عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نظام برنامه ریزی کشور افق توسعه را بهره گیری بهینه از کلیه منابع و ظرفیت های موجود ترسیم نموده است به گونه ای که رشد و توسعه پایدار کشور را تضمین نماید و یکی از عوامل اساسی را در چشم انداز برنامه، ارتقاء بهره وری در کلیه برنامه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی در تحقق اهداف تعیین نموده است. شهرداری شهر مشهد - به عنوان یکی از بزرگترین کلانشهرهای مذهبی دنیا- دارای حجم بالای گردش مالی، ساختار سازمانی متراکم و پیچیده، منابع انسانی توانمند و با تخصص های متنوع ، تعدد وظایف قانونی و ...
نمایه ها:

ارزیابی ریسک از قسمتهای کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسکها را براساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب فراهم میکند. . در این طرح، ابتدا ریسکهای پروژه از طریق مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک MCDM رتبه بندی میشوند. در مرحله بعد اهداف، سوالات وفرضیه های تحقیق ارائه می‌گردد. مدل مفهومی به دست آمده درقالب ابعاد ریسکهای انسانی و ریسکهای غیر انسانی(فنی)که هرکدام از آنها دربعد های مرکزآمار ایران، ذینفعان حاکمیتی وکاربران عادی مورد ارزیابی قرا ...
نمایه ها:

در دنیای امروز صنایع خدماتی بخش عمده ای از بازارها را در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده اند. ویژگی‌های خدمات به همراه افزایش سهم بخش خدمات، باعث افزایش نیاز به کیفیت بهتر خدمات برای شرکت‌هایی شده است که به دنبال بهبود عملکرد مالی و جذب مشتریان در محیط بسیار رقابتی می‌باشند. در دنیای کنونی به دلیل وجود فشارهای رقابتی شدید، یکی از مهمترین راهبردهایی که سازمان‌ها از طریق آن می‌توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند بهبود کیفیت خدماتشان است. بنابراین سازمان‌های خدماتی ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تجربه برند بر ترجیحات مشتریان می باشد.تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل مشتریان بانک های ملی و پاسارگاد شهرستان رشت (بانک ملی 48 شعبه و بانک پاسارگاد 3 شعبه) بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از مشتریان این بانک ها می باشد که به صورت اتفاقی انتخاب شده اند.ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بوده که از 32 سوال تخصصی تشکیل شده است و ضریب اعتبار آن برای نمونه 30 تایی از طریق آلفای ...

در دهه‌های اخیر توجه به زنجیره تامین از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همه سازمان‌ها به گونه ای با زنجیره تامین سازمان‌های بزرگتر در ارتباط اند. یکی از مهم‌ترین بخش های هر زنجیره تامین بخش تامین کنندگان می-باشند. انتخاب تامین کننده می‌تواند در کل زنجیره تامین هر سازمانی تاثیر گذار خواهد بود بنابراین توجه ویژه به آن امری حیاتی خواهد بود. ...
نمایه ها:

از آنجایی که یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران کشور، ارزشیابی بر مبنای یک مدل مناسب می باشد، این پژوهش بر آن شد تا در این حوزه تمرکز نماید. از طرفی به دلیل اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) به عنوان یک فناوری عام که نقش مهمی در توسعه جوامع دارد و نیز به دلیل نبود مدلی مناسب جهت ارزشیابی نظام علم، فناوری و نوآوری این بخش، پژوهش حاضر سعی دارد تا مدل مناسبی را جهت ارزشیابی این بخش طراحی نماید. در مدل طراحی شده سعی شده است تا علاوه بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بین المللی جهت ...

یکی از مهم‎ترین انگیزههای سرمایه‎گذاران جهت ورود به بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام و در نتیجه تغییر ثروت سهامداران است. عوامل مختلفی عملکرد شرکت‎ها را تحت تأثیر قرار می‎دهند که یکی از این عوامل، نقدشوندگی سهام و دارایی‎ها است. نقدشوندگی یکی از معیارهای مهم تعیین ارزش شرکت است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- همبستگی است، با هدف بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و نقدشوندگی داراییها با عملکرد مالی شرکتهای پذ ...

در سال های اخیر سیر تحول فکری در حوزه استراتژی بسیار مورد توجه قرار گرفته و این مقوله برای اقتصاد کشور ها به عنوان جزئی حیاتی و سرنوشت ساز قلمداد گشته است. تمامی سازمان ها و شرکت ها برای بقا و نجات از محدودیت ها و تهدیدهای پیرامون خود ناگریز به اجرای استراتژی های مناسب و به موقع هستند این پژوهش در گام اول به ارزیابی میزان استراتژی محوری بنگاه های تولیدی واقع در شهرک صنعتی جی بر اساس اصول سازمان های استراتژی محور (SFO) پرداخته است. در گام بعدی در این پژوهش تلاش شده است تا ...

امروزه به دلیل جهانی شدن بازار های کسب وکار، مدیریت زنجیره تامین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی استفاده از قابلیت های مدیریت کیفیت، می تواند موجب بهبود عملکرد زنجیره تامین شود. در همین راستا در سال های اخیر مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) به عنوان ایده جدید مدیریتی که جنبه هایی از مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت را ترکیب کرده ظهور پیدا کرده است، ولی با این وجود مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مفهوم کیفی ...