عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم‎ترین انگیزههای سرمایه‎گذاران جهت ورود به بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام و در نتیجه تغییر ثروت سهامداران است. عوامل مختلفی عملکرد شرکت‎ها را تحت تأثیر قرار می‎دهند که یکی از این عوامل، نقدشوندگی سهام و دارایی‎ها است. نقدشوندگی یکی از معیارهای مهم تعیین ارزش شرکت است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- همبستگی است، با هدف بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و نقدشوندگی داراییها با عملکرد مالی شرکتهای پذ ...

در سال های اخیر سیر تحول فکری در حوزه استراتژی بسیار مورد توجه قرار گرفته و این مقوله برای اقتصاد کشور ها به عنوان جزئی حیاتی و سرنوشت ساز قلمداد گشته است. تمامی سازمان ها و شرکت ها برای بقا و نجات از محدودیت ها و تهدیدهای پیرامون خود ناگریز به اجرای استراتژی های مناسب و به موقع هستند این پژوهش در گام اول به ارزیابی میزان استراتژی محوری بنگاه های تولیدی واقع در شهرک صنعتی جی بر اساس اصول سازمان های استراتژی محور (SFO) پرداخته است. در گام بعدی در این پژوهش تلاش شده است تا ...

هدف کلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر هوشمندی رقابتی و سازمانی در صنایع مواد غذایی می باشد. که بدین منظور ابتدا ادبیات و پیشینه مرتبط با مفاهیم هوشمندی سازمانی، هوشمندی رقابتی، مزیت رقابتی و صلاحیت های متمایز مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از تمام کارشناسان شرکت ها پرداخته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه های SPSS و PLS صورت گرفت. که از 15 فرضیه موجود ، دو فرضیه رد شد و بقیه مورد پذیرش قرار گرفت. در پایان هم ...

امروزه فعالیت برنامه‌ریزی به‌خصوص در عرصه شهری و منطقه‌ای نیازمند مهندسی مجدد و تغییر رویکرد در خصوص مراحل انجام کار برنامه‌ریزی است و ضرورت دارد صرفا به‌جای استفاده از رویکردهای مبتنی بر پیش‌بینی روندهای گذشته، از رویکردهای آینده‌نگاری استفاده شود این رساله با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل توسعه پایدار و برنامه ریزی برمبنای سناریو، به بحث در خضوص توسعه آتی استان یزد می پردازد. در این رساله در مرحله اول یک چارچوب مفهومی توسعه پایدار با روی ...

استان گیلان با توجه به مزیت هایی که دریا برایش به وجود آورده و همچنین برخورداری از مزیت های رقابتی پایدار، نتوانسته است از صنعت گردشگری دریایی بهره مند شود، هر چند سرمایه گذاری و حرکت های نیز برای توسعه صنعت گردشگری در این استان صورت گرفته است، اما بدلیل عدم انجام مطالعات تخصصی گردشگری دریایی مورد استقبال سرمایه گذاران و گردشگران قرار نگرفته است، پژوهش حاضر مقایسه انواع گردشگری دریایی رایج و مرسوم در جهان که درشش بخش دیده شده است از منظر سازگاری و موزونی با دریای خزر در استان ...
نمایه ها:

شرکت نفت پارس یکی از قدیمی ترین واحد های تولید روغن و گریس در ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از یکی از روشهای تحقیق در عملیات نرم به نام IPA (the importance – performance analysis ) استفاده شده و رضایت مشتریان شرکت نفت پارس از محصولات آن شرکت تحلیل شده است. ابتدا شاخص ها در حوزه رضایت مشتری مشخص می شوند سپس این شاخصها با نظر خبرگان توسط طیف لیکرت به اعدادی در حوزه عملکرد واهمیت تبدیل می گردد و با اعمال روش IPA بر روی این اعداد، وضعیت شرکت نفت پارس از نظر مشتریان ...
نمایه ها:

در این تحقیق 54 عامل تأثیر گذار بر توسعه انتقال فناوری نانو در صنعت خودروی ایران شناسایی گردید. عوامل شناسایی شده در 10 حیطه بررسی گردید و مشخص شد که عوامل اقتصادی و بازار و فنی در پیشبرد و انتقال فناوری نانو در صنعت خودروی ایران نقش اساسی ایفا می کنند.به طورکلی در انتقال فناوری نانو در صنعت خودرو باید عوامل توسعه دراین حوزه مدیریت گردد. ...

این رساله با هدف ایجاد شناخت در رابطه با نقش افراد در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به انجام رسیده وچهار مبحث اصلی را پوشش میدهد. یک مدل غیرخطی عدد صحیح برای بهینه سازی تخصیص بودجه با رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مطابق سیاستهای مرکز آمار ایران ارایه شد. این مدل میتواند برای انتخاب سبد بهینه طرحها و نخصیص بودجه به دفاتر برای تامین الزامات و بهینه سازی میزان دستیابی به اهداف سازمان به کار برده شود. همچنین از این مدل برای تبیین تاثیر اسلک بر مطلوبیت سازمانی استفاده شد ...

انرژی یکی از مهم‌ترین کلیدهای دستیابی به رفاه و رشد پایدار در نظام‌های اقتصادی و سیاسی است. استخراج انرژی، ذخیره‌سازی، انتقال و مصرف آن همراه با آلایندگی محیط‌زیست است. دستیابی به اهداف کلان و بلند‌مدت در زمینه انرژی و تأمین آن و رعایت اولویت‌های زیست‌محیطی، نیازمند برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های کاربردی و عملیاتی است. مدیریت زنجیره تأمین سبز، مفهومی است که در سال‌های اخیر، برای حصول اطمینان از تأمین اولویت‌های محیط‌زیست و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها در تمامی مراحل تولید، ...