عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت نیروی انسانی از مهمترین مسائل هر سازمان است که موضوعات متنوع، جذاب و در عین حال پیچیده‌ای را شامل می‌شود. امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت و گرایش مدیران به شایسته سالاری ، برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه‌ای پیدا نموده است. در راستای مدل اسلامی و ایرانی پیشرفت جهت تولید علوم انسانی اسلامی و بومی سازی علوم غربی با توجه به فرهنگ ارزشی و دینی حاکم بر سازمانهای ایران اسلامی؛ بنظر می‌رسد، استفاده از مدل‌های دینی، خصوصا مستخرج از نهج البلاغه ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین شایسته سالاری و عملکرد مدیریت منابع انسانی با انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان در بانک صادرات استان سمنان انجام شده است. به این منظور 155 نفر از کارکنان بانک صادرات استان سمنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تحقیق به روش زمینه یابی انجام شد. پرسشنامه های مورد بررسی شامل پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری برگرفته از پایان نامه مصلحی (1390)، پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت شغلی براساس مدل لیندا و همکاران (1999) و پرسشنامه استاندارد عملکرد مدیریت منابع ...

فرهنگ سازمانی یکی از مسایل مهم در مدیریت منابع انسانی سازمان است. فرهنگ سازمانی تقریبا با تمامی مولفه های درونی و نتایج حاصل از فعالیت سازمان در ارتباط است. فرهنگ هم می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تغییرات بایستد و هم می تواند باعث افزایش سرعت پذیرش تغییرات شود. با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشور که مبنی بر اصول مدیریت دولتی نوین بود؛ تغییر بزرگی در نظام کارمند داری بخش دولتی رخ داد. در این پژوهش سعی می شود همسو بودن یا نبودن این تغییرات با فرهنگ سازمانی حا ...

در عصر حاضر تغییرات شگرفی در محیط سازمان ها رخ داده است.این تغییرات سازمان ها را نیز دستخوش تغییرات عظیمی نموده است.از جمله اینکه سازمان ها مسطح تر شده اند,بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است , توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است و مواردی از این قبیل پاسخ سریع به مشکلات و فرصت های عصر حاضر مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل سازمان ها مطرح ساخته است و نیاز سازمان به مدیران و افراد شایسته بیش از پیش آشکار گردیده است.از این رو بکار گیری رویکرد مناسب جهت جذب, نگهدار ...

حرفه گرایی یکی از موضوعات و مفاهیم مهم مدیریت دولتی است .فرهنگ حرفه گرایی از دهه های پایانی قرن نوزدهم ،به ویژه در آمریکا ،رشد و توسعه یافت .در اوایل قرن بیستم ،مراکز دانشگاهی با توسعه برنامه های تخصصی و آموزشی خود حرفه گرایی را رواج دادند. حرفه گرایی به مفهوم ،پیشه کارگرایی ،استخدام حرفه ای ،کارگسستگی ،مهارت ،تجربه ،دانش حرفه ای و تبحر می باشد .واژه حرفه گرایی را دو گونه معرفی کرده اند ،یکی شایستگی و مهارتی که برای فرد حرفه ای متصور می شود و دیگری به انجام کارها توسط افراد ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر شاخص های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در زمینه مفهوم یادگیری سازمانی درسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد.در این راستا پس از مرور ادبیات تحقیق، 6 فرضیه تحقیق تدوین گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق نمونه ای به حجم 100نفر از بین مدیران وکارمندان سازمان حمایت انتخاب شدند.پس از توزیع پرسشنامه تحقیق،بین نمونه های آماری وجمع آوری پرسشنامه ها،داده ها تلخیص وطبقه بندی شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده گر ...

راهبرد مدیریت استعداد ازجمله پارادایم‌های جدید در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی است، که بر شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد بااستعداد در سازمان تمرکز داشته و به ‌طور نظام‌یافته، شکاف بین سرمایه‌ی انسانی موجود در سازمان و استعدادهای رهبری که سازمان برای پاسخگویی به چالش‌های آینده به آن نیاز دارد را از بین می‌برد. هدف از این پژوهش، ارائه‌ی مدلی جهت بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه یزد می‌باشد. مدیریت استعداد مشتمل بر چهار مولفه‌ی جذب، ارزیابی، ...

پیاده‌سازی پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به سرمایه‌گذاری‌های نسبتا بالایی نیاز دارد. پیاده‌سازی تعداد قابل توجهی از این پروژه ها با شکست گزارش شده است. مطالعات نشان می دهد که هدف از پیاده‌سازی سریع در این پروژه‌ها برآورد نشده و در نتیجه، شکست این پروژه‌ها، هزینه‌های بسیار زیادی را بر شرکت‌های سرمایه‌گذار تحمیل کرده است. از طرف دیگر، این شکست ها باعث افزایش ریسک بازار این محصولات و بدبینی مدیران و سرمایه-گذاران نسبت به آنها شده است. این موضوع باعث شد که اخیرا در ارتباط با ...

موضوع تحقیق بررسی میزان اثربخشی سیستم‌های مدیریتی در توانمندسازی کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شازند می‌باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد.فرضیه‌ اصلی این تحقیق بدین شرح می‌باشد.«بین استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه و توانمندسازی کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شازند رابطه معناداری وجود دارد». در این تحقیق سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو18001وهمچنین توانمند سازی کارکنان ...