عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاهش‌ فقر از مراحل ضروری نیل به توسعه است، به‌ این منظور شناسایی فقرا اهمیت اساسی پیدا می‌کند. به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک می تواند عوارض منفی بر رفاه خانوارها بگذارد و آنها را در مقابل این اشکال ناامنی آسیب پذیر نماید ، شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوارها برای شناسایی خانوارهای محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفا ...

رضایت از زندگی از شاخص های مهم اجتماعی است که هرچند در سطح خرد و فردی اندازه گیری می شود، اما خود را در سطح کلان می‌نمایاند. اینگلهارت برآن است که امروزه رضایت از زندگی، یکی از پیامدهای فرآیند توسعه است و هر قدر سطح توسعه یافتگی فزونی یابد به جهت گستردگی و عمق برآورده شدن نیازها و تمایلات شکل گرفته در جریان زندگی و در مقایسه های اجتماعی، رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این با شاخص های مهم سطح کلان نظیر طبقه اجتماعی و سبک زندگی نیز ارتباط دارد. در پژوهش حاضر فرض و ...

بیماری های مزمن یکی از چالش ها و زمینه های تحقیقاتی مهم پزشکی در جهان است که طبق بررسی ها درصد بالایی از مرگ و میرها را شامل می شود. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل عدم تجانس و پراکندگی جمعیت و نیز توزیع منحصر به فرد خدمات مراقبت پزشکی، نیاز به تامین سلامت به صورت فراگیر و عادلانه را بیشتر احساس می کند. از این رو و با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون کاربردهای فناوری اطلاعات در علوم مختلف، در این پایان نامه برآنیم تا ابتدا به تعریف و بررسی کاربردهای فناوری ...

جامعه شناسان و اقتصاددانان منشا عمده انحراف‌های اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده‌اند. متغیرهای اقتصادی نظیر توزیع درآمد، بیکاری، تورم، وضعیت اقتصادی خانوارها و ... از جمله عواملی هستند که می-توانند بر جرم تاثیرگذار باشند. این تحقیق به بررسی رابطه شاخص فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) با سرقت در ایران طی سال‌های 1365- 1385 با استفاده از مدل های غیرخطی انتقال ملایم می‌پردازد. این مدلها امکان تغییر در ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را در طی زمان از طریق تغییر در رژیم فراه ...

دانش آموزان تحت تاثیر عوامل محیطی بسیاری قرار دارند که دینداری انها را تحت الشعاع قرار می دهد . هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی ودینداری دانش آموزان بوده است .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی وجامعه آماری آن دانش آموزان دختر وپسر شهر بندرعباس بوده اند حجم نمونه در این پژوهش 262نفر وروش نمونه گیری از نوع طبقه ای تصادفی بوده است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده بوده است که علاوه برسنجش وتعین نمره ای کلی ، دینداری دانش آموزان را در چهار قسمت (شن ...

امروزه هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم و بازگرداندن وی به زندگی اجتماعی است با این وصف با توجه به نوع جرم، شخصیت و ویژگیهای مجرمان برای هر کدام از آنان نوعی خاص از مجازات می‌تواند باعث اصلاح گردد در این راستا کیفرشناسان و قضات ممکن است با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها بعضی از مجرمان را مستحق تخفیف در مجازات و برخی را سزاوار برخورد شدیدتر بدانند. مجازات های تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی هستند که در خصوص مجرمان حرفه‌ای و بدعادت که اجرای مجازات قانونی در تربیت آنه ...

همانطور که شاهد هستیم برجسته ترین ویژگی قرن معاصر، دستیابی به توسعه انسانی پایدار است، که این امر بدون توجه به نقش حیاتی و محوری زنان غیر ممکن می باشد و انسان ساز بودن آنان به اهمیت و رسالت نقش زنان در خانواده و جامعه جهانی می افزاید تا آنجا که تحت آرمان تساوی، میلیون ها زن و مرد در اقصی نقاط جهان کوشیده اند تا زنان بتوانند به موقعیت حقوق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود دست یابند. با اینکه در چند دهه گذشته، زنان و مردان، جوانان و کهنسالان توانسته اند با کوشش، ت ...

چگونگی آموزش به کودکان بازمانده از تحصیل از جمله مسائل بسیار مهم و مورد توجه در مرکز دوستدار کودک مشتاق است. در این مرکز کودکان پنج روز در هفته، روزی دو ساعت و نیم فرصت آموزش دارند. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش عملی مشارکتی در قالب رویکرد پروژه ای به کودکان آموزش داده شده است. روش پژوهش عملی مشارکتی، روشی است که خواستار دگرگونی بوده و در سطح اجتماع محلی قابل اجراست که در آن پژوهشگر، نقش تسهیل گر را داشته و دستیابی به دانش، مهارت و منابع را تسهیل می کند. در رویکرد پروژ ...

اکثریت جوامع امروزی به طور فعال در خصوص موضوعاتی همچون افزایش سطح آگاهی عمومی درباره جرائم و تشویق به پیشگیری از جرم توسط خود افراد کار می کنند تا بتوانند میزان پیشگیری از جرایم را در سطح عمومی ارتقاء بخشند و همچنین بتوانند بین ارگانهای مختلف در پیشگیری از جرایم یک هماهنگی برقرار کنند و جوامع افراد را با استفاده از برپایی نمایشگاهها، سمینارها و کارهای گروهی با موضوع پیشگیری از جرم درگیر می‌کند. همچنین افراد را با سازمانهای تجاری، اجتماعی، حرفه‌ای، بسیار نزدیک می‌کنند تا آنها ...