عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برند موضوع بسیار مهمی است که توجه بسیاری از دانشگاهیان و فعالان در حوزه صنعت را به خود معطوف کرده است. در واقع برند مفهومی پیچیده و فراتر از یک نام است.در رقابت سازمان ها،برخورداری از برندی که مفاهیمی چون کیفیت و اطمینان را به ذهن متبادر سازد یک امتیاز و مزیت غیرقابل انکار به شمار میرود.یکی از شاخصهای علم بازاریابی که در چندسال اخیر در کانون توجه قرار داشته است، مفهوم برند و برند سازی است، تا جایی که برخی، برند سازی را مهمترین بخش تجارت می دانند. یکی از چالش های اساسی در ...
نمایه ها:
برند | 

در جامعه امروز، یکی از مهم ترین نهادها بانک است. امروزه بانک ها تا جایی در جنبه‌های گوناگون زندگی روزانه تک‌تک افراد جامعه رسوخ کرده اند که تصور زندگی بدون بانک غیرممکن به نظر می‌رسد. بانک که با مفهوم پول و سرمایه پیوند محکمی پیدا کرده است، هم‌چون قلب موجود زنده، پول را در رگ‌های اجتماع به گردش درمی‌آورد. وظیفه و خدمت نانوشته بانک ها جمع‌آوری وجوه مازاد و اعطای تسهیلات به متقاضیان است. بانک‏ها با ایفای این نقش سنتی، واسطه میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان خواهند بود. از این ...

با توجه به مهم بودن مبحث زنجیره تأمین و مدیریت ریسک در زنجیره تأمین سازمان‌ها، هدف از این تحقیق، اجرای گام‌های اصلی مدیریت ریسک در صنعت فولاد می‌باشد. در این تحقیق، محقق پس از مرور نسبتاً جامعی بر ادبیات تحقیق و همچنین بررسی و مشاهده روند کاری صنعت فولاد، 25 ریسک را به‌منظور ارزیابی شناسایی و انتخاب نمود. سپس با استفاده از رویکرد QFD و با توجه به روابط میان ریسک‌ها و حلقه‌های زنجیره و همچنین روابط بین خود ریسک-ها، به رتبه‌بندی عوامل ریسک پرداخته و برترین‌ها را به‌عنوان ریسک ...

در این پژوهش به بررسی رابطه پویا بین جریانات نقدی صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار و نوسان بازده بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم تا چگونگی وجود رابطه و پیش رو و پس رو بودن هریک از متغیرهای مورد نظر را دریابیم. به همین نظور از متغیرهای خالص جریانات نقدی و میزان صدور و ابطال صواحدهای سرمایه گذاری صندوق ها استفاده نمودهایم. ...

در بین انواع سازمان، از مهم‌ترین بخش‌هایی که نیاز شدید به ارزیابی عملکرد دارد، سازمان‌های عمومی ازجمله شهرداری‌ها می‌باشد. بررسی الگوهای مرسوم در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهان، بیانگر ضرورت توجه به نحوه عملکرد و کارایی توجه به اثرات آن در نظام شهری و شهرداری می‌باشد. در این تحقیق، با کمک روش تحلیل پوششی‌ داده‌های استوار به ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران در بازه چهارساله 1390 تا 1393 پرداخته شده است.‍ با کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها (تحلیل پنجره‌ای و مدل CC ...

مدیریت زنجیره تامین همواره یکی از مباحث مهم در ایجاد ارزش افزوده و کسب مزیت رقابتی است وتوزیع کنندگان نقش بسیار مهمی در زنجیره تامین را دارند چرا که ارتباط مستقیم با مشتری داشته و تغییرات را از دیگر بخش ها سریع تر دریافت می کنند . در راستای همین موضوع انجام روشهایی که با آن بتوان عملکرد توزیع کنندگان را ارزیابی و توزیع کنندگان برتر راشناسایی کرد و آنها را در اولویت قرار داد امری مهم است . مسئله اصلی تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد توزیع کنندگان در صنعت پوشاک است. ...

دولت الکترونیک شاخه‌ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حیطه خدمات دولتی به عنوان ابزار عرضه این نوع از خدمات استفاده می‌شود. علاوه‌بر قدرت قابل‌توجه دولت الکترونیک در عرضه خدمات فراوان دولت‌ها، این ابزار کاهش فاصله میان دولت و مردم که همواره یکی از آرزوهای هر حکومتی می‌باشد را به ارمغان آورده است. همچنین دولت الکترونیک علاوه‌بر مدیریت قوی اطلاعات نسبت به کاهش فساد، کاهش هزینه و کاهش زمان هدررفته موفقیت‌های چشمگیری داشته است؛ این موفقیت‌ها دولت‌ها و از جمله دولت جمهوری ...

استفاده از تیمهای چند تخصصی، راهبردی مناسب جهت تقویت تواناییهای کاری سازمان است. تعیین ترکیب اعضای تیم یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با بحث تیمهای چند تخصصی است؛ بنابراین در این پژوهش ویژگیهای موثر در انتخاب اعضای تیم چند تخصصی و ارائه مدلی مناسب جهت انتخاب اعضای تیم موردمطالعه قرارگرفته است. برای این‌ منظور، با مرور ادبیات پژوهش، عوامل و معیارهای موثر جهت انتخاب اعضای تیم شامل؛ ارتباطات، انطباق و هماهنگی، توانایی‌های فردی، تخصص و هزینه شناسایی گردید. سپس یک مدل برنامه‌ریزی چند ...

انتخاب پورتفلیو بهینه مبتنی بر فرموله بندی مدل میانگین- واریانس مارکویتز مرسوم است. در این رساله انتخاب پورتفولیو مبتنی بر احتمالات فازی و توزیعهای امکان بر اساس داده های ارائه شده توسط خبرگان مالی بدست می آید؛ بنابراین دانش متخصصان در این انتخاب بازتاب می یابد. از آنجاییکه در زمان انتخاب پورتفولیو، سرمایه گذار ممکن است با عدم اطمینان ناشی از تصادفی بودن و فازی بودن همزمان مواجه شود و توزیع احتمال مربوطه به طور جزیی شناخته شده باشد بنابراین بازده سهام را به عنوان متغیر تصادفی ...
نمایه ها: