عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در برخی مناطق جهان مانند آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین مرسوم است که پیش از شست و شوی البسه چرک آنها را مدتی درون محلول شوینده عاری از سفید کننده و تحت دمای محیط می خیسانند. در دمای پائینی که البسه بدین شیوه شسته می شود مایعات سفید کننده و عوامل فعال کننده سنتی که در فرمولاسیون پودر رختشویی مورد استفاده قرار می گیرند از کارایی لازم برخوردار نیستند . با وجود این ، خیساندن البسه چرک قبل از رختشویی و با بهره گیری از یک شوینده حاوی سدیم پر بورات منوهیدرات ‏‎(PBSI‎‏ ) و یک عامل ف ...

تعداد حاملگی در سراسر جهان 200 میلیون در سال برآورده می شود.تقریبا یک سوم یا 75 میلیون از این حاملگی های ناخواسته از دو طریق بر سلامت مادران تاثیر می گذارد اول اینکه بسیاری از حاملگی ها به دلیل به خطرانداختن سلامت و زندگی مادر ناخواسته است، مادر ممکن است از یک مشکل جسمانی رنج ببرد یا حمایت و منابع لازم را برای یک باردار سالم و رشد سالم کودک نداشته باشد. دوم عدم دسترسی مادران به وسایل پیشگیری از حاملگی و یا مراکز مجاز سقط جنین، موجب پایان دادن غیر بهداشتی به حاملگی و سقط جنین ...

در این تحقیق 4 سئوال پژوهشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق فوق شامل اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، اعضای هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت و مدیران ارشد و میانی مناطق آموزش و پرورش می باشد. به طور کلی تعداد اعضای جامعه آماری مشتمل بر 136 نفر بوده که بر اساس نمونه گیری خوشه ای از مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و سزشماری اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، اعضای هیئت علمی پژوهشکده تع ...

این مقاله که ترجمه‌ای است از (p.c.Globe 4.0.1990 IN.Tempe AZ.U.S.A) دربارهء شاخصهای مهم توسعهء (بخش آموزش)، شامل شاخصهای مربوط به جمیعت و گروههای سنی، شاخصهای نسبت باسوادی، شاخصهای مربوط به آموزش دورهء ابتدایی، متوسط و آموزش عالی و شاخصهای توسعه در 15 کشور منتخب در حال توسعه در سال 1989، شامل کشورهای چین، هندوستان، کرهء جنوبی، ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه، الجزایر، اندونزی، مالی، آرژانیتن، ونزوئلا، کوبا و مکزیک بحث می‌کند. ...
نمایه ها:
جمعیت | 
آموزش | 
توسعه | 

مقاله ی حاضر با هدف روشن کردن نقش و جایگاه بالقوه فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه ی ملی همه جانبه ی کشور تهیه شده و سعی در ارایه و تحلیل رویکردهای مختلفی دارد که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد ملی در کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات اتخاذ شده است؛ رویکردهای کاملاً متباینی که با توجه به شرایط این کشورها منجر به دستاوردهای کاملاً متفاوت با دامنه ی تأثیرات بسیار مختلف شده اند. مطالعات و بررسی های بین المللی موید محوریت یافتن فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه ی تو ...

چکیده ندارد.

این مطلب به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه (و در حال گذار)، طی دهه های اخیر می پردازد. به طور متوسط، توزیع درآمد قبل از مالیات در کشورهای در حال توسعه نابرابری کمتری از کشورهای صنعتی دارد. به هر حال، برخلاف کشورهای صنعتی، کشورهای در حال توسعه معمولاً توانایی به کارگیری سیاست های انتقالی موثر برای کاهش نابرابری را ندارند. در دهه های 1980 و 1990 بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش در نابرابری درآمد را تجزیه کردند. برنامه های مراقبت های بهداشتی و آموزشی ابتدایی و ...

چکیده ندارد.