عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت تریآزولها به عنوان یکی از مهمترین هتروسیکلهای نیتروژندار با خواص دارویی و بیولوژیکی متعدد که در صنایع مختلف شیمیایی ، مواد عکاسی و غیره حایز اهمیت می‌باشد، در این رساله کارایی نانوکاتالیستی مغناطیسی جدیدی برای واکنش 3جزئی کلیک و تهیه طیف وسیعی از تریآزولها مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیزور مربوطه بر پایه ی هسته‌ی Fe3O4 می‌باشد که با روش همرسوبی تهیه شده و در مرحله‌ی بعد پلی‌اتیلن‌ایمین با لینکری مناسب به صورت کووالانسی به سطح Fe3O4 متصل شد. در انتها با تثب ...

در این تحقیق ابتدا 2-آمینو بنزآمیدهای مختلف، با استفاده از واکنش آمین های نوع اول و ایزاتوییک انیدرید تهیه و سپس واکنش آنها با مشتقات فنیل ایزوتیوسیانات مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این واکنش مقادیر هم ارزی از آمین های خطی نوع اول 1a-h و ایزاتوییک انیدرید را درون یک ظرف سر باز حاوی آب ریخته و پس از بهم خوردن مخلوط برای مدت زمان کافی، یعنی تا زمانی که دیگر حباب های حاصل از آزاد شدن CO2 مشاهده نشود، واکنش متوقف شد. لازم به ذکر است این زمان بسته به نوع آمین به کار رفته متفاو ...

مهارآنزیم استیل‌کولین‌استراز در درمان بیماری آلزایمر از اهمیت بالایی برخوردار است لذا با توجه به مطالعات انجام‌شده، ترکیباتی از هیبرید ساختارهای مهم در مهار این آنزیم طراحی شده و مشتقات جدیدی از بنزیل‌پیریدینیوم بر پایه‏ی اکس‏ایندول و N-بنزیل‏تری‌آزول‌هایی بر پایه کاربازول سنتز شده که فعالیت بسیار خوبی را در مهار آنزیم استیل‎‏کولین‏استراز نشان داده‏اند. آمینوپیریمیدین‌ها،کرومن‏ها و ایمیدازول‌ها ساختارهای مهمی از نظر بیولوژیکی به شمار می‏روند، لذا ساختارهای جدیدی از مشتقات آم ...

در پژوهش فوق، نانوذرات اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن ایمین و هدفمند شده با گلوتاتیون به عنوان حاملی برای سامانه‌های دارورسانی سنتز شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله اول، نانوذرات مغناطیسی مگنتیت به روش همرسوبی در محیط قلیایی سنتز شد. در مرحله دوم سطح نانوذرات سنتز شده، با استفاده از پلیمر پلی اتیلن ایمین پوشش داده شد. در مرحله سوم بهبود سطح نانوذرات توسط گلوتاتیون انجام پذیرفت و در مرحله آخر، داروی کورکومین بر روی نانوذرات بارگذاری شد. واکنش مربوطه، با افزودن محلولی ...

سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است. علیرغم این تعداد، هنوز راه حل مشخصی در نظر گرفته نشده است.علاوه بر آن، مشکلاتی مانند زمان طولانی شیمی درمانی و عوارض جانبی حاصل از پخش دارو در سراسر بدن و میزان دوز بالای دارو و عدم رفتار مشخص برای درمان، فرایند درمان را سخت کرده است. برای حل این مشکلات در طول سه دهه گذشته از فناوری نانو و سیستم دارورسانی هدفمند استفاده شده است. به طور کلی دارورسانی هدفمند شامل تشخیص تومور، اتصال مستقیم یا با حدواسط به تومور و از بین بردن سلول سرطانی اس ...

به منظور بررسی تأثیر سیلیکون و نانو ذرات سیلیکون روی کاهش اثر تنش کم‌آبی، آزمایشی روی نهالهای یکساله بلوط دارمازو (Quercus infectoria) انجام شد. ابتدا دی‌اکسید سیلیکون و نانو ذرات دی‌اکسید به صورت پیش تیمار با غلظت‌های صفر، ??، ??? و ??? میلی‌گرم در لیتر به صورت سوسپانسیون و بر اساس ظرفیت زراعی خاک (??? میلی‌لیتر) هر ? روز یک‌بار و به مدت ?? روز استفاده شد. سپس تنش خشکی در سه سطح قطع آبیاری (تنش شدید)، آبیاری هر سه روز یکبار بر اساس ?? درصد ظرفیت زراعی (تنش متوسط) و آبیاری هر ...

هدف از پژوهش حاضر طراحی معماری مناسب و هماهنگ با محیط زیست و حفظ جنگل و محیط زیست جاده خلخال ـ اسالم می‌باشد. درحالی‌که جامعه انسانی هم به توسعه و هم به بقای طبیعت زنده نیاز دارد و نمی‌تواند از هیچ‌یک صرف‌نظر نماید. بنابراین با ایجاد مرکزی برای حمایت و احیای محیط زیست و جنگل می‌توان توازن را در این بین نگاه داشت. جنگل و محیط زیست جاده اسالم ـ خلخال هم‌نیاز به بقاء و حمایت دارد. جاده‌ای با یک مسیر پیچ در پیچ که از خلخال در استان اردبیل شروع شده و با طی فاصله‌ای 70 کیلومتری به ...

نانو ذره‌های مغناطیسی آهن اکسید با استفاده از روش هم رسوبی تهیه شدند و سپس با 5-آکریل‌آمین‌ایزوفتالیک‌اسید، سیکلودکسترین، کیتوسان و پلی‌اتیلن ایمین پوشش داده شدند. همچنین مزوپور MCM-41 با استفاده از روش هیدروترمال تهیه شد و سپس با پلی اتیلن ایمین پوشش داده شد. همه‌ی نانو کامپوزیت‌های تهیه شده با روش‌های TEM، FE-SEM، TGA، VSM، XRD، EDAX، BET و FT-IR آنالیز شدند و سپس در دارورسانی، تثبیت آنزیم و فعالیت کاتالیستی مورد استفاده قرار گرفتند. ...

پژوهش موجود با لحاظ نمودن قدمت سیاسی شدن نشانگرهای فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین و تبلور آن به مطالبات قومی با درون‌مایه‌ی ملی گرایانه، به بررسی گونه‌ها و زمینه های تکوین ناسیونالیسم قومی در مناطق کُردنشین می‌پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد 1603 نفر نمونه از کُردهای ساکن در استان‌های کُردنشین(کُردستان،آذربایجان غربی،کر ...