عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 903

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر با توجه به برجسته‌تر شدن نقش دانش در رقابت پذیری، سازمانهای اقتصادی، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند. در حقیقت امروزه اغلب ارزش افزوده کسب شده توسط سازمانها نه به واسطه تجهیزات و امکانات، بلکه به واسطه دانش انباشته شده، در آن سازمانها کسب می‌شود. سازمانها ی پیشتاز و پیشرو که رهبری بازارهای جهانی را در دست دارند آنهایی هستند که قادرند بیشترین، معتبرترین و به روزترین دانش بشری را در حوزه کسب و کارشان در اختیار گیرند و از آن استفاده بهینه نمایند. این تحقی ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (معاونت جنوب شرق) پرداخته است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه مدیریت دانش گلد و دیگران استفاده شده است. هدف از این پژوهش شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش می باشد. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغییر وابسته را مدیریت د ...

کیفیت خدمات به یک عامل بسیار مهم در بین مشتریان تبدیل شده است. لذا به منظور فراهم آوردن بهبود مستمر در کیفیت خدمات که به رضایت مشتری منجر خواهد شد، این مطالعه به بررسی تاثیر دانش برون‌سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات می‌پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دانش برون‌سازمانی بطور قطع یکی از منابع مهم مزیت رقابتی است. لذا شرکت‌ها باید زنجیره دانش را به منظور جمع‌آوری دانش برون‌سازمانی از مشتریان و رقبا به کار برند و به انتقال این دانش جهت ارتقای کیفیت خدمات‌شان مبادرت ...

امروزه با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و ایجاد و تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری، شاهد توسعه نرم‌افزارهایی در قالب گروه‌افزارها و شبکه‌های اجتماعی هستیم؛ که اغلب علاوه بر رفع نیازهای افراد، با توجه به ایجاد امکانات جدید، خود منجر به ایجاد نیازهای جدید در زندگی روزمره شده‌اند. از این موارد می‌توان به نیازمندی جامعه به اطلاعات حوزه سلامت و لزوم آگاهی‌رسانی در این زمینه اشاره کرد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی شاخص‌های موثر بر سلامت جامعه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، و درنهایت ...

يکي از سوالاتي که در حوزه مديريت براي سازمان‌ها و پژوهشگران مطرح مي‌باشد، رابطه بين هوش‌هيجاني و مديريت‌دانش است. هدف از انجام پژوهش حاضر، يافتن پاسخ براي اين پرسش است که آيا ميان هوش‌هيجاني و مديريت‌دانش رابطه وجود دارد؟ جامعه آماري در اين پژوهش کليه کاركنان بانک توسعه صادرات ايران مي‌باشند که تعداد آنها 1177 مي‌باشد. براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که بر اساس آن تعداد 290 به روش تصادفي و با خطاي 0.05 انتخاب شدند. جهت جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از روش ميداني ...

در تحقيق حاضر سعي شده است تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني و مديريت دانش بر نوآوري كاركنان سنجيده شود و در اين راستا بر منباي مرور ادبيات تحقيق و مطالعات كتابخانه اي، مقالات و نظريات استاد راهنما 3 فرضيه تدوين شده است. فرضيه اول به بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان مي پردازد. فرضيه دوم به بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر مديريت دانش مي پردازد و فرضيه سوم به بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري كاركنان مي پردازد. برنامه ريز ...

مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش بويژه در دنياي رقابتي امروز از جمله ابزار هاي استراتژيكي براي همه شركت ها هستند. علاوه بر اين ، دانش مشتري نيز يك عامل بسيار مهم در بكار گيري CRM است . مطالعات گوناگوني وجود دارند كه به بررسي نقش تعيين كننده عوامل مديريت دانش بر موفقيت CRM پرداخته اند . همچنين مطالعات گوناگوني وجود دارند كه نرخ و ميزان شكست بكارگيري استراتژي هاي CRM را بررسي كرده اند . اما موضوعي كه به آن در اين تحقيقات پرداخته نشده بود تاثير اين عوامل بر موفقيت CRM بود . ...

شناخت عوامل اثر گذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه به کارگیری اثربخش سرمایه فکری سازمان است. امروزه در جامعه‌شناسی واقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان ، مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی چه در سطح کلان چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه‌ها ، می تواند شناخت جدیدی از سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی ایجاد نموده و مدیران را درهدایت بهتر سازمان یاری نماید. مدیریت دانش نيز یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط ...

امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. این پژوهش با هدف "تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید" به صورت موردی در شرکت های دانش بنیان تولید نرم افزار استان تهران اجرا شد.اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته ای که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل شفیعی نیک آبادی و زمانلو(2013) و ون پای ونگ(2009) گردآوری شده است. ب ...