عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1020

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است. در این پژوهش، ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولتها در برنامه ریزی اشتغال اشاره شده و سپس چالشهای جهانی تاثیرگذار بر مقوله اشتغال، همچون تغییرات جمعیتی، تغییر در نیازهای جامعه، مهاجرت، تحول در فناوری اطلاعات و ظهور فناوریهای نو، تسهیل در ارتباطات، پدیده جهانی شدن و ظهور مشاغل جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نمونه هایی از مشاغل نوظهور معرفی می گردند که از رهگذر ظهور و توسعه فناوری اطل ...

پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در مدت نسبتا کوتاهی که از سابقه تعریف و اجرای آنها در کشور می گذرد، اغلب با مشکلات و چالشهایی روبرو هستند . برخی از چالشها ناشی از عوامل محیطی و پاره ای ناشی از ضعف عوامل اجرایی این پروژه هاست. در این مقاله که بر مبنای تجارب نگارنده در اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی و خصوصی کشور و با جمع بندی تجارب حاصل از اجرای این پروژه ها تهیه شده است، ابتدا معیارهای موفقیت پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات بر شمرده می ...

نگاهی به آمارهای جهانی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در کشورها حاکی از وضعیت نابسامان کشورمان در این حوزه است. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تحلیل اشاعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیازمند اتخاذ رویکردی نهادی است و هر گونه تلاش برای اشاعه فناوری اطلاعات در این کشورها باید همراه با اصلاحات نهادی در این زمینه باشد. لذا در این پژوهش رویکرد نظام نوآوری به عنوان رویکردی که متضمن دیدگاه نهادی به توسعه می‌باشد، به همراه مفهوم معماری از حوز ...

در دنیای امروز داده ها و اطلاعات بعنوان ثروت سازمانی، محسوب گشته و همواره شرکت ها و سازمان های بزرگ و موفق دنیا به دنبال استفاده مناسبتر و تجاری تر از این منابع مجازی می باشند. ایده ای که مبنای داده کاوی است یک فرآیند با اهمیت در شناخت الگوهای بالقوه مفید، تازه و در نهایت قابل درک در داده ها می باشد که ارزشهای پنهانی داده ها را آشکار می سازد و با کشف ارزشها می توان ارزش دیگر متغیرها را پیش بینی کرد و در امر تصمیم گیری از آنها بهره برد. داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در راستا ...

در این پژوهش به کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران شرکت مخابرات ایران پرداخته شده است. به منظور بررسی نقش سیستم های فناوری اطلاعات سازمان در جمع آوری اطلاعات مناسب تصمیم گیری از مدل رشد نولان که چرخه یادگیری سازمانی را در توسعه فناوری اطلاعات سازمان نشان می دهد استفاده شده است. در گام نخست پژوهش وضعیت فعلی کاربرد فناوری اطلاعات سازمان با استفاده از روش آماری فاصله اعتماد تی استودنت بررسی شده و در مرحله بعد با بهره گیری از شاخص های عمده مراحل گوناگون مدل نولان و استفاد ...

فناوری اطلاعات یکی از پدیده های مهم قرن بیستم است که زندگی بشر را متحول ساخته و بسیاری از علوم و موضوعات را تحت تاثیر قرار داده است این مقاله به شرح تاثیر این فناوری بر زوایای مختلف عرصه های تولید و صنعت و نقش آن در ساز و کارهای تولیدی میپردازد. در این راستا پس از بیان توضیحی پیرامون مقوله فناوری اطلاعات تاثیر آن در اتوماسین تولیدی و مراحل مختلف طراحی و ساخت محصولات و نیز پدیده ‏‎CIM‎‏ تشریح گردیده است. ...
نمایه ها:
تولید | 
ساخت | 
نقش | 

اين پژوهش با هدف بررسي تاثیر ميان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مديران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جهت انجام اين پژوهش از روش علی- مقایسه ای استفاده گرديد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه فناوری اطلاعات براي بکارگیری فناوری اطلاعات با ضریب پايايي 94./ و پرسش نامه مدیریت دانش با ضریب پايايي87./ می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (t-test) t استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که به کارگی ...

با توجه به پیشرفت چشمگیر در حوزه فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمانها به دلایل رقابتی خود را ناگزیراز سرمایه‌گذاری بر روی فناوری اطلاعات می‌بینند ولو اینکه از نظر اقتصادی تحلیل دقیقی از بازگشت سرمایه‌گذاری بر فناوری اطلاعات نداشته باشند. فرآیندهای عملیاتی بسیار زیادی به شدت با فناوری اطلاعات عجین شده است و جداسازی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان‌ها غیرممکن شده است. با توجه به محدودیتهایی که در سازمان دولتی وجود دارد و در اثر بروز مشکلات و نارساییهایی که در نتیجه فعالیت نام ...

یکی از ویژگی های بارز سازمان ها و شرکت ها در دهه های اخیر بکارگیری فناوری اطلاعات می باشد. به اعتقاد اغلب کارشناسان در مواجه با محیط های متغیر سازمانی یکی از عوامل مهمی که می تواند باعث بقای سازمان ها شود فناوری اطلاعات مورد استفاده آن سازمان است. ظهور فناوری اطلاعات تاکنون توانسته بسیاری از جنبه های سازمانی را تحت تاثیر خود قرار دهد از جمله ارتباطات سازمانی که می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در حفظ و پایداری روابط درونی و بیرونی هر سازمانی محسوب شود. تحقیق حاضر به بررسی ر ...