عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده این مطالعه با هدف بررسی نقش آگاهی از برند و وابستگی به برند در ایجاد تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی بود که جامعه آماری آن را مشتریان هلدینگ گردشکری تامین اجتماعی تشکیل داد. به منظور نمونه گیری از فرمول کوکران بهره گرفته شد و بر این اساس تعداد نمونه های لازم ۳۸۴ مشتری تعیین گردید. به منظور احتساب ریزش تعداد ۴۰۰ پرسشنامه توزیع و تعداد ۳۸۶ پرسشنامه سالم گردآوری شد ...

متامتریال (فرامواد یا ابرماده یا مواد دست چپ) به ماده مرکب و مصنوعی گفته می‌شود که دارای خواص نا متعارف الکترومغناطیس در ساختار وجودی خود است. آنچه این مواد را غیر معمول کرده است، خاصیت ضریب شکست منفی نور در آنها است، به این معنا که این مواد نور را در جهت مخالف مواد عادی منکسر می‌کنند. مواد الکترومغناطیس تشکیل دهنده آنها می‌تواند با دستکاری مختصر و دقیق ساختارشان «تنظیم و مهندسی» نیز بشود. متامواد عموماً از آرایه‌ای از نانوساختارها تشکیل شده‌اند که می‌توانند همانند اتم‌ها با ...

بررسی جنبه‌های موثر در عملکرد مالی بانک، یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای امروز است. بانک‌ها اگر به دنبال جذب سرمایه‌های بیشتر و ارائه خدمات برترند، باید همه از قابلیت‌های کنکاش محیطی و هم از بررسی‌های محیط داخلی بهره‌مند شوند. در همین امتداد، هرچه محیط کسب و کار، پویاتر و پیچیده‌تر می‌شود، توجّه به کارآفرینی بیشتر می‌شود. کارآفرینی همراه با فرصت‌طلبی و ریسک‌پذیری است. در این میان، گرایش کارآفرینانه، علاوه بر موارد فوق، شامل آینده‌پژوهی است! آینده‌پژوهی در محیط‌های مالی و سرما ...

آلودگی هوا یکی از اصلی ترین مشکلات محیط زیست در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است، که عمدتاً ناشی از سوخت های تجدید ناپذیر و فسیلی می‌باشد. امروزه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی توجه قرار گرفته است. سیستم های فوتوولتاییک انرژی نور خورشید را بدون تولید صدا، مواد سمی و انتشار گاز های گلخانه ای، با استفاده از خاصیت ذاتی نیمه رساناها، مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. با وجود توسعه گسترده سلول های خورشیدی، به خاطر استفاده های غیر متمرکز، اغلب روی سقف ...

در عصر حاضر با توجه به رقابتی شدن فضای کسب و کار و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی که عوامل مختلف می تواند بر موفقیت عملکرد سازمانها در پی داشته باشد , مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد و عواملی که امروزه در سطحی کلان و جهانی مطرح شده است مورد توجه سازمانها قرار گرفته تا بتوانند با پذیرش مسئولیتهای اجتماعی از مزایایی که هم برای حداکثر سازی حفظ منافع و سودآوری صاحبان سهام شرکتها و همچنین بهبود کیفیت زندگی اجتماعی مشتریان خود دارد ، بهره مند گردند. در این پژوهش به بررسی نقش م ...

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتار نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی و تفکر سیستمی آنان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 1340 نفر معلمان کلیه مدارس ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-95 را شامل شد. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده و از طریق جدول کرجسی و مورگان در نهایت 297 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه تفکر سیستمی پالما (2010) با 20 گویه (0/90= α)، پرسشنامه باورهای غیرمنطق ...

برند یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر سازمان است که مدیریت مناسب آن می‌تواند راه را برای رسیدن به سهم بیشتر بازار و سودآوری بیشتر در هر صنعتی هموار سازد. در این راستا، هویت برند که عاملی درون‌سازمانی و یکی از مهمترین مباحث حوزه بازاریابی و برند است، در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هویت برند بر رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری انجام شده است. از طرفی با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک‌ها به روشهای مختلف برای ...

دراین پایان نامه پیش از بیان مقدمه ای درمورد آشکارسازها، آشکارساز از نوع چندرنگی بررسی خواهد شد. پس از معرفی و آشنایی با این آشکارسازها پارامترهایی همچون بازده کوانتومی،پاسخدهی، و سرعت پاسخ ، محدوده دینامیکی ، جریان الکتریکی، محدوده طول موج، و نویز برای ارزیابی آشکارساز ارایه می شود. همانطور که می دانیم آشکارسازها فوتون های ورودی را به جریان الکتریکی تبدیل می کند.جریان الکترونی حاصله تقویت شده و از یک قطعه که تعیین کننده صفر یا یک بودن اطلاعات است عبور می کند. صفر و یک بودن ...

با افزایش رقابت جهانی، شرکت ها به دنبال راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار خود از طریق ایجاد تمایز در محصولات و خدمات و همچنین افزایش قدرت اثرگذاری برند بر وفاداری به برند مشتریان می باشد. وفاداری به برند، نشان دهنده دلبستگی مشتری به برندی خاص است. در ادبیات بازاریابی ایده دلبستگی با دو دیدگاه متمایز به کار رفته است. در دیدگاه دوم، مطالعات بسیاری دلبستگی مصرف کننده را برای یک برند بررسی کرده اند. لازم به ذکر است که دلبستگی به برند/محصول خود تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله قابلیت ب ...