عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 903

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشهای مربوط به سری اول و سری دوم شامل کنترل کیفیت بسته ها مشتمل بر شمارش میکروبی ، ‏‎PH‎‏ ، بافت ، رنگ ، رزوبت و بریکس انجام گرفت و نتایج حاصل بصورت گزارش نهایی در دست تهیه است . ...

اولین گام در برنامه های کنترل کیفیت بررسی دیداری دستگاه است که نقص های موجود در سیستم تصویر برداری را آشکار می کند. در این تحقیق ضمن معرفی آزمون های کنترل کیفیت به بررسی کنترل کیفیت دستگاه SPECT دو سر، موجود در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای در کرج با مدل DST-Xساخت شرکت فرانسه و با استفاده از دستورالعمل های موجود(NEMA) پرداخته شده است. مراحل آزمون SPECT شامل محاسبه قدرت تفکیک فضایی ذاتی، قدرت تفکیک انرژی ذاتی، خطی بودن ذاتی، کارایی سرعت شمارش بالا در یکنواختی، یکنوا ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کابل | 

چکیده ندارد.

برای کنترل کیفیت محصولات از روش های متفاوتی استفاده می شود. یکی از روش ها پرتونگاری صنعتی است. در این روش با استفاده از یک منبع تولید کننده پرتو و فیلم پرتونگاری می توان تصویری از درون محصول تهیه کرد و سپس به بررسی ویژگی های درونی محصول پرداخت بدون اینکه هیچگونه آسیبی به محصول وارد شود. تفسیر کننده فیلم نیز با توجه به آنچه بر فیلم نگاشته شده به تفسیر فیلم و بیان معایب محصول می پردازد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کیفیت | 
پلیمر | 

چکیده ندارد.