عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
ایران با توجه به منابع غنی اقتصادی و بازار مناسب تجاری و داشتن سوابق فرهنگی و تاریخی سعی کرده با امضای توافقنامه هایی در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ازجمله موافقتنامه های بلند مدت بازرگانی، حمایت و تشویق از سرمایه گذاری، اجتناب از اخذ بعضی از مالیات ها و برگزاری اجلاس های منظم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ، زمینه های لازم را برای گسترش مبادلات با بعضی از کشورها فراهم آورد. ایران علی رغم تبلیغات منفی و فشارهای غرب به دنبال گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای منطقه ب ...

با توجه به اینکه یکی از اهداف برنامه توسعه پنجم مدیریت یکپارچه دشتها و در نهایت ارتقاء بهره وری عوامل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد ابزارهایی در این زمینه لازم است، یکی از این ابزارها که با همت و پیگیری مسئولین استانی و ملی در سطح وزارت جهاد کشاورزی محقق گردید، تصویب ردیف اعتباری مستقل برای دشت قزوین بوده است. برای آنکه تولید با ارزش افزوده بیشتری داشته باشیم باید با اعمال مدیریت یکپارچه، رعایت الگوی کشت مناسب، مدیریت منابع موجود و کشت محصولاتی با ارزش افزوده بالا ب ...

پیچیدگی روزافزون محیط و پویایی آ نکه منجر به ناکارامدی رو شهای برنامه ریزی در ده ههای اخیرشده، باعث گردیده تا مباحث آینده پژوهی در محافل مختلف علمی و اجرایی مورد توجه و استفاده قرارگیرد. موفقیت های شرکت نفتی شل در پیش بینی تحولات بازار نفت در دهه 70 میلادی، آینده پژوهی های موسسه رند 3 و موارد مشابهی از کاربردهای موفق رو شها و فنون آینده پژوهی از یک سو و جریان اجتماعی افزایش نقش و مشارکت عمومی در برنامه ریزی های، موجب استقبال روزافزون از آینده نگاری شد. گسترش استفاده از آینده ...

این رساله ساختار اجتماعی و فضایی شهر چابهار متاثر از ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس فرضیات طرح شده در این تحقیق ، منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار باعث توسعه ناهمگون اجتماعی و فضایی شهر چابهار در کنار افزایش هزینه زندگی، مسکن و بی نظمی های اجتماعی شده است، همچنین ز طرف دیگر ایجاد منطقه آزاد چابهار در افزایش خدمات اجتماعی و فرصتهای شغلی در شهر چابهار نیز موثر بوده است. در طول تحقیق از روش نمونه گیری محلی بهره جسته و براین اساس ساختار اجتما ...

مناطق آزاد در سطح ملی می توانند زمینه ای برای رهایی از فقر وعقب ماندگی باشند. با وارد کردن تکنولوژی ، مدیریت و سرمایه، و تلفیق عوامل تولید داخلی و دانش فنی خارجی در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار گیرند و در سطح محلی با شناسایی پتانسیل های و موقعیت های مکانی و استفاده از دانش بومی و تلفیق آن با دانش نوین می تواند زمینه های فعالیتهای اقتصادی را در سطح محلی ارتقاء داده و موجب رونق اقتصادی در زمینه های کشاورزی و صنعت گردد. این فعالیتها موجب افزایش فرصتهای اشتغال، زمینه ها ...

امروزه مهمترین منبع اقتصادی، یعنی ابزارهای تولید برای سازمان‌ها دیگر منابع طبیعی و یا نیروی کار نیستند؛ این منبع اقتصادی دانش است. این دانش یک دارایی سازمانی است که سازمان‌ها را قادر می‌سازد به مزیت‌های رقابتی مهم و معناداری از طریق مدیریت صحیح آن دست یابند. در راستای این مهم، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موفقیت و موانع استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری شامل کلیه کارشنا ...

در این تحقیق توسعه فیزیکی شهر جلفا و روند تحولات فضایی آن در مقطع زمانی از بدو تشکیل منطقه آزاد ارس مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن به کارگیری ابزارها و روش های سیستم اطلاعات جغرافیایی و بررسی تاثیرات منطقه آزاد بر تغییر کاربری های زمین بتوان درک بهتری از گسترش پراکنده و بی قواره شهری ایجاد نمود و به ارتقاء سطح نگرش در ارائه الگوهای بهینه توسعه و بهبود شرایط کیفی در محیط های شهری کمک کرد بدین منظور سعی شده از بررسی خصوصیات، علل و اثرات رشد بی قواره شهری، چهارچوب تحلیل مناسبی بر ...

در این تحقیق توسعه فیزیکی شهر جلفا و روند تحولات فضایی آن در مقطع زمانی از بدو تشکیل منطقه آزاد ارس مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن به کارگیری ابزارها و روش های سیستم اطلاعات جغرافیایی و بررسی تأثیرات منطقه آزاد بر تغییر کاربریهای زمین، بتوان درک بهتری از گسترش پراکنده و بی قواره شهری ایجاد نمود و به ارتقاء سطح نگرش در ارائه الگوهای بهینه توسعه و بهبود شرایط کیفی در محیط های شهری کمک کرد. بدین منظور سعی شده از بررسی خصوصیات، علل و اثرات رشد بی قواره شهری، چهارچوب تحلیل مناسبی ب ...