عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 202

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد و موجب کاهش سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی شده و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه‌های مختلف شهری نمایان شد. از این‌رو سنجش شاخص کیفیت زندگی در سالیان اخیر به‌ عنوان یکی از نماگرهای توسعه در مطالعات شهری و توسعه رایج شده است. لذا نگاه کالبدی - کارکردی به شهر بدون توجه به ارزش‌ها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تر ...

چکیده : هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر میزان و نوع استفاده از ماهواره بر هویت اجتماعی ؛ دینی و ملی نوجوانان می باشد برای تبیین مساله و تعیین چارچوب نظری از دیدگاه های جامعه شناسی مربوط به تاثیر رسانه ها بر هویت استفاده و فرضیات از آن استخراج شد.این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقع سوم دبیرستان های دولتی – عادی شهر اهواز که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوه ...

هدف مقاله حاضر، بررسی علل جامعه شناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان 15 سال و بالاتر شهرستان خرم آباد می باشد که برای تبیین مساله و تعیین چارچوب نظری از دیدگاه های جامعه شناسی مرتبط استفاده و فرضیات از آن استخراج شد. این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد است جمعیت آماری در این تحقیق، تمام شهروندان بالای 15سال شهرستان خرم آباد می باشد، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1392-1393اجرا شده است. ن ...

هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان می باشد. این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جمعیت آماری در این تحقیق ، کلیه نوجوانان 18-14 سال شهرستان آغاجری می باشد ، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 375 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1392-1393اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین تمامی متغیرهای تحقیق با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به ج ...

یهودیان ، بنا بر ملاحضات اعنقادی و اجتماعی معمولا در حاشیه جامعه ایرانی قرار می گرفتند .به ویژه در دوران اسلامی تاریخ ایران ،نظر به نگرش خاص مسلمانان نسبت به این قوم با بد بینی های عمومی نسبت به آنان ،موقیعت خاصی نداشتند .از این جهت تنها در پاره ای از دوران اسلامی که تساهل و مدارای دینی در دستور کار حکومت ها قرار داشت ، یهودیان ساکن در ایران از حداقل فرصت ها برای مطرح کردن خویش در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه بهره می گرفتند . به خصوص با توجه به کامیابی های این قوم در عرصه های ...

هدف از بیان مسئله مطالعه وبررسی تطبیقی شیوه همسر گزینی بین دانشجویان دختر و مادران آنها چه تفاوتهاو شباهتهائی وجود دارد هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه تطبیقی شیوه همسر گزینی بین 2 نسل دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مادران آنها بود. تعداد کل نمونه های انتخاب شده برای این پژوهش 200 نفر بودند که به بصورت تمام شماری نمونه گیری شده بود.و از این نمونه 100 نفر دختران و 100 نفر مادران آنها می باشد این پژوهش از نوع پیمایش وبا ابزار پرسشنامه ...

با توجه به افزايش سريع جمعيت، رشد اقتصادي و اجتماعي در هيچ جامعه اي بدون شناخت دقيق تغييرات جمعیّتي و استفاده هر چه مطلوب تر از امكان و توان بالقوه نيروي انساني تحقق نخواهد يافت. هدف این پژوهش،شناخت عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی وجمعیت شناختی موثر بر باروری زنان 39-30 ساله شوهردار شهرستان (با تاکید بر قومیت) زاهدان 1390 است. در این مطالعه پیمایشی- توصیفی، 477 نفر(کل 33832نفر) از زنان39-30 ساله شوهردار شهرستان زاهدان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ...

در قرن نوزدهم کارگران صنایع افزایش پیدا کردند. آنها حقوق کمی دریافت می کردند و شرایط کار بسیار سخت بود.آ نها مشکل مسکن داشتند و مجبور به زندگی در شلوغی وحشتناکی بودند. فساد و شر بر زندگی این بینوایان حکومت می کرد. زولا مشاهدگر جامعه فرانسه از سال 1850 می باشد. شرایط مادی کارگر در انتهای دوره امپرطور بدتر از اوایل آن می باشد. او در کتابش انسانهای بینوایی که در فقر و فلاکت زندگی می کنند را به تصویر می کشد.ژرمینال اعتراض رسا یی به شرایط غیر انسانی کار جمعی در معدن در پایان قرن ن ...

اين پژوهش با هدف بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تعهد اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. بدين منظور از بين عوامل و متغيرهاي گوناگون مؤثر، متغيرهاي زمينه اي چون سن، جنس، وضعيت تأهل و متغيرهايي اجتماعي شامل: اعتماد اجتماعي، رضايت اجتماعي، دينداري و پايگاه اجتماعي- اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شده است. ديدگاه‌هاي نظري در بخش نظريه‌ها جنبة تلفيقي بين سطح خرد و كلان است. كه به تناسب موضوع، نظريه هاي جامعه‌شناختي مربوط مورد بررسي واقع گرديد. در اين بخش نظريات ...