عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه، ساختارهای کوانتومی نظیر نقاط کوانتومی، سیم‌های کوانتومی و چاه‌های کوانتومی به طور محسوسی ادوات الکترونیکی و اپتوالکترونیکی را متحول کرده است. آشکارساز های نوری نظیر فرابنفش و مادون قرمز، سلول‌های خورشیدی، لیزر و تقویت کننده‌های نوری از جمله این ادوات هستند که انتقال بار یا خواص نوری آنها، توسط این نانو ساختارها بهبود یافته است. در این پایان‌نامه، هدف اساسی، محاسبه جریان تاریک یک سیستم دو بعدی از نقاط کوانتومی است. برای این منظور، ابتدا تابع عبور سیستم محاسبه و سپس ا ...

عنصراصلی مبدلهای خورشیدی و یا ماژولهای خورشیدی که نورخورشید را به الکتریسیته تبدیل می‎کنند سلولهای خورشیدی است که بدلیل شکنندگی وظرافتی که دارند، تحمل شرایط محیطی را نداشته و نمی‎توانند مستقیما مورد استفاده قرار بگیرند وتوان الکتریکی کمی را تولید می‎کنند و برای بکارگیری آنها درشرایط مختلف آب وهوایی ، دسترسی به ولتاژ و توان مورد نیاز ، افزایش مقاومت مکانیکی ، کاهش تغییرات مشخصات الکتریکی سلول خورشیدی برای مدت طولانی ، سلولها را به صورت مجموعه ای درون قاب فلزی قرار می‎دهند و ما ...

در این پایان نامه روشهای مختلف تولید امواج تراهرتز بر مبنای روش تولید اختلاف فرکانسی(DFG )بررسی‌شده است. روشهای عملی و تئوری برای تولید امواج تراهرتز بررسی‌شده است و همچنین نقاط ضعف و قوت این روش نسبت به روشهای دیگر ،آورده شده است. با توجه به اهمیت مولدهای امواج تراهرتز در زمینه‌های مختلف علمی، روشهای مختلفی برای تولید آنها وجود دارد. یکی از روشهای پرکاربرد ،روش تولید اختلاف فرکانسی(DFG) است که در این روش با اعمال دو موج از گستره مادون قرمز به یک کریستال غیر خطی ،موج خروجی ر ...

در عصر حاضر، نیروی انسانی توانمند و کارا به عنوان عامل اساسی و منبع حیاتی سازمان‌ها در عرصه رقابت، برای دست‌یابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر هوش هیجانی بر توانمندسازی منابع انسانی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بدین منظور چارچوب نظری هوش هیجانی بر گرفته از مدل هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز و برای سنجش توانمندسازی منابع انسانی مدل اسپریتزر مورد استفاده قرار گرفته است. از آزمون میانگین یک جامعه جهت بررسی وضعیت متغیر ...

تابش لیزر الکترون آزاد اسمیت پورسل که با حرکت پرتوهای الکترونی پرانرژی از بالای توری فلزی ایجاد می‌شود، از منابع همدوس تابش تراهرتز محسوب می‌شود. در اینجا یک توری مربعی که شیارهای آن توسط دی‌الکتریک پوشانده شده ارائه می-شود. اگر باریکه الکترونی را بصورت یک دی‌الکتریک پلاسمایی در حال حرکت در نظر بگیریم، می‌توان یک تئوری خطی سه بعدی از اندرکنش باریکه و موج بدست آورد. ...
نمایه ها:

در این تحقیق به شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر اجرای مدل تعالی سازمانی کیفیت ایران بر توانمندسازی کارکنان پرداخته شده است. به عنوان مطالعه موردی شرکت ایران خودرو- معاونت نیرو محرکه در ارتباط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع مطالعه موردی است. بدین منظور عوامل توانمندساز مدل INQA بر روی عوامل توانمندساز نیروی انسانی بر اساس مدل اسپریتزر، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان، سرگروهها و مسئولین معاونت نیرو محرکه ایران خودرو انتخاب شده‌اند ...

این تحقیق با هدف تعیین میزان تأثیرگذاری کیفیت خدمات، اعتماد، رضایت، ارزش درک شده، هزینه جابه جایی، تعهد و تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان بیمه عمر نوین مشهد انجام گرفته است ...
نمایه ها:

فناوری‌های جدید نورولتایی در زمینه انرژی به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر و پاک مطرح است. سلول خورشیدی به دلیل تبدیل بی واسطه انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی که متداولترین نوع انرژی مصرفی است پتانسیل خوبی در تبدیل شدن به عمده‌ترین فناوری تولید انرژی را دارد. سلولهای خورشیدی پلیمری در چند سال اخیر به دلایلی همچون پاک بودن، انعطاف‌پذیری، وزن کم و ارزانی توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. در حال حاضر تنها مشکل سلولهای خورشیدی پلیمری پایین بودن بازده آنها است. با چنین دیدگاهی در ...

با بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی (با توجه به بعد) فردگرایی-جمع گرایی بر مبنای مدل فرهنگی هافستد مشخص شد که برخلاف تک بعدی بودن فردگرا یا جمع گرا بودن نگرش در جوامع کنونی، فرهنگ اسلامی به هر دو بعد اعتقاد دارد و برمبنای آموزه های برگرفته از قرآن و سنت در شرایط و موقعیت های مختلف با توجه به فرد، گروه و سازمان ابعاد مطابق با این سه مولفه را به کار می برد. کلید واژه: فردگرایی، جمع گرایی، فرهنگ، فرهنگ سازمانی، اسلام، فرهنگ اسلامی ...