عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت بیماری عروق کرونری قلب در کشورهای توسعه یافته بگونه‌ای است که مرگ ناشی از MI به تنهایی با دیگر علل مرگ و میر رقابت می‌کند. میزان کاهش انفارکتوس قلبی همراه با مرگ و میر یا بدون مرگ و میر، در افرادی که دارای فعالیت فیزیکی منظم هستند 3 برابر افراد غیرفعال است . اولین اثر فیزیولوژیکی ورزش بر روی عملکرد عضلهء اسکلتی که مستقیما با افزایش دانسیته مویرگی، مقدار آنزیم اکسیداتیو و نیز افزایش در تعداد میتوکندریها در ارتباط است . گفته می‌شود که فعالیت فیزیکی بعد از MI موجب بهبود ظر ...

این پژوهش در قالب یک تحقیق ملی و زیر نظر شورای پژوهشهای ملی کشور بمورد اجرا گذاشته شده است در نظر دارد اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت موجود ورزش همگانی در کشور را جمع‌آوری و متناسب با اطلاعت بدست آمده نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتا در جهت رفع و اصلاح ضعف و همچنین بهبود و توسعه نقاط قوت آن پیشنهادها و راهبردهایی را ارائه بدهد. در این پژوهش تعداد چهارده استان کشور که 50 درصد استانهای ایران را شامل می‌گردد در زمره جامعه آماری تحقیق بوده و با مر ...
نمایه ها:
ورزش | 
ایران | 
توسعه | 

ما در این مطالعه توانستیم از طریق ورزش حین دیالیز منجر به افزایش جریان خون عضلات و بریژه عضلات پاها (که در حالت عادی جزو کمپارتمنتهای Low Flow می‌باشند) می‌شود، ریباند اوره را به میزان چشمگیری کاهش دهیم، این کاهش ریباند اوره منجر به افزایش کارآیی دیالیز (URR,nPCR,Kt/v) گردید بدون اینکه دوز دیالیز را افزایش دهیم. نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که ورزش حین دیالیز بعنوان یک روش آسان و عملی برای افزایش کارآیی دیالیز میتواند مفید واقع شود لذ توصیه می‌کنیم که همه مراکز همودیالیز ک ...

بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس دوره ابتدائی استان گیلان و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع مشکلات موجود می‌باشد و توصیه زیر نیز پیش‌بینی گردیده 1 - واگذاری تصدی مسئولیت تربیت بدنی به نیروهای لیسانس تربیت بدنی 2 - عزل مسئولان فوق از حالت سلیقه‌ای خارج شود 3 - مطالعه حدی در زمینه برنامه‌ریزی و تدوین کتابهای درسی در این بخش 4 - امکانات و تاسیسات ورزشی مناسب 5 - ازیاد سرانه ورزشی دانش‌آموزان 6 - در ارتباط بیشتر به توسعه امکانات ورزشی و تاکید و توجیه والدین در این زمینه 7 ...

بررسی حاضر، نظرخواهی از مردم تهران درباره ورزش و برنامه‌های ورزشی تلویزیون است که با نمونه‌ای شامل 725 نفر از مردم ساکن تهران، با روش پیمایشی، توسط پرسشگران آموزش دیده مرکز صورت گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 79 درصد گروه نمونه بیننده برنامه‌های ورزشی سیما بوده‌اند. و مهمترین اهدافی که برنامه‌های ورزشی دنبال می‌کنند از نظر پاسخگویان "افزایش اطلاعات ورزشی" و "سرگرم‌کننده بودن" آن بوده است . فوتبال با 67 درصد از ورزشهای مورد علاقه مردم بوده است . برنامه ورزش و مردم شبکه او ...
نمایه ها:
تهران | 
ورزش | 
مردم | 

هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس دوره ابتدایی استان گیلان و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع مشکلات موجود است . این تحقیق از نوع توصیفی و به شکل میدانی صورت گرفته است . تحقیق بر روی 1525 نفر نمونه از جامعه آماری، شامل 250 نفر مدیر دوره ابتدایی، 700 نفر آموزگار ابتدائی، 525 نفر اولیاء دانش‌آموزان، 25 نفر معاون پرورشی و 25 نفر مسوول تربیت بدنی در سال تحصیلی 1373-1374 استان گیلان انجام گرفته است . ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌د ...
نمایه ها:
ورزش | 

بررسی و مقایسه علائم در 6 و 12 هفته پس از زایمان نشان داد که از نظر تکرر نشت ادرار بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌دار وجود دارد (6 هفته: 0/001 pو 12 هفته: p0/04). علائم نشت وابسته به استرس و میزان نشست در گروه مورد پسرفت بیشتری نسبت به گروه شاهد نشان داد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. بحث : نتایج پژوهش نشان داد که ورزش عضلات لگن تا 6 هفته و 12 هفته پس از زایمان منجر به کاهش تکرر نشت ادراری به لحاظ آماری و کاهش موارد نشت وابسته به استرس و میزان نشت به لحاظ ظاهری در ...

ورزش اختیاری به عنوان یک فاکتور فیزیولوژیک باعث بهبود حافظه، یادگیری و افزایش پلاستیسیتی سیناپسی می‌گردد. ورزش باعث تغییر در سطح رونویسی تعدادی از ژن‌های شناخته شده در ارتباط با فعالیت نورونی، ساختمان سیناپسی و ساخت نوروترانسمیترهایی می‌شود که در پردازش حافظه مهم هستند. اثر مثبت ورزش بر روی حافظه با افزایش نوروژنز در ژیروس‌دندانه‌ای هیپوکمپ مرتبط می‌باشد. ژن Reelin اولین بار به دنبال آنالیزهای ژنتیکی انجام شده بر روی موش‌های موتانت Reeler کشف شد. Reelin گلیکوپروتئینی است که ن ...

برای اینکه ورزش همگانی شود، باید از تبلیغات مدد گرفت . در این مقاله، مفاهیم ارتباطات و تبلیغات با هم تلفیق شده است و در جهت آشنا ساختن مردم با ورزش در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به کار می‌رود. در پایان مقاله، یک نمونه طراحی تبلیغات به همراه رسانه‌های مورد استفاده آن ارائه می‌شود. ...