عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنجش میزان موفقیت سازمانها در بهره گیری از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها با هم، شناسایی واحدهای ناکارا و تشخیص منشأ ناکارایی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تسهیل آن با ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت، از مهمترین دغدغه های مدیران و مسئولین سازمانهاست. در این پژوهش از تحلیل اهمیت – عملکرد برای ارزیابی عملکرد مرکز آمار ایران استفاده خواهد شد . تحلیل اهمیت- عملکرد، روشی کم هزینه، آسان و قابل فهم جهت سازماندهی اطلاعات درباره ویژگیهای یک محصول یا خدمت است. در این روش با استفا ...
نمایه ها:

داشتن نقشه کلی از محصولات و توانمندی های درون سازمانی به سازمان این امکان را می دهد تا با داشتن شناخت بالاتری خود را با نیازمندی های بازار و مشتری هماهنگ کند و پاسخگوی تغییرات محیطی باشد. ارزیابی محصولات به عنوان یک ابزار یا چارچوب فکری برای درک و شناسایی وضعیت محصول با توجه به اهداف و محددیت های سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحقیق حاضر، ارزیابی محصولات با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در قالب یک مطالعه موردی در شرکت صنعتی پارس خزرانجام گردید. به این منظور، ابتدا ...

هدف کلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر هوشمندی رقابتی و سازمانی در صنایع مواد غذایی می باشد. که بدین منظور ابتدا ادبیات و پیشینه مرتبط با مفاهیم هوشمندی سازمانی، هوشمندی رقابتی، مزیت رقابتی و صلاحیت های متمایز مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از تمام کارشناسان شرکت ها پرداخته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه های SPSS و PLS صورت گرفت. که از 15 فرضیه موجود ، دو فرضیه رد شد و بقیه مورد پذیرش قرار گرفت. در پایان هم ...

امروزه فعالیت برنامه‌ریزی به‌خصوص در عرصه شهری و منطقه‌ای نیازمند مهندسی مجدد و تغییر رویکرد در خصوص مراحل انجام کار برنامه‌ریزی است و ضرورت دارد صرفا به‌جای استفاده از رویکردهای مبتنی بر پیش‌بینی روندهای گذشته، از رویکردهای آینده‌نگاری استفاده شود این رساله با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل توسعه پایدار و برنامه ریزی برمبنای سناریو، به بحث در خضوص توسعه آتی استان یزد می پردازد. در این رساله در مرحله اول یک چارچوب مفهومی توسعه پایدار با روی ...

مسئله اصلی تحقیق حاضر تعیین جایگاه عناصر عملکردی شرکت نفت فلات قاره و تعیین استراتژی‌های مناسب جهت بهبود عملکرد این شرکت می‌باشد. شرکت نفت فلات قاره در زمره یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نفت دریایی جهان قرار دارد. این شرکت بخش قابل توجهی از تولید نفت کشور در طول بیش از 1200 کیلومتر از گستره آب‌های نیلگون خلیج فارس را با پیشینه نیم قرن تجربه بر عهده دارد. حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه خلیج فارس است که 5 کشور تولیدکننده عمده نفت جهان در حاشیه آن قرار دار ...

استان گیلان با توجه به مزیت هایی که دریا برایش به وجود آورده و همچنین برخورداری از مزیت های رقابتی پایدار، نتوانسته است از صنعت گردشگری دریایی بهره مند شود، هر چند سرمایه گذاری و حرکت های نیز برای توسعه صنعت گردشگری در این استان صورت گرفته است، اما بدلیل عدم انجام مطالعات تخصصی گردشگری دریایی مورد استقبال سرمایه گذاران و گردشگران قرار نگرفته است، پژوهش حاضر مقایسه انواع گردشگری دریایی رایج و مرسوم در جهان که درشش بخش دیده شده است از منظر سازگاری و موزونی با دریای خزر در استان ...
نمایه ها:

شرکت نفت پارس یکی از قدیمی ترین واحد های تولید روغن و گریس در ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از یکی از روشهای تحقیق در عملیات نرم به نام IPA (the importance – performance analysis ) استفاده شده و رضایت مشتریان شرکت نفت پارس از محصولات آن شرکت تحلیل شده است. ابتدا شاخص ها در حوزه رضایت مشتری مشخص می شوند سپس این شاخصها با نظر خبرگان توسط طیف لیکرت به اعدادی در حوزه عملکرد واهمیت تبدیل می گردد و با اعمال روش IPA بر روی این اعداد، وضعیت شرکت نفت پارس از نظر مشتریان ...
نمایه ها:

در این تحقیق 54 عامل تأثیر گذار بر توسعه انتقال فناوری نانو در صنعت خودروی ایران شناسایی گردید. عوامل شناسایی شده در 10 حیطه بررسی گردید و مشخص شد که عوامل اقتصادی و بازار و فنی در پیشبرد و انتقال فناوری نانو در صنعت خودروی ایران نقش اساسی ایفا می کنند.به طورکلی در انتقال فناوری نانو در صنعت خودرو باید عوامل توسعه دراین حوزه مدیریت گردد. ...

این رساله با هدف ایجاد شناخت در رابطه با نقش افراد در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به انجام رسیده وچهار مبحث اصلی را پوشش میدهد. یک مدل غیرخطی عدد صحیح برای بهینه سازی تخصیص بودجه با رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مطابق سیاستهای مرکز آمار ایران ارایه شد. این مدل میتواند برای انتخاب سبد بهینه طرحها و نخصیص بودجه به دفاتر برای تامین الزامات و بهینه سازی میزان دستیابی به اهداف سازمان به کار برده شود. همچنین از این مدل برای تبیین تاثیر اسلک بر مطلوبیت سازمانی استفاده شد ...