عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق ، به بررسی عوامل موثر برموفقیت سبک مدیریت مشارکتی پرداخته است. فصل اول تحقیق شامل کلیات تحقیق است که در آن مدلی برای انجام تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم ، تئوریها و نظریه های مربوط به مدیریت مشارکتی به همراه تعریف آن از دیدگاه صاحب نظران مختلف و با نگاهی به پیشینه مدیریت مشارکتی به ارائه مهمترین نظریات در خصوص موضوع مورد پژوهش پرداخته شده است.فصل سوم به روش تحقیق اختصاص دارد ، که در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی و برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده ...

سالیان درازی است که محققین مدیریت به دنبال تکنیک‏هایی هستند که به وسیله آن‏ها موفقیت شرکت‏ها را افزایش داده و باعث بهبود عملکرد شرکت‏ها گردند. مدیریت شفاف و اعتماد درون سازمانی دو نوع از تکنیک‏های مدرن حسابداری مدیریت می‏باشد که در چند سال اخیر مورد توجه محققان حسابداری مدیریت و مالکان شرکت‏های کوچک قرار گرفته است و مدعی ایجاد بهبود عملکرد شرکت‏های کوچک می‏باشد. در تحقیق حاضر رابطه‏ی میان فلسفه‏ی مدیریت شفاف و اعتماد درون سازمانی با عمکرد مالی شرکت‏های کوچکِ پذیرفته شده در ب ...

سیستمهای مدیریت کیفیت بعنوان زیر مجموعه ای از رویکرد مدیریت کیفیت جامع ، امروزه به فراوانی در سازمانها و شرکتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند . از سویی تغییرات شتابان و روز افزون محیط هر شرکتی را وادار میسازد تا برای بقاء ، به شیوه ای مناسب به تغییرات محیطی پاسخ دهد. در این پژوهش سعی شده است تا رابطه بین امکان اجرای استراتژی های 4 گانه حاصل از تحلیل SWOT ( تهاجمی – رقابتی- محافظه کارانه – تدافعی ) و الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو 9002 در شرکت خدمات فنی نهال مورد بررس ...

در این پژوهش رابطه میان سرمایه فکری و مدیریت دانش و همچنین اثرآن بر توسعه حرفه ای در سازمان ، بررسی گردیده است . رویکرد به کاربرده شده در این پژوهش ترکیبی از روشهای نظری و کاربردی است . جامعه آماری مورد بررسی ؛ شرکت نفت و گاز پارس با تعداد اعضای 400 نفر و نمونه مورد بررسی 196 نفراست.دادهها مربوط به پاییز 1390 میباشد. روشهای نمونه گیری، تصادفی ساده و طبقه بندی شده است و با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نرمال بودن داده ها بررسی گردید که نتیجه آن نرمال بودن داده ها ...

مدیریت دانش فرایند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری های اطلاعاتی وتعامل انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های اطلاعاتی سازمان را شناسایی ، مدیریت و تسهیم کند.در این میان اساس موفقیت یک سازمان در پیاده سازی مدیریت دانش ، هدفمندی آن است.مدیریت دانش به دنبال انجام هوشمندانه وظایف ، در بستر یک سازمان داناست.چنین بستری با محوریت ، قرار دادن دانش مناسب در اختیار افراد مناسب ، ایجاد می گردد.چون دانشی که به عمل تبدیل نگشته و در حیطه یک سازمان کاربردی نداشته باشد برای آ ...

امروزه دستیابی و نگهداری عملکرد اقتصادی مطلوب و موفق، در گرو بهبود مستمر کیفیت می‌باشد. این پژوهش با موضوع «بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت شش سیگمای ناب در تعاونی‌های تولیدی- صنعتی» انجام شده است. مدیریت مبتنی بر تولید ناب و رعایت اصول شش سیگما برای بنگاه‌ها امکان حصول سطح بالایی از کارایی، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری فراهم می‌نماید. لذا، ترکیب این دو روش، ابزار نیرومندی برای اجرای برنامه بهبود مستمر و متعالی شدن سازمان است. بر اساس مروری بر مبانی نظری موجود، ع ...

خدمات مدیریت ثروت خصوصی، جزو خدمات نوین مالی است که برای مشتریانی با ثروت خالص بسیار زیاد طراحی شده است. این مشتریان بر اساس تراز خالص ثروت خود، بازار ویژه‌ای را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌های سرمایه-گذاری فراهم می‌آورند. این موسسات با ارایه‌ی خدماتی شخصی و کاملا ویژه و متناسب با نیاز هر کدام از این مشتریان، سعی در افزایش سهم از مشتری خود دارند. از جمله خدماتی که این موسسات در قالب مدیریت ثروت خصوصی به مشتریان خود ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت حمایتی و غیرحمایتی با نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاری می‌باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به تعداد 7500 نفر در سال 93-1392 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 365 نفر به عنوان نمونه پژوهش برآورد گردیده است. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه سبک‌های مدیر ...

تحقیق حاضر با عنوان " تاثیر میزان مهارتهای مدیریت بر عملکرد شعب بانک رفاه استان لرستان " با هدف ارزیابی میزان مهارتهای مدیریتی روسای شعب بانک رفاه استان لرستان، ارزیابی عملکرد شعب بانک ،شناخت رابطه ی میان میزان مهارتهای مدیریتی روسا و عملکرد شعب تحت مدیریت آنها و ارائه نتایج حاصله به سرپرستی بانک رفاه در استان لرستان در جهت بهبود مهارت های مدیریتی و بهبود عملکرد شعب صورت پذیرفت. در راستای نیل به هدف فوق یک فرضیه اصلی وسه فرضیه فرعی به شرح زیر مطرح گردید: فرضیه اصلی: تاثی ...