عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اکثر واحدهای تولیدی ایران، هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تأمین، تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از این اجزا به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی می نمایند، این امر در اکثریت مواقع باعث مواجهه شدن با کمبود مواد اولیه در طی دوره برنامه ریزی، برآورده نکردن نیاز مشتری و افزایش هزینه های کل زنجیره تأمین می گردد. در تحقیق حاضر پس از بررسی مدل های گوناگون ارائه شده در خصوص یکپارچگی زنجیره تأمین، به مدلسازی ریاضی یکپارچه زنجیره تأمین کارخانه یدکی موتور ایران (تولید ...

دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به‌طور فزاینده‌ای به مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک سلاح رقابتی می‌نگرد؛ بنابراین به‌منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان‌های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تأمین با حلقه بسته به مسئله‌ای ضروری تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان‌ها و کاهش هزینه‌ها در کنار مقررات و قوانین دولتی و افزایش آگاهی عمومی توجه مشتریان و سازمان‌ها را به مسائل بازیافت جلب نموده است. هدف این پژوهش ارائه یک ر ...
نمایه ها:

د در زمینه سنجش کارایی، مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای از جدیدترین مدل‌های ارائه شده هستند که یک واحد تصمیم‌گیری را با تمامی زیرواحدها و فرآیندهای درونی آن در نظر می‌گیرند. در این پژوهش، دو حوزه علمی مدیریت صنعتی و مهندسی برق به هم پیوند داده شده است تا با استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌های متعدد مدارهای الکتریکی و قوانین اثبات شده مهندسی برق، مدل ریاضی خطی جدیدی پدید آید که قادر است فرآیندهای درونی و محصولات میانی در درون یک سیستم تولیدی را جهت ارزیابی عملکرد در نظر بگ ...

در این تحقیق گونه شناسی های مختلف در یک روش بر اساس دو بعد مجزا و فراگیر ترکیب‌شده‌اند. قابلیت‌ها و توانایی‌ها و نگرش‌ها و خواسته‌های تأمین‌کنندگان که با یک شرکت خاص همکاری می‌کنندروش‌شناسی که در این تحقیق استفاده‌شده است فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی با استفاده از روابط فازی برای ترکیب کردن غیرقطعی بودن و ابهامی که معمولاً در قضاوت‌های بشری وجود دارد. این روش‌شناسی برای بخش‌بندی تأمین‌کنندگان شرکت فومن شیمی استفاده شد و درنتیجه آن تأمین‌کنندگان بر پایه دو بعد پیوسته بخش‌بن ...

یادگیری سازمانی ابزاری است برای تغییر سازمان ها با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقا بخشیده، برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سازمان کمک می کند تا با تغییرات موجود، خود را منطبق سازد.از مولفه های تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی، اعتماد سازمانی و تسهیم دانش هستند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر یادگیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیر واسطه تسهیم دانش در سازمان آمار انجام گرفت. اطلاعات از 218 نفر از کارکنان و مدیران با استفاده از پرسشنامه استاندارد سوئ ...
نمایه ها:

سازمان‌های امروزی به طور فزاینده به اهمیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی، آگاه می‌شوند. این آگاهی در یک سیستم یک بُعد مهم در عملکرد سازمان است. سازمان‌های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای افزایش عملکرد خود باید نسبت به نقش و استقرار مدیریت استراتژیک منابع انسانی آگاهی یابند. مدیران سازمان‌های دولتی باید بدانند که برای استقرار و اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی چه الزاماتی نیاز است. یکی از سازمان‌های مهم جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران می‌باشد که به عنوان مور ...

امروزه تنها سازمان هایی در عرص? رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت آن ها تأمین خواسته های مشتریان با حداکثر کیفیت باشد. سازمان های بسیاری در حوز? خدمات وجود دارند که در این بین سازمان های ارائه دهند? خدماتِ آماری از جمله مرکز آمار ایران؛ خدمات خود را نه تنها به مهم ترین کاربر آمار یعنی دولت بلکه به دانشجویان و اقشار جویای علم ارائه می کنند. ...
نمایه ها:
خدمات | 

بهترین و نوین ترین راه بقا و موفقیت سازمانها در دنیای متلاطم کنونی ، تمرکز انها بر چابکی سازمان می باشد . چابکی سازمان پاسخی اگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییر افرادوکسب موفقیت ازفرصت هایی است که سازمان بدست می اورد. مرکز امارایران به عنوان یگانه مرکزامار رسمی کشور،دارای جایگاهی مهم در تولید امار رسمی وارائه خدمات اماری می باشد. ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش بازار ادراک‌شده و گرایش نوآوری ادراک‌شده از منظر مشتریان بر وفاداری الکترونیکی به خرده‌فروشی‌های الکترونیکی است. در این راستا نقش کیفیت خدمات ادراک‌شده، سودمندی ادراک‌شده و رضایت الکترونیکی به‌عنوان متغیرهای مداخله‌گر مورد بررسی قرار گرفت ...