عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 740

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق محقق در نظر دارد اثرات برنامه درس آمادگی جسمانی را روی عوامل آمادگی جسمانی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بررسی نماید. ...
 
تعیین منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله دختر و پسر در مدارس شهر کرمانشاه در سال 1377. با توجه به اینکه منحنی استاندارد قد بر حسب سن و جنس ممکن است در جوامع مختلف به دلیل تنوع شرایط اقلیمی و نژادی متفاوت باشد، تصمیم گرفته شد که منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله شهر کرمانشاه تعیین شود. بدین منظور 4285 دانش‌آموز مورد سنجش قد قرار گرفتند. جهت اندازه‌گیری قد از یک متر نوار غیرالاستیک استفاده شد. ...
نمایه ها:
قد | 
دختر | 
پسر | 
مدرسه | 
1377 | 

هدف پژوهش: بررسی تاثیر شنا بر میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر غیرورزشکار12-15ساله شهر بابل می باشد. ...
نمایه ها:
آموزش | 
شنا | 
پسر | 
بابل | 
سن | 

مقایسه اثرات دو روش تمرینی یک طرفی و دو طرفی در میزان یادگیری مهارت دو با مانع دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد عنوان این پژوهش است . ...

هدف این تحقیق تعیین تیپ های سر و صورت نوزادان پسر در 2 گروه قومی این منطقه یعنی سیستانیها و بلوچها با اندازه گیری ابعاد سر و صورت آنها به روش سفالومتری کلاسیک بود. معیار این طبقه بندی تعیین شاخص های سفالیک و پروسوپیک بود. ...
نمایه ها:
سر | 
صورت | 
پسر | 
نوزاد | 
بعد | 

هراس اجتماعی سومین اختلال شایع روانپزشکی می باشد، که باعث ایجاد نقصان عملکرد در مبتلایان شده و خسارات بالای اقتصادی برای خانواده ها و جامعه به همراه دارد. هراس اجتماعی درمانهای مختلف دارویی و غیردارویی دارد که احتمالایکی از درمانهای غیردارویی آن شناخت درمانی می باشد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر شناخت درمانی بر هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانهای دولتی شهر کاشان سال 1378 بوده است. ...

بعد از انقلاب فرهنگی ، واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو جز واحدهای رسمی دانشجویان محسوب شد. اما بعد از گذشت حدود 20سال ، هنوز واحدهای تربیت بدنی عمومی جایگاه حقیقی خود را نزد دانشجویان و مسئولین دانشگاهها بدست نیاورده است.از طرفی دیگر نیاز به داشتن مردمی سالم و با نشاط برای حفظ استقلال و سربلندی کشور، توجه جدی به ورزش مدارس و دانشگاهها را می طلبد. لذا تحقیق حاضر به منظور اخذ نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان پسر دانشگاههای تهران در مورد بهینه سازی تربیت بدنی یک و دو انجام گرف ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. که هرف آن بررسی میزان آگاهی دانش‏‎‎‏آموزان دبیرستانهای شهر کرمان از بیماری تالاسمی می باشد. نمونه های مورد مطالعه به تعداد 400 نفر (شامل 200 نفر دختر و 200 نفر پسر) می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 15 دبیرستان و هنرستان نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهرستان کرمان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد شده مشتمل بر دو بخش که بخش اول مربوط به ویژگیهای فردی و بخش دوم حاوی 20 سوال از علل و عوامل، علائ ...
نمایه ها:
کرمان | 
1377 | 
درک | 
دختر | 
پسر |