عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 439

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه تفاوتهای بین زبان و جنسیت در نوشتار علمی به عنوان فرم مرسوم ارتباطی در محیطهای علمی را بررسی نمود. به منظور یافتن تفاوتهای جنسیتی، تجزیه کمی در فاکتورهای اصلاحی عدم اطمینان و فرم نگارش در متون ارائه شده توسط زبان آموزان سطح پیشرفته دوره های آمادگی آزمون آیلتس که به هدف ادامه تحصیل قصد دریافت مدرک بین المللی این آزمون را دارند برگزار شد. در آزمایش بر روی کلمات اصلاحی عدم اطمینان، فراوانی تمامی فاکتورها شمرده شد و متعاقبا درصد هر فاکتور استفاده شده توسط دو گروه آزما ...

این پژوهش تعیین تأثیر غنی سازی ارتباط (طرح تایم) بر میزان صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زنان می باشد. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه زنان مراجعه کننده به کلنیک دانشگاه فردوسی در سال 1393 تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 20 نفر بود. افراد به روش تصادفی در دو گروه کنترل (10نفر) و گروه آزمایش (10نفر) قرار گرفتند. متغیر مستقل برنامه آموزش غنی سازی روابط بود که در 7 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد. در گروه کنترل نیز ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت جنسی و نگرش جنسی در بین مردان و زنان معتاد و غیر معتاد شهر لار انجام شد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی – مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان معتاد و غیر معتاد شهر لار بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره در امور خانواده در سطح شهر تعداد 60 نفر از افراد معتاد انتخاب و با تعداد 60 نفر افراد عادی که همتاسازی شده بودند، مورد مقایسه ...
نمایه ها:
مرد | 
زن | 
لار | 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیّت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه‌کننده به مراکز درمان سرطان شهر کاشان بود که 15 نفر در گروه‌ آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای گروه‌ آزمایش تعداد 12 جلسه واقعیت‌درمانی به شیوه گروهی را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله ...

سندرم روده تحریک پذیر یکی از شایع ترین اختلالات عملکردی دستگاه گوارش است که علت آن نامشخص می باشد. تحقیقات نشان می دهند که بین این سندرم و عوامل اجتماعی ، رابطه وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی نسبت شانس عوامل اجتماعی مختلف در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مقایسه با گروه کنترل می باشد. روش کار : این مطالعه تحلیلی- مقطعی بر 130 نفر از بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با معیار های تشخیصی ROME III مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان اروند اهواز، و ...

فعالیت زنان در عرصه هنرِسنتی که بستر تجلی ارزش های فرهنگی و قومی ملت هاست، به صورت قابل توجهی مکتوب نشده و تنها نشانه هایی از دوران متأخر یاد شده است؛ اما حضور پررنگ ایشان در عرصه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوره قاجار و مقارن با انقلاب مشروطه و ارتباط ایران با کشورهای اروپایی در باز شدن فضاهای بسته زنان ایرانی موثر بوده است. از اینرو می توان به بررسی نقش و نحوه حضور زنان در عرصه هنرهای سنتی دوره قاجار پرداخت و زوایای پنهان بخشی تاریخی از حیات اجتماعی زنان را آشکار ...
نمایه ها:
زن | 

یائسگی به عنوان مقطعی مهم از دوران زندگی زنان که یک سوم از عمر آنها را شامل می‌شود؛ دورانی با اهمیت است. در قرآن و سنت آن اندازه که به حیض اهمیت داده شده است، مسائل مربوط به یائسگی مطرح نشده است، و فقط به سه مورد از احکام آن که بحث عده و طلاق و حجاب است پرداخته شده است. از جمله مواردی که در قرآن و سنت ذکر نشده است؛ بحث سن و میانگین سن یائسگی است، و در نتیجه به دلیل عدم ذکر این بحث در قرآن و سنت؛ اقوال کثیری از فقها در این زمینه مطرح شده است و در این باره با هم اختلاف نظر دارن ...
نمایه ها:
زن | 
احکام |