عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف تحقیق حاضر تعیین میزان هماهنگی نیازهای آموزشی رشته کتابداری در مقطع کارشناسی ارشد با منابع موجود در هریک از سه کتابخانه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه تربیت مدرس است . روش تحقیق توصیفی است . ابتدا منابع آموزشی مورد نیاز اساتید از طریق پرسشنامه و نیز منابع برنامه مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی گردآوری شد و سپس با مجموعه دانشکده‌ها مطابقت داده شد. کتابها و مجلات موجود در هر مجموعه هم از نظر روزآمد بودن و ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه یکی از محل‌هایی است که دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی برای تحقیق و پیدا کردن منابع مورد نیاز به آنجا مراجعه می‌کنند و نظرات جامعه استفاده کننده از آن مجموعه نقش مهمی را در پیشبرد اهداف کتابخانه مرکزی ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق سنجش نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درباره دلایل و چگونگی استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه و دستیابی به نقاط ضعف و قوت کتابخانه مرکزی در ارائه سرویس به دانشجویان است . جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد ...

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاهی که تنها مسئولیت تربیت دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی را عهده‌دار است ، نیاز به شهرکی دانشگاهی با امکانات مناسب جهت نیل به اهداف خود دارد، با توجه به اینکه شرایط کنونی دانشگاه تربیت مدرس برای اهداف فوق جامعیت کافی نداشته و تفکیک کاربریها از نظام صحیحی تبعیت نمی‌کند، در این راستا طرح جامع این دانشگاه در دستور کار معاونت عمرانی دانشگاه قرار گرفته و بدین منظور اراضی گردنه قوچک به وسعت 60 هکتار به این دانشگاه تخصیص داده شده است . هدف از این تحق ...

دلیل وجودی و رسالت اصلی هر کتابخانه دانشگاهی پیوند جامعه دانشگاهی با دانش و اطلاعات از طریق ارائه خدمات کارآمد است . و هدف نهایی هر کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی تلاش در جهت تامین رضایت استفاده کنندگان از خدمات مختلف است . پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای تربیت مدرس ، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر از خدمات مرجع آن کتابخانه‌ها انجام شده است . تعیین انواع خدمات مرجع و شناسایی عوامل رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات مرجع هدف‌های ویژه ...

این تحقیق با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه خود آن ها انجام گرفته است. امروزه مهم ترین رکن هر سازمان را نیروی انسانی تشکیل می دهد، بنابراین بهبود بهره وری کارکنان باید یکی از اهداف مهم هر سازمان یا نهاد تلقی شود. اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی آموزش و بهسازی، تعیین نیازهای آموزشی است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سا ...

طراحان زره‌ها (شخصی - خودروها) به دنبال زرهی هستند که ضمن داشتن کمترین وزن بیشترین قابلیت حفاظتی را داشته باشد یعنی دارای قابلیت جذب حداکثر انرژی با حداقل چگالی سطحی باشد، در این طرح ابتدا به شناسایی انواع مصالح و مواد بکارگرفته شده در ساخت زره‌ها پرداخته و کاربرد هر یک را برای منظورهای خاص مانند لباسهای ضدگلوله و طراحی سیستمهای زره سبک بمنظور محافظت افسران پلیس و همچنین خودروهای مهندسی - نظامی (زره‌پوشها) تعیین می‌شود.سپس به بررسی مدل‌های مختلف ریاضی نفوذ پرداخته و با دسته‌ب ...

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): امروزه در عصر دانش سازمان ها با استفاده از منابع ناملموس که از منابع با ارزشی محسوب می شوند در حال بهره برداری هستند، این وضع نشان دهنده اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده ی جدید در مدیریت دولتی نوین است . از سوی دیگر مدل های تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار جهت سنجش در بهبود عملکرد سازمان ها بکار می رود . از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در داتشگاه تربیت مدرس ...

هدف اصلی این مطالعه بکارگیری ارزیابی درونی در گروه ترویج و آموزش کشاورزی و به منظور بهبود کیفیت آن بوده است. در بکارگیری این الگو ابتدا زمینه (اهداف دوره) ، دورندادها، فرآیندها، بروندادها و پیامدها در قالب 6 عامل: دانشجویان ، دانش آموختگان ، ساختار و مدیریت، فرآیند یادگیری ، هیات علمی و دوره آموزشی اجرا شده به منظور قضاوت مورد توجه قرار گرفته است. بعد از تعریف ملاکهای مناسب برای هر عامل، نشانگرهای مناسب مربوط به هر ملاک شناسایی شد، سپس براساس اهداف پژوهشی و آموزشی گروه وضعیت ...