عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1778

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزايش آگاهي از محدوديت منابع انرژي در دنيا باعث آن شده است که بعضي از دولتها در سياست خود در مورد انرژي تجديد نظر نمايند و از هدر رفتن انرژي بطور جدي جلوگيري کنند. اين امر همچنين باعث شده که جوامع علمي توجه خود را به وسايل تبديل انرژي معطوف نموده روشهاي تازه اي جهت استفاده بهتر از منابع محدود انرژي هاي موجود ارائه نمايند. استفاده از سوخت‌هاي فسيلي به عنوان منابع انرژي، موجب آلودگي هوا مي‌شود. انتشار گاز دي‌اکسيد‌کربن حاصل از احتراق، نقش اساسي را در ميزان اثر گلخانه‌اي جهاني ...

تولید نانوبیومواد، نانولوله ها، نانوکامپوزیت ها، نانوفیلترها و نانوذرات نمونه هایی از استفاده از فناوری نانوهستند که برای ساخت سیستم ها و کاربردهای چشمگیر درمسائل زیست محیطی و بهداشتی بکاربرده میشوند. مواد و روشها: تولید انرژی، مواد اولیه و کنترل آلودگی هوا: تولید نانوکامپوزیتها با استفاده از فناوری نانو، جایگزین قطعات فلزی سنگین خودرو شده و کاهش چشمگیری در وزن خودرو، و متعاقب آن کاهش مصرف انرزی و نهایتاً کاهش آلودگی هوا شده است. پیلهای سوختی زیستی که از نانوفناوری در تولید آ ...

بر اساس رعایت قوانین اصول GMP ،یکی از موارد مهم در تولید فراورده های بیولوژیک نوترکیب دقت در کنترل کیفیت محصول نهائی به ویژه سنجش میزان آلودگی ماکروملکول های جسم سلولی میزبان در محصول نهائی است.از آنجا که واکسن هپاتیت_B خود پروتئین سطحی از کپسید ویروس مربوطه است و امروزه واکسن نوترکیب آن را توسط پیشیا پاستوریز مهندسی شده تولید می نمایند،بررسی مولکولی ، شناسائی و سنجش میزان آلودگی پروتئین های سلول میزبان در واکسن هپاتیت_Bیکی از آزمون های کلیدی کنترل کیفی آن به شمار میرود. بناب ...

بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده همواره یکی از مشکلات موجود در سراسر جهان بوده است و مسمومیت های حاد بدنبال مصرف مواد غذایی آلوده به سموم باکتری ها و کپکها ایجاد می شود و درنتیجه هر ساله هزینه های زیادی صرف درمان این بیماریها می گردد.بر اساس گزارشهای سازمان بین المللی در حال حاضر بیمارهای عفونی هنوز عامل 45 درصد از مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه می باشند. از یان رو مطالعه حاضر در جهت بررسی میزان آلودگی شیرنی تر عرضه شده در جنوب تهران در ارتباط با فصول سال می باشد. ...

در کارخانجات لبنی بررسی بار میکروبی هوا و نقش عوامل محیطی روی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین آلودگی میکروبی هوای بخش‌های مختلف تولید در کارخانجات لبنی شهرستان شهرکرد انجام شد. در این بررسی نمونه‌گیری با روش رسوب گذاری Sedimentation)) انجام شد. آزمون‌ها با تکرار سه گانه انجام شد. تجزیه و تحلیل میکروبی، شامل شمارش کل باکتری‎های هوازی، استافیلوکوکوس‎ها، کلی‎فرم‎ها، باسیلوس‎ها، مخمرها و کپک‌ها بود. در هر سری نمونه گیری پلیت‎های حاوی محیط کشت مورد نظر به ...

نتایج نشان داد که تمامی نمونه های فلفل قرمز مورد بررسی در این مطالعه به گونه های قارچی و باکتریایی آلوده بودند. فلور کپکی نمونه، براساس روشهای مبتنی بر کشت، در محدودهcfu/g 103×2/4 تا cfu/g 106×4/6 شمارش گردید. مطالعات میکروسکوپی کلنی های کپکی نشان داد که 91 در صد از نمونه های فلفل قرمز آلوده به جنس آسپرژیلوس، 58 درصد آلوده به جنس پنی سیلیوم، 33 درصد آلوده به جنس رایزوپوس و33 درصد آلوده به جنس آلترناریا بودند. با استفاده از روش PCR و انجام عمل توالی یابی بر روی DNA کلنی های ...

با افزایش نگرانی‌ها در مورد گرم شدن کره‌ی زمین و اثرات خطرناک گازهای گلخانه‌ای، اقداماتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان انجام شده است. سیستم مبادله سهمیه انتشار آلودگی از ابزارهای نوین کنترل آلودگی گازهای گلخانه‌ای است که توسط سیاست‌گذاران برای کاهش آلودگی در صنایع آلاینده استفاده می‌شود. در این سیستم شرکت‌های آلاینده نیازمند به داشتن سهمیه آلودگی معادل با میزان انتشار آلودگی خود هستند و این سهمیه‌ها می‌تواند در بازار آلودگی مبادله شود. هدف این پایان‌نامه برر ...

یکی ازمهمترین مشکلات زیست محیطی کلانشهر تهران آلودگی هواست سابقه تاریخی آلودگی هوا درایران به سال 1350 برمیگیردد که درآن سال اولین سمپوزیوم الودگی هوا توسط شرکت ملی نفت برگزار شد اما انچه اهمیتدارد این است که از آن سال تاکنون نه تنها مشکل آلودگی هوای تهران حل نشده اند بلکه طی سالهای گذشته میزان روزهایی که شاخص آلودگی هوا بیش از حد مجاز بود افزایش یافته است شرایط ویژه شهر تهران تاثیر بسزایی برآلودگی هوای دارد وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران به گونه ایی است که تهران از تمامی ...

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به مواد غذایی، وجود بیش از 88 تن آب پنیر مازاد کارخانه شیر پاستوریزه که همه روزه بدور ریخته می‌شود می‌تواند نقشی در تولید و تامین مواد پروتئینی حیوانی جامعه ایفا نماید به منظور استفاده بهینه از این همه آب پنیر و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مطالعه و بررسی کمیت و کیفیت لور تهیه شده از آب پنیر این طرح پیشنهاد می‌شود. گروه کارشناسی با مراجعه به کارگاههای صنعتی و سنتی به میزان (50-100 لیتر) آب پنیر در سه نوبت 15 روزه دریافت و با روش ذکر شده در فران ...
نمایه ها:
لور | 
کمیت | 
کیفیت |