عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی از انجام این تحقیق بررسی امکان افزایش صدور محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی می‌باشد که در این راستا مسائلی همچون نقش بازاریابی و تبلیغات در صادرات این محصولات ، مسائل مربوط به بسته‌بندی آن، همچنین رعایت مسائل مربوط به کیفیت این محصولات و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی از جانب دولت در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیگر اهداف این تحقیق شناسائی مسائل و مشکلا ت مربوط به صدور این محصولات و ارائه راه‌حلها و پیشنهاداتی جهت افزایش صدور آن می‌باشد. ه ...

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و تأثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل موثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت تأثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید. در این مطالعه به وسیله مدل های اقتصادسنجی و دینامیکی و با استفاده ازداده های سری زمانی (86-1379)، تابع تقاضای اشتغال برآورد و مقدار آن پیش بینی شده و تحت تأثیر شوکهای هزینه های خوراکی ، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتب ...

در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل کمبود میزان بارندگی و دسترسی به آبهای سطحی استفاده از آبهای زیرزمینی بسیار رایج است. متأسفانه به دلیل غیر قابل رویت بودن آبهای زیرزمینی، بسیاری از مردم در مورد اهمیت آنها و آثار زیانبار آلودگی محیط برآنها آگاهی کافی ندارند. هدف از این تحقیق بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت کرمان با استفاده از نرم افزار GIS و استفاده در صنعت، شرب و کشاورزی می‌باشد. در این تحقیق از نقشه دشت کرمان و اطلاعات کیفی مربوط به 43 پیزومتر و همچنین 4 چشمه و 5 قنات (جمعأ 52 نقط ...

از جمله مسائلی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان و ... در بخشهای مختلف خصوصا در بخش کشاورزی بوده است آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام میباشد بدین لحاظ ضرورت دارد که در حد توان نیازهای آماری آنان را تامین نمود. آنچه مسلم است نیل به این هدف مستلزم تهیه و اجرای طرحهای مختلف مبتنی بر علم آماری میباشد که تحقق چنین امری اولا نیاز به اطلاعات پایه‌ای دارد که از طریق سرشماری بدست می‌آید. ثانیا لزوم داشتن امکانات مالی، پرسنلی و وسائط نقلیه را در بردارد. ...
نمایه ها:
1365 | 

از جمله مسائلی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان و ... در بخشهای مختلف خصوصا در بخش کشاورزی بوده است آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام میباشد بدین لحاظ ضرورت دارد که در حد توان نیازهای آماری آنان را تامین نمود. آنچه مسلم است نیل به این هدف مستلزم تهیه و اجرای طرحهای مختلف مبتنی بر علم آماری میباشد که تحقق چنین امری اولا نیاز به اطلاعات پایه‌ای دارد که از طریق سرشماری بدست می‌آید. ثانیا لزوم داشتن امکانات مالی، پرسنلی و وسائط نقلیه را در بردارد. ...
نمایه ها:
1364 | 

به اعتراف باستان‌شناسان غربی، ایران نخستین کشوری بوده است که انسان در آن به کشت و پرورش دام پرداخته است . اساسا کشاورزی در نزد ایرانیان رنگی از تقدس داشته است . تواناییهای ایران در بخش کشاورزی عبارتند از: -1 خاک -2 آب -3 مرتع -4 جنگل -5 دام و طیور -6 آبزیان. از طرفی محصولات کشاورزی ایران عمدتا در نوع خود بی‌نظیرند. مثلا پسته ایران بهترین نوع پسته در جهان به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است . همچنین خرما و کشمش و مرکبات بیشت ...

طرح آمارگیری نمونه ای کشاورزی بعنوان یکی از طرح‌های جاری مرکز آمارایران محسوب می شود.این طرح جهت دستیابی به بسیاری ازاطلاعات مهم کشاورزی که اغلب دارای تغییرات سالانه می باشد به اجرا درمی آید.جامعه آماری را کلیه آبادی های کشور که درسال 1352 حداقل‌دارای خصوصیات زیربوده است ،تشکیل داده است -1 : نداشتن شهرداری -2 جمعیت کمتر از پنج هزار نفر -3 دارا بودن حداقل یکی از فعالیتهای زراعت ،باغداری با پرورش طیور،پرورش زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم . ...

هدف از انجام سرشماری کشاورزی بطوراعم شناخت ساختاربخش کشاورزی ودامداری و سایر فعالیتهای وابسته به آن و همچنین تعیین ظرفیت تولید این بخش و نهایتا" تشخیص نقش آن در مجموع اقتصاد کشور بوده است .بعلاوه ،تهیه چارچوبهای آماری برای بررسی های این بخش و بهنگام نمودن فرهنگ آبادی های کشور و تامین نیازهای آماری سازمان های ذیربط و دستگاه های برنامه ریزی کشور،قسمت دیگری از هدفهای سرشماری را تشکیل می داده است . جامعه آماری کلیه آبادی های کشور را (دهات ،قراء،مزارع ومکان ها) شامل سد،فعالیت های ...

هرچند که عوامل تولید از فاکتورهای اساسی در میزان و کمیت تولید می‌باشند ، ولی در مورد بخش کشاورزی ایران محدودیت این منابع به عنوان تنها عامل بازدارنده در افزایش تولید بوده و عدم استفاده بهینه و پایین بودن کارایی منابع تولید را می‌توان از جمله مشکلات اساسی فراراه فرآیند توسعه کشاورزی قلمداد نمود. حل این مشکل در نخستین گام مستلزم شناخت و دقیق و کامل بخش کشاورزی و سیستمهای تولید حاکم بر آن می‌باشد. بدین منظور طرح شناخت و طبقه‌بندی سیستمهای تولید بخش کشاورزی از طریق ایجاد یک شبکه ...