عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پژوهش ،سعی میشود تاآمینواسیدهای موجود درلاتکس (شیره ) گیاه پاپاوربراکته آتوم (آمینواسیدهای پروتئینی وغیرپروتئینی ) تشخیص داده شده ،ومقادیر آنها بوسیله آمینواسید آنالالیزور مشخص وساختمان شیمیائی هریک تعیین گردد. ...

تهیه واکسن ضدفلج سایبن ازآغاز کشف آن در1958 تابه امروز درانحصار موسسات علمی و فنی کشورهای بزرگ میباشد،وبه استثنای مکزیک که درآن این واکسن ازطرف یک کمپانی بیگانه تهیه میشود واکسن فلج درکشورهائی نظیر امریکا-انگلستان -آلمان غربی -ژاپن - فرانسه وایتالیا وشوروی تولید میگردد،درسالهای اخیردرکشور یوگسلاوی بااستفاده از سلول دیپلوئیدانسان واکسن تهیه شده وکمپانی معروف فایزر دومین مرکز تولید واکسن ضدفلج‌بوده است که موفق به تحصیل پروانه معرف این واکسن شده است .پس‌از 5 سال کوشش بالاخره درس ...

یکی ازواکسن هائی که دراروپا وامریکا درسالهای اخیر به مقدار زیاد درطب پیشگیری به مصرف میرسد واکسن ضد روبلااست که اثرات مفید ومقاطعی درجلوگیری ازاین بیماری دارد.نظر به اینکه طبق فرمان شاهانه باید همه بیماریهای واگیر که بوسیله واکسن جلوگیری ازآنها ممکن است تحت کنترل درآیند موسسه رازی که مرکز مهم واکسن سازی کشوراست درصدد برآمده است ،این امر راانجام دهد وچون نمیتوان ویروس‌های واکسن خارجی رابدون اجازه صاحبان آنها وپرداخت حق امتیاز مصرف نمود،موسسه رازی درصدد برآمده است سویه وحشی وطب ...
نمایه ها:

بیماری داوسون راکه بطور خلاصه اس .اس .پی .ای مینمائیم ازقدیم میشناسند،ولی چندسالی بیش نیست که ارتباط این بیماری به ویروس سرخک موردتوجه وتائید قرارگرفته است .در ایالات متحده امریکا،ژاپن ویکی دوکشور اروپائی مواردی ازبیماری بررسی و ویروسی شبیه بویروس سرخک ازمغز نوجوانان مبتلا مجزی ساخته اند.ازاوایل سال 2535 باهمکاری آقایان دکتر ایرج درخشان ودکتر جمشید لطفی متخصصین اعصاب ودکتر کاظم عباسیون جراح مغز واعصاب ازبیمارستان ودانشکده پزشکی داریوش کبیر،مطالعه این بیماری آغاز شده است دکتره ...

پروزونیس (جغجغه ) گیاهی است ازخانواده نخودیان که درسراسر ایران پراکنده است و به مقدار زیاد بصورت خودرو یافت می شود.این گیاه و بخصوص میوه آن بصورت تازه و خشک توسط روستائیان به مصرف تغدیه دام می رسد و در مواردی مرگ ومیر ناشی ازتغذیه آن دیده شده است که هنوز علت کاملا مشخصی برای آن ذکر نشده است .دراین طرح،جداکردن و تعیین ساختمان و شناسایی آمینواسیدهای معمولی و غیرمعمولی آزاد - پروتئین و ازت تام و آلکالوئیدهای میوه این گیاه پیشنهاد شده است که درمراحل زیراجرا خواهدشد. -1 جمع‌آوری و ...

محققین باتجزیه شیمیائی گیاهان ترکیبات مختلف آلی راجدا،شناسائی و تعیین مقدار می کنند و خواص فیزیکی ، شیمیائی ، فیزیولوژیکی فارماکولوژیکی و غیره آنهارا بررسی میکنند این ترتیب با بررسی شیمیائی گیاهان امکان استفاده ازآنها درصنایع داروئی ، کشاورزی غذائی ، صنعتی و ... فراهم میشود. تفاوت شرایط جغرافیایی سبب تغییر متابولیسم گیاهان میشود دریک منطقه جغرافیای یک گونه گیاهی دریک زمان معینی از رشد دارای ترکیباتی خاص بامقادیر معینی است درصورتیکه همان گیاه درمنطقه دیگر... ...

روبلا بیماری ویروسی ملایمی است که در بچه‌ها ایجاد بثورات جلدی مختصری نموده که خودبخود بهبود می‌یابد ، بالعکس بروز این بیماری در زنان حامله ایجاد عوارض مادرزادی مختلف که بنام سندرم روبلا معروف است می‌نماید این عوارض عبارتند از ناراحتی مفصلی و استخوانی ، ناراحتی چشمی ، گوشی ، کوچک‌بودن سر و اندامها ، هپاتومگالی اسپلنومگالی و غیره . روی این اصل همیشه زنان حامله از ابتلا به این بیماری وحشت داشته و پس از تماس مشکوک مکررا" به آزمایشگاههای تشخیص جهت آزمایش سرمی از نظر HI مراجعه می‌ن ...

گیاه هلیوتروپیوم از تیره گاوزبان تحت عنوان گل عقربی ، گل آفتاب پرست در طب سنتی ایران و سایر کشورهای دنیا مصرف می‌شود و به خصوص در طب سنتی هند و مکزیک مصرفی آن جهت اثرات ضد سرطانی نیز ذکر گردیده است . به همین جهت به دنبال جستجوی چنین موادی با بررسی حدود 28 گونه از این جنس را که در ایران موجود است مورد توجه قرار داده‌ایم و سعی براین است که گونه‌های باارزش و دارای اثرات درمانی و احیانا" ضد سرطانی را تعیین نماییم. ...

اسانسها از نظر صادراتی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند و یکی از مشکلات صادرات اسانسها عدم شناسایی ترکیبات موجود در آن می‌باشد که از بازده اقتصادی آن کاسته است . ...
نمایه ها:
اسانس | 
گیاه |