عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1686

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پژوهش | 

این گزارش ، با هدف بررسی عملکرد برنامهء بخش آموزش عالی و تحقیقات دولتی (غیرپزشکی) 68-71، تهیه گردیده که مشتمل بر ده فصل است ، شامل کلیات ، اهداف کمی مربوط به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، هیات علمی، گسترش آموزش عالی، تحقیقات دانشگاهی، شاخصهای آموزش عالی، نقاط ضعف و قوت برنامه، تحلیل عوامل موثر بر عملکرد بخش و سرانجام، نتیجه (موفقیتهای برنامه). در این گزارش ، نقاط قوت و ضعف برنامه به ترتیب چنین بیان شده است : 1 - ایجاد نظام برنامه‌ریزی، توسعهء دورهء کارشناسی ارشد و دکترا، تقویت ...
 
نتیجه این طرح، دستیابی به فرآیند جدیدی برای پژوهش در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که مهمترین ویژگیهای آن عبارتند از: -1 کلیه فعالیتهای پشتیبانی یا بیرونی پژوهش از مرحله دریافت پیشنهاد طرح پژوهش تا ارائه نتایج آن، طراحی مستند گردید. -2 زمینه استانداردسازی فعالیتهای اصلی یا درونی پژوهش تا حدی که به کیفیت پژوهش لطمه‌ای وارد نیاید، برای هر طرح به صورت جداگانه‌ای فراهم شد. -3 قالب خروجیهای نهایی طرحهای گوناگون پژوهش استاندارد گردید تا امکان ارتباط علمی موثر فراهم گردد. -4 د ...
نمایه ها:
پژوهش | 
طراحی | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی نظرات مربیان کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در مورد آموزش پرستاری انجام شده است . در این پژوهش جمعا 78 نفر از مربیان پرستاری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شاغل در یکی از دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران شرکت داشته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه بوده است که مشتمل بر 20 مورد حیطه‌های پژوهشی در آموزش پرستاری می‌باشد و در 9 بخش آم ...
نمایه ها:
پژوهش | 
آموزش | 

شرکتهای شیمیایی و دارویی در ایالات متحده بیش از 17 میلیارد دلار برای پژوهش و توسعه خرج می کنند، ولی هنگام سنجش هزینه ها و منفعتها، متاسفانه آن میزان دقتی که در باره هزینه های سرمایه ای اعمال می شود در مورد پژوهش و توسعه به کار نمی رود. این فقدان تحلیل مسائل به مشکلاتی در تخصیص هزینه پژوهش و توسعه برای دستیابی به بالاترین منفعت اقتصادی و نیز در ترغیب و پاداش به پژوهشگران منجر می شود. این مقاله سه مسئله اساسی مدیریت پژوهش و توسعه را بحث می کند: چگونگی تخصیص پول در انواع گوناگون ...
نمایه ها:
پژوهش | 
توسعه | 

از آنجایی که تحقیق و پژوهش یکی از مباحث عمده و غالبا مورد نیاز برای هر مرتبه ای از آموزش و از جمله آموزش مهندسی معماری و شهرسازی است، وجیزه حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا ویژگی های تحقیق در زمینه معماری و شهرسازی در کشور به ویژه تاثیر آن در ارتقای کیفیت آموزش این رشته ها را مورد شناسایی قرار دهد. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای که به اهمیت امر پژوهش در معماری و شهرسازی و رابطه آن با آموزش می پردازد، موضوعاتی چون کلیاتی درباره پژوهش، انواع پژوهش، عوامل اصلی در زمینه پژوهش، وضعیت ...
نمایه ها:
پژوهش | 
آموزش | 

یکی از رویکردهای موثر در تحقیقات کیفی، اقدام پژوهی یا پژوهش در عمل است. اصطلاح اقدام پژوهی از دو واژه اقدام و پژوهش برگرفته شده است. در این رویکرد تحقیقی، محقق و مرجع یا متقاضی تحول، ‌مشکلی را شناسایی می کند و در جهت حل این مشکل به اقدامی دست می زند. سپس اثرات این اقدام را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، ضمن تعریف اقدام پژوهی، سیر تکامل، ویژگی ها و محاسن آن و نیز نمونه ای از اقدام پژوهی در رشته مدیریت ارائه و با دو نوع تحقیق تجربی و شبه تجربی مقایسه خواهد شد. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پژوهش |