عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‏بین باورهای معرفت‏شناسی در درس ریاضی در عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه‏ دانشجویان ترم ششم به بالاتر دانشگاه صنعتی بیرجند در مقطع کارشناسی بود که در سال تحصیلی94-95 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها 900 نفر بود. برای انتخاب نمونه از روش خوشه‌ای استفاده شد. طبق جدول کرجسی و مورگان، 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب ‌شدند. برای باورهای معرفت‏شناسی از پرسشنامه‏ی باورهای معرفت‏ ...

پژوهش حاضر به بررسی نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری یادگیری غیررسمی و درگیری تحصیلی دانشجویان پرداخته است. به همین منظور تعداد 380 دانشجو مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های بیرجند (215پسر و 165دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از: 1)پرسشنامه چهار عاملی درگیری تحصیلی، 2) برداشت از پیامد‌های یادگیری غیررسمی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و 3) پرسشنامه استفاده از سایت‌های شبکه‌های ...

یکی از اساسی ترین چالش های مدیریتی در رویکرد مدیریت استراتژیک، اجرای استراتژی ها می باشد. اجرای استراتژی که مرحله تبدیل حرف به عمل است، به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و در عین حال ارزشمندترین قابلیت های سازمانی به شمار می آید. یکی از این عوامل بازدارنده منابع محدود می باشد که سازمان ها را ناگزیر می سازد تا استراتژی های با اهمیت بیشتر را عملیاتی سازند. علاوه بر این با توجه به اینکه تصمیم گیری در حوزه استراتژی های سازمانی دارای پیچیدگی های خود ...

چکیده همه‌ی ما خواهان جامعه ای هستیم آرمانی که در آن افراد بشر توسط مربیان کارآمد با شیوه های تربیتی مطلوب به درستی تربیت شده باشند. این پژوهش به دنبال دست یافتن به نقش معلم و فلسفه تربیتی او از منظر امام خمینی(ره) می باشد که ابتدا ویژگی ها و نقش معلم و سپس روش های تربیتی که معلم باید به کار بگیرد تا به اهداف تربیتی مطلوب برسد، از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و مطالب از بیانات و خاطرات امام تجزیه و تحلیل و استنباط شده است. یافته های ...
نمایه ها:

بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود سهام و ساختار سرمایه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
نمایه ها:

برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. همچنین سطح بالایی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتری، قصد خرید مجدد و سطح وفاداری را افزایش می دهد. تلاش های فراوانی به منظور ایجاد و حفظ ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری به منظور شناسایی اهمیت ارزش مشتری برای شرکت ها باید صورت بگیرد. ایجاد شخصیت مناسب برای برند یکی از راه های مناسب برای رشد و ترقی و افزایش ارزش برند است. تمایز شخصیت برند نقشی کلیدی در م ...

چکیده حضور در عصر فرا اطلاعات و افزایش شتاب روزمره تکنولوژی اطلاعات، باعث شده است تا مشتریان بانک ها تمایل داشته باشند بیشتر از طریق بانکداری الکترونیک با حساب های بانکی خود ارتباط داشته باشند. به این منظور پژوهش کلیه مشتریان دارای حساب فعال بانک صادرات حوزه یک جنوب تهران در ۱۴ شعبه به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و توسط یک نمونه گیری طبقه بندی شده مشتریان از بین ۱۴ شعبه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در نهایت ۳۵۱ پرسشنامه از مجموع ۴۰۰۰ مشتری توسط نرم افزار Warp PLS مورد تحلی ...
نمایه ها:
مشتری | 

مقدمه:خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخگویی، خلاقیت و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه م ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هاهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.مطابق ادبیات تحقیق جهت- گیری و استراتژی های منتخب سازمانی بر اطلاعات مالی شرکت تاثیر گذار است.در امور اقتصادی استفاده کنندگان همواره برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری های آنها می شود.در هریک از استراتژی ها شرکت ها با فرصت های رش ...