عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به این که کشور ما با داشتن ذخایر عظیم و سرمایه های مادی و انسانی قابل توجه در چند دهه گذشته با پدیده مدرن شدن و ساخت و ساز های بسیار درحوزه زیر ساختی و دیگرحوزه ها مواجه بوده و نمود آن مواجه شدن با انبوه پروژه های عمرانی، ساختمانی،معدنی و راهسازی ازقبیل:پروژه های راه‌سازی ، سدسازی، ساختمان سازی ،ساخت فرودگاه ها ،پروژه های نفتی و پالایشگاهی و امثالهم می باشد. از طرفی، لازمه اجرایی شدن این پروژه ها علاوه بر دانش ، مهارت نیروی انسانی وسرمایه مورد نیاز، استفاده از تعدا ...

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای سازمان شاد در دانشگاه پیام نور استان خوزستان می باشد. به این منظور پژوهش حاضر در دو بخش انجام گرفته است. ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی عوامل و مولفه های سازمان شاد شناسایی شده و مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید. سپس مدل حاصل شده در دانشگاه پیام نور استان خوزستان آزمون شد. نمونه‌ گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ ای انجام شده است. به منظور گرد آوری داده‌ های لازم از روش پیمایشی استفاده شده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عاملی و پایا ...
نمایه ها:

برای هر سازمانی مهم است که در صورت وقوع بحران ناشی از حوادث به تولید ادامه داده و ضمن کاهش آثار زیان بار به سرعت به وضع عادی بازگردد. در همین راستا انتخاب بهترین راهبرد استمرار تولید بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل در صنایع تولیدی و به ویژه تولیدکنندگان بخش صنایع دفاعی حائز اهمیت است. ...

برند موضوع بسیار مهمی است که توجه بسیاری از دانشگاهیان و فعالان در حوزه صنعت را به خود معطوف کرده است. در واقع برند مفهومی پیچیده و فراتر از یک نام است.در رقابت سازمان ها،برخورداری از برندی که مفاهیمی چون کیفیت و اطمینان را به ذهن متبادر سازد یک امتیاز و مزیت غیرقابل انکار به شمار میرود.یکی از شاخصهای علم بازاریابی که در چندسال اخیر در کانون توجه قرار داشته است، مفهوم برند و برند سازی است، تا جایی که برخی، برند سازی را مهمترین بخش تجارت می دانند. یکی از چالش های اساسی در ...
نمایه ها:
برند | 

در این پژوهش به بررسی رابطه پویا بین جریانات نقدی صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار و نوسان بازده بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم تا چگونگی وجود رابطه و پیش رو و پس رو بودن هریک از متغیرهای مورد نظر را دریابیم. به همین نظور از متغیرهای خالص جریانات نقدی و میزان صدور و ابطال صواحدهای سرمایه گذاری صندوق ها استفاده نمودهایم. ...

مدیریت زنجیره تامین همواره یکی از مباحث مهم در ایجاد ارزش افزوده و کسب مزیت رقابتی است وتوزیع کنندگان نقش بسیار مهمی در زنجیره تامین را دارند چرا که ارتباط مستقیم با مشتری داشته و تغییرات را از دیگر بخش ها سریع تر دریافت می کنند . در راستای همین موضوع انجام روشهایی که با آن بتوان عملکرد توزیع کنندگان را ارزیابی و توزیع کنندگان برتر راشناسایی کرد و آنها را در اولویت قرار داد امری مهم است . مسئله اصلی تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد توزیع کنندگان در صنعت پوشاک است. ...

دولت الکترونیک شاخه‌ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حیطه خدمات دولتی به عنوان ابزار عرضه این نوع از خدمات استفاده می‌شود. علاوه‌بر قدرت قابل‌توجه دولت الکترونیک در عرضه خدمات فراوان دولت‌ها، این ابزار کاهش فاصله میان دولت و مردم که همواره یکی از آرزوهای هر حکومتی می‌باشد را به ارمغان آورده است. همچنین دولت الکترونیک علاوه‌بر مدیریت قوی اطلاعات نسبت به کاهش فساد، کاهش هزینه و کاهش زمان هدررفته موفقیت‌های چشمگیری داشته است؛ این موفقیت‌ها دولت‌ها و از جمله دولت جمهوری ...

انتخاب پورتفلیو بهینه مبتنی بر فرموله بندی مدل میانگین- واریانس مارکویتز مرسوم است. در این رساله انتخاب پورتفولیو مبتنی بر احتمالات فازی و توزیعهای امکان بر اساس داده های ارائه شده توسط خبرگان مالی بدست می آید؛ بنابراین دانش متخصصان در این انتخاب بازتاب می یابد. از آنجاییکه در زمان انتخاب پورتفولیو، سرمایه گذار ممکن است با عدم اطمینان ناشی از تصادفی بودن و فازی بودن همزمان مواجه شود و توزیع احتمال مربوطه به طور جزیی شناخته شده باشد بنابراین بازده سهام را به عنوان متغیر تصادفی ...
نمایه ها:

دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به‌طور فزاینده‌ای به مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک سلاح رقابتی می‌نگرد؛ بنابراین به‌منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان‌های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تأمین با حلقه بسته به مسئله‌ای ضروری تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان‌ها و کاهش هزینه‌ها در کنار مقررات و قوانین دولتی و افزایش آگاهی عمومی توجه مشتریان و سازمان‌ها را به مسائل بازیافت جلب نموده است. هدف این پژوهش ارائه یک ر ...
نمایه ها: