارع نماینده گروه‌های همگن به کار برده شد. این مطالعه بر اساس دو سری داده انجام شد. یک نمونه 180 بهره‌برداری برای مصاحبه و جمع‌آوری داده‌های لازم در سطح مزرعه در سال 1386 انتخاب گردید. مزارع ن ...