عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این کار پژوهشی می خواهیم تقویت امواج پلاسما، در نانو ترانزیستورها برای تولید امواج تراهرتز را بررسی کنیم.برای این منظور به دنبال ساختار ها و مدل های مختلف برای ترانزیستور خواهیم بود. ترانزیستور را در دو بعد و با اثرات مختلف از جمله اثر زمان واهلش، اثر تاخیر، اثر الکترون-الکترون، ویسکوزیته، سرعت فرمی، سرعت سوق و اثرات کوانتومی، به طور همزمان بررسی می کنیم. ابتدا ترانزیستورهای تخت معمولی و نانو ریبون را بررسی می کنیم ونشان می دهیم که وجود عنصر با مقاومت منفی در گیت ، باعث اف ...

استراتژی بازاریابی متدی است که بوسیله آن شرکتها برای رسیدن به بازارهای هدف تلاش می کنند. استراتژی بازاریابی باید بر ارائه ارزش بیشتر برای مشتریان و کاهش هزینه ها تمرکز کند. با این حال نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری از طریق هزینه های بازاریابی با استفاده از فعالیت هایی مانند تبلیغات، ترویج و توزیع یکی از پیچیده ترین مسائل پیش روی تصمیم گیرندگان می باشد. مطالعه حاضر از حیث هدف از نوع کاربردی می باشد و برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از شاخه پیمایشی استفاده شده است. از ...

چکیده پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه ی هوش فرهنگی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کاشی عقیق یزد می باشد و این بررسی بدان علت است که امروزه اکثر سازمان ها به دنبال ارتقای سطح کارایی کارکنان می باشند . این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی ، از لحاظ روش توصیفی و از لحاظ زمانی از نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد نمونه ی مورد مطالعه ی این تحقیق ۲۳۰ نفر از کارکنان کاشی عقیق یزد می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای استاندارد ا ...

هدف از انجام این تحقیق مدل سازی معادلات ساختاری درباره خلق دانش در پروژه های شش سیگما DMAIC و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، معاونان، و کارکنان اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه ۴۵۰ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۰۷ نفر می‌باشد. ابزار گردآوری در این ...

چکیده: مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به منظور اجرای موفقیت‌آمیز فعالیت‌های مورد نیاز سازمان است و به سازمان اطمینان می‌دهد، که افراد شایسته، با مهارت‌های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفته ‌اند. با توجه به نو بودن مدیریت استعداد در کلان سازمان‌های ایران، انجام این پژوهش تاثیر شایانی بر دیدگاه مدیران منابع انسانی دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی به کارگیری نیروهای مستعد ب ...

بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود سهام و ساختار سرمایه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
نمایه ها:

برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. همچنین سطح بالایی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتری، قصد خرید مجدد و سطح وفاداری را افزایش می دهد. تلاش های فراوانی به منظور ایجاد و حفظ ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری به منظور شناسایی اهمیت ارزش مشتری برای شرکت ها باید صورت بگیرد. ایجاد شخصیت مناسب برای برند یکی از راه های مناسب برای رشد و ترقی و افزایش ارزش برند است. تمایز شخصیت برند نقشی کلیدی در م ...

چکیده حضور در عصر فرا اطلاعات و افزایش شتاب روزمره تکنولوژی اطلاعات، باعث شده است تا مشتریان بانک ها تمایل داشته باشند بیشتر از طریق بانکداری الکترونیک با حساب های بانکی خود ارتباط داشته باشند. به این منظور پژوهش کلیه مشتریان دارای حساب فعال بانک صادرات حوزه یک جنوب تهران در ۱۴ شعبه به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و توسط یک نمونه گیری طبقه بندی شده مشتریان از بین ۱۴ شعبه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در نهایت ۳۵۱ پرسشنامه از مجموع ۴۰۰۰ مشتری توسط نرم افزار Warp PLS مورد تحلی ...
نمایه ها:
مشتری | 

مقدمه:خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخگویی، خلاقیت و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه م ...