عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه درجه حرارت مرکزی بیمارانی که بعد از بیهوشی عمومی لرز داشته اند یا دچار لرز نشده اند مقایسه گردیده است. این بررسی از نوع مورد- شاهدی است و بیماران در ‏‎ASA‎‏ کلاس ‏‎II‎‏ و ‏‎I‎‏ که سن بین 50 -20 سال داشته اند وارد مطالعه میگردند. حرارت مرکزی بدن آنها به وسیله پروپ نازفارنژیال اندازه گیری شده و بر اساس وجود و یا عدم وجود لرز در پایان بیهوشی در دو گروه 30 نفره قرار می ‏‎‏‎گیرند‎‏ و میانگین درجه حرارت مرکزی آنها مورد مقایسه قرار میگیرد گروه اول شامل بیمارانی است که ...

امر بهداشت و درمان در هر جامعه ای از ارکان مهم جامعه و سلامت افراد جامعه از مهمترین معیارهای پیشرفت و ارتقاء جامعه است. کادر بهداشتی در رأس آنها پزشکان و متخصصان عهده دار تضمین این امر مهم در جامعه هستند. در کشور ما یکی از گروههایی که سهم عمده ای در این امر دارند فارغ التحصیلان جدید گروه پزشکی و پزشکان جوان میباشند. متأسفانه با وجود سنگینی بار کاری و اهمیت نقش این افراد در تأمین سلامت و بهداشت کشور، تا کنون به مسایل و مشکلات این قشر آنچنان که باید و شاید توجه کافی نشده است. م ...
نمایه ها:
بررسی | 
نگرش | 
1376 | 
شغل | 

تجویز بی رویه، عدم مطابقت با دستورات دارویی مندرج در رفرنسها در اعمال جراحی آلوده، عوارض مصرف نابجا، افزایش گونه های مقاوم باکتریها و مشکلات تهیه انتی بیوتیکهای پروفیلاکسی باعث گردید تا دراین تحقیق به بررسی فراوانی کاربرد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی و پیدایش عفونت در اعمال جراحی آلوده در بخشهای جراحی عمومی، زنان و ارتوپدی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختیم. نتایج این بررسی عبارتند از: عدم اثر سن، جنس، قومیت و ریسک فاکتورها در انتخاب نوع و مدت زمان مصرف، ریسک فاکتور ...

این پژوهش بمنظور مقایسه اثر متوکلوپرامید و دیفن هیدرامین بر تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیمارانی که تحت جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی قرار گرفته اند انجام و در آن 246 بیمار که در 6 ماهه اول سال 1378 در بیمارستان سینا تحت اعمال جراحی الکتیوشکمی و ژینکولوژیک بزرگ قرار گرفته اند و سن 55-35 داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. در سه گروه 82 نفره این افراد متوکلوپرامید، دیفن هیدرامین و بدون دارو در معرض استفراغهای خود قرار گرفتند. هر3 گروه در استفراغ شدید غیرقابل کنترل سیلیزین در ...

در جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی، تضعیف تنفسی ناشی از مواجهه جنین با مخدرهای تجویز شده، یک چالش‌ مهم در برابر متخصص بیهوشی است. عدم تجویز مخدر نیز از سویی، واجد اثرات نامطلوب و بالقوه خطرناک برای مادر است. ویژگی های فارماکوکینتیک رمیفنتانیل، این مخدر را به عنوان یکی از راه حل های احتمالی این چالش درمانی مطرح ساخته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات این دارو بر تغییرات همودینامیک مادر و نمره آپگار نوزاد ومیزان تهوع و استفراغ و اکسیژناسیون مادر طراحی و اجرا شده است. صورت تصا ...

با توجه به اینکه به طور متوسط هر ماه حدود 30 نفر از افراد جوان در سنین کار و تولید بدلیل سوانحی که اکثرا" قابل پیشگیری هستند دچار فوت می‌شوند یا بعضا" دچار معلولیت های جسمی می‌شوند و بسیاری از این سوانح رانندگی با رعایت دقیق مقررات راهنمائی و رانندگی از طرف رانندگان و همچنین عابرین پیاده قابل پیشگیری می‌باشد. با توجه به اینکه بیشترین درصد قربانیان عابرین پیاده‌ای بوده‌اند که هنگام عبور از عرض خیابان دچار سانحه شده‌اند لازم است که مسئولین امر توجه بیشتری به خیابانها و گذرگاهها ...

این پژوهش به عنوان پایان‌نامه تحصیلی پزشکی و به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 78 در سه مقطع تحصیلی علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و بالینی بر روی نمونه‌ای با حجم 125 نفر دانشجو (63 مرد و 62 زن) که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند اجرا گردیده است . ابزارهای مورد استفاده در جمع‌آوری اطلاعات ، آزمون scl-90-r پرسشنامه مذهبی و پرسشنامه مشخصات فردی و عوامل دموگرافیک بوده است . نتایج پژوهش بیانگر میانگین نمرات کلی GSI در آزمون SCL-90- ...

این تحقیق تحت عنوان (بررسی نگرش پرستاران شهرستان زاهدان از اجرای طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1378) انجام شد جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرستان زاهدان بوده است که تعداد آنها به 165 عدد می‌رسد. نوع تحقیق انجام شده مقطعی (Crass-sectional) بوده است . به منظور دستیابی به نظرات پرستاران پرسشنامه‌ای تهیه و پس از تکمیل پاسخهای داده شده و جمع‌آوری شده پرسشنامه از دو بخش شامل مشخصات فردی و سوالات اصلی مربوط به طرح انطباق تشکیل می‌شود. ارتباط بین ...

این پایان نامه تحت عنوان بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی، آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار سال 1378 بصورت یک مطالعه مقطعی توصیفی انجام شد. هدف این پایان نامه علاوه بر بررسی نگرش پزشکان مورد پرسش از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس ، شناخت مشکلات اجرایی و آموزشی طرح انطباق از دیدگاه این پزشکان بوده است . گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ای با 21 سوال انجام شد و ا ...