عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 415

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: اصل منع توسل به زور بارزترین اصلی است که در حقوق بین الملل عرفی به عنوان قاعده آمره شناخته می شود این اصل با مکاتب فلسفی حقوق بین المل ارتباطی وسیع و تنگاتنگ دارد. جنگ و کاربرد زور که در ادوار گذشته و به لحاظ حقوق بین‌الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط بین‌الدول بوده است، امروزه به صورت عامل مخرب حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود ولی از آنجا که مکاتب فلسفی دارای جنبه ثبوتی و دائمی می باشند، از این رو تحلیل تغییر نگاه حقوق بین الملل در حوزه توسل به زور از دوره ای به دوره دیگ ...

فریتیوف شوان از دانشمندان طراز اول سنت گرا در آثار پر شمارش، مبانی فلسفی کلامی مدرنیسم را نقد بسیارکرده و بدین شیوه، خبط و خطاهای تجدد مسلکی را بر ملا ساخته است. برخی از نقدها، بدیع نیستند؛ اما نوع پرداخت آنها در کنار جامعیت، سازش ناپذیری، رسوخ تا پایه‌ای‌ترین بنیادهای تجدد و افشای پیامدهای آنها، برنامۀ انتقادی‌ای را که از جنبۀ سلبی تمام به نظر می‌رسد عرضه می‌کند. برنامه‌ای که می‌تواند در اصلاح عیوب جهان متجدد، ما را یاری رساند، خود باختگی‌ها را در برابر هیمنه و سیطرۀ تجدد بی ...

نقد ، سنجش، داوری یا به عبارتی دیگر جدا کردن سره از نا سره، اینها همه تعابیری هستند که در اثر برخورد با یک پدیدار به صورتی ناخود آگاه به آن دچار می شویم. نقد، تاریخی دیرینه و سرگذشتی پرپیچ و خم دارد و نیای آن به دوران یونان باستان و ارسطوی فیلسوف می رسد. با مداقه و ریشه یابی لغوی این پدیده می توانیم دو ریشه لاتین و یونانی را برای آن ملحوظ بداریم که معادل نقد (criticism)و ناقد (critic)است و آنچه از نتیجه آن بر می آید قضاوت و داوری می باشد. بنابراین نقد فرایندی است که ما پس ا ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کیفیت هویت بر رفتار اخلاقی به واسطه ادراکات زیبایی شناختی در دانشجویان انجام یافته است. نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. پرسشنامه های رفتار اخلاقی لوزیر، سبک های هویت بنیون و آدامز و پرسشنامه ادراکات زیبایی شناختی ابزارهای گرداوری اطلاعات بودند. برای تحلیل نتایج از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که: 1) سبک هویت پیشرفته ...

خداوند و تصوری که در حکمت متعالیه از او وجود دارد، مهم‌ترین نقش را در انسان‌شناسی ملاصدرا ایفا می کند. از نظر ملاصدرا تمامی کائنات جلوه‌های مختلف خداوند هستند و انسان، کامل‌ترین جلو? اوست که در آیات قرآنی به خلیف? الهی و امانت‌دار خداوند توصیف شده است. خداوند در حکمت متعالیه نه به‌عنوان خدایی که در رأس آفرینش قرار دارد و با واسطه با انسان مرتبط است؛ بلکه خدایی است که بنا بر آیه « نَحْنُ‏ أَقْرَبُ‏ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ (ق / 16)» از آدمی به خودش نزدیک‌تر است. مبانی اص ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ذهنیت فلسفی دانش آموزان رشته علوم انسانی با علوم ریاضی دبیرستان های پسرانه آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، با توجه به نوع و نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و مقایسه ای بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان های پسرانه منطقه 5 آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 93 – 1392 در یکی از مدارس متوسطه و در رشته های علوم انسانی و علوم ریاضی می باشد. حجم نمونه تحقیق 594 تعداد نفر (361 نفر در گروه ریاض ...

مفهوم سیاست در نگرش حکمت متعالیه ی ملاصدرا و امام خمینی(ره) پیوندی ناگسستنی و ارتباطی معنادار با مبانی هستی شناسی- از قبیل اصالت وجود، فقر وجودی ممکنات، وحدت شخصیه ی وجود، حرکت جوهری – و مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی و ولی و امام شناسی آنان دارد. ملاصدرا و امام خمینی با اتفاق در مبانی فلسفی سیاست سعادت انسان در دنیا و آخرت را در گروِ تنظیم تمام ابعاد زندگی و از جمله زندگی اجتماعی بر اساس قانون الهی و به رهبری نبی و ولی یا فقهای جامع شرایط در دوران غیبت دانسته اند و هر نوع بر ...

«دولت-کشور خودخوانده» موجودی جدید و نو در عرصه بین‌المللی است که احتمالاً بتوان آن را حاصل تحولات صورت گرفته در برخی مفاهیم اساسی حقوق بین‌الملل دانست. این موجود تازه متولد شده که در صحنه بین‌المللی به اشکال و صور گوناگون عرض اندام می‌نماید به عنوان مسئله مبتلا به دوران ما نیازمند بررسی عمیق و اصولی از جوانب گوناگون است. با ظهور این موجودیت جدید‌التأسیس در عرصه بین‌المللی، مسائل عدیده‌ای چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی در روابط بین‌الملل مطرح گردیده به گونه‌ای که می‌توان گف ...

در قرن بیستم، دیدگاه‌های فلسفی نسبت به زندگی و وضعیت بشر، جایگاه خاصی در ادبیات و آثار ادبی یافته است. رویکرد اگزیستانسیالیسم، گواه این مدعاست. با انتشار این مکتب در نقاط مختلف جهان، نویسندگان بسیاری به این مکتب گرویدند که یکی از آنان، ژرژ سالم، نویسنده و ادیب معاصر سوری است. از این رو، به بررسی شکل‌گیری اگزیستانسیالیسم و رابطه‌ی آن با ادبیات، تحلیل وجودگرایانه‌ی رمان فی المنفی و آشکار ساختن مفاهیم اگزیستانسیالیستی این رمان پرداخته‌ایم. این پژوهش توانسته به نکاتی از جمله: دلا ...