عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 179

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه تأثیر و عوارض جانبی قطره سیپروفلوکساسین 3/0 درصد را در مقابل درمان استاندارد (سفازولین- جنتامایسین تقویت شده) در درمان زخم باکتریایی قرنیه مقایسه می کند. تحقیق حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بر روی بیماران مبتلا به زخم قرنیه باکتریایی که در سال 1375 به بخش چشم پزشکی بیمارستان شهید لبافی نژاد مراجعه کرده بودند، انجام پذیرفت. پس از تشخیص احتمالی زخم باکتریایی قرنیه و گرفتن اسمیر مستقیم و کشت از قسمت فعال زخم به وسیله اسپاچولای پلاتینی، بیماران به طور تصادفی در دو گروه ...

از آنجایی که قرنیه انسان شبیه بخشی از یک محفظه تحت فشار عمل می کند و پس از عمل لیزیک فشار چشم افراد تغییرقابل توجهى نخواهد کرد لذا مقادیر متفاوت ضخامت باقیمانده قرنیه می تواند باعث ایجاد تغییر فرمهای متفاوتی در قرنیه افراد مختلف با فشار داخلى چشم متفاوت گردد . در حال حاضر تاثیر رفتار مکانیکی فوق در اصلاح عیوب انکساری در نظر گرفته نمی شود . بنابراین ثاثیر عواملی نظیر ضخامت اولیه در مرکز قرنیه ، شماره اصلاح شده و تغییرات فشار قرنیه در رفتار مکانیکی قرنیه باید مطالعه و تحلیل گرد ...

کپسولوتومی خلفی با یاگ لیزر در یک بیمار با سابقه 4 ساله پیوند قرنیه انجام شد. 9 روز بعد از این عمل بیمار دچار دفع حاد پیوند قرنیه گردید. در این مقاله عوارض کپسولوتومی با یاگ لیزر و نقش احتمالی آندر دفع پیوند قرنیه مرور خواهد شد. ...

بیهوشی، به ویژه بیهوشی عمومی، همراه با تضعیف یا توقف مکانیزم های دفاعی- جبرانی بدن است که یک متخصص بیهوشی مراقبت از این وضعیت مهم را تا پایان بیهوشی عهده دار است. پلک زدن که مانع از خشکی و زخم قرنیه می گردد، یکی از این مکانیزم ها است. در طی بیهوشی عمومی، پلک ها اغلب باز مانده و قرنیه در جلو قرار می گیرد، پس به دلیل تماس با مواد شیمیایی یا هوا یا دیگر وسایل و پارچه ها مستعد آسیب دیدن است. دو روش رایج برای بسته نگاه داشتن پلک ها، یکی کاربرد چسب و دیگری پماد آنتی بیوتیک است. اما ...
نمایه ها:
قرنیه | 

هیپرلیپیدمی (Hyperlipidemia): بر طبق برخی منابع تعریف کمی مطلقی برای هیپرلیپیدمی وجود ندارد. ولی بر طبق برخی دیگر از منابع هیپرلیپیدمی در پلاسما. لیپیدهای درشت موجود در پلاسما شامل تری گلیسیرید و کلسترول است به هر حال کلسترول توتال سرم زیر ‏‎200 mg/dl‎‏ بعنوان کلسترول پایین ‏‎200-240 mg/dl‎‏ بعنوان مرزی و کلسترول توتال سرم بالای mg/dl‎‏ 240 بعنوان کلسترول بالا تقسیم بندی می شود. و تری گلیسیرید زیر mg/dl‎‏ 160 بعنوان پایین، mg/dl‎‏ 200-160 مرزی و بالای mg/dl‎‏ 200 بعنوان ...

هدف این مطالعه اندازه گیری ضخامت مرکزی قرنیه ‏‎(CCT)‎‏ و محاسبه دامنه نرمال آن می باشد مطالعه در یک نمونه 167 نفر یا 334 چشم از افراد گروه سنی (50-10 سال) به ظاهر سالم مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شفا در شهر کرمان انچام پذیرفت مطالعه از نوع مقطعی می باشد که در مدت 9 سال در سال 1378 صورت گرفت. میانگین ضخامت مرکزی قرنیه در چشم راست مراجعین 83/38±7/543 میکرون و دامنه نرمال آن 8/619-58/467 و دامنه تغییرات آن 646-441 میکرون بود. میانگین ضخامت مرکزی قرنیه در چشم چپ مراجعی ...

در مطالعه ای که برای اولین بار در استان یزد بر روی پیوند قرنیه صورت گرفت ، پرونده 77 بیمار مورد بررسی واقع شد.نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر میباشد:از 77 مورد، 57/1 درصد آنها مردو 42/8 درصد زن بودند. شایعترین علت پیوند در مردان بیماری کراتوکونوس و در زنان کدورت قرنیه (با یا بدون واسکولاریزاسیون) بود. بیشترین موارد پیوند قرنیه در گروه سنی 5-29 سال به چشم می خورد، که شایعترین علت پیوند را در این گروه سنی کراتوکونوس و در گروههای سنی بالاتر کدورت و واسکولاریزاسیون قرنیه ...

چکیده ندارد.

تاثیر برداشتن ورقه‌ای هلالی شکل از قرنیه در درمان مبتلایان به PMD مراجعه کننده به بمیارستان دکتر لبافی نژاد در فاصله سالهای 1372 تا 1376 بررسی شده است . نتایج تعداد 14 چشم از 9 بیمار با میانگین سنی 32 سال که حداقل 13 و حداکثر 57 ماه پیگیر داشتند، مورد بررسیقرار گرفتند. قبل از عمل بهترین دید اصلاح شده بیماران 4/100 تا 20/200 بوده و استیگماتیسم خلاف قاعده به میزان 12 تا 26 دیوپتر وجود داشت . شش هفته پس از عمل میانگین آیتیگماتیسم که موافق قاعده شده بود 16 دیوپتر و در ماه ششم متو ...