عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش توجه به نیازهای انسانی و ارتقاء ادراک رفتاری آن در محیط های شهری در تئوری های شهرسازی ، امروزه یکی از جهت گیری های اساسی در رویکردهای نوین به بهبود فضاهای شهری به شمار می رود . در این نگرش ها فرض اساسی بر این است که اصلی ترین بهره بردار فضاهای عمومی شهری انسان است و جدای از ارزش های بصری و زیبایی شناختی ، محیط های عمومی شهری باید به گونه ای برنامه ریزی و طراحی شوند که امکان استفاده و بهره برداری بیشتر برای آحاد افراد جامعه را فراهم سازند . با افزایش روند روز افزون فضاه ...

اقلیم نتیجه عواملی چون تابش آفتاب، دما، رطوبت، وزش باد و میزان بارندگی است. در مجموع می‌توان گفت اقلیم آب و هوای اطراف ماست و طراحی اقلیمی چالشی است برای به وجود برای به وجود آوردن منطقه آسایش]برای زندگی انسان ها در محیط، کاهش هزینه های مصرفی در انرژی و نیز صرفه جویی در منابع. از آنجا که هدف اصلی توسعه پایدار، بالا بردن سطح کیفی زندگی انسان‌ها و تامین نیازها می‌باشد با رعایت این اصل که اکوسیستم‌ها به عنوان امانتی می‌بایست به نسل‌های آتی واگذار شود معماری اقلیمی به عنوان میان ...

احساس امنیت یکی از اصلی ترین عوامل پایداری فضاهای شهری به شمار می رود و بدون احساس امنیت هیچ فضای شهری، عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود. وجود محیطی امن برای زندگی از ضروریات و نیازهای اصلی انسان می باشد. احساس ناامنی در محیط و نگرانیهای ناشی از مکانهای ناامن، سایر فعالیتهای انسانی را تحت شعاع قرار داده است. شیراز از جمله کلانشهرهای ایران است که طی دهه های اخیر شاهد افزایش جمعیت و متعاقبا با آن سیر تنوعات اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف شهری بوده است. همچنین ب ...

امروزه موضوع امنیت شهری،یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد.عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. بخش های مختلفی از جامعه در پیشگیری از جرائم و ناهنجاری های رفتاری سهیم هستند و دیدگاه های مختلفی در این مورد بیان شده است: تعدادی از محققان مانند جین جبکوبز و اسکار نیومن به طور مستقیم به جنبه طراحی شهری ،طراحی منظر و تاثیر آن بر کنترل جرم و ناهنجاری اجتماعی تاکید کرده اند و برخی دیگر به جنبه های اجتماعی و ر ...

کودکان هر جامعه نقش بسیار تاثیر گذاری را در ترسیم آینده آن ایفا می کنند. از این رو سلامت، رفاه و برآوردن نیازهای آنان تامین کننده سلامت اجتماعی فردای جامعه خواهد بود .از آنجایی که کودکان روابط عاطفی شدیدی با محیط اطرافشان دارند، طراحی درست و ساماندهی فضاهای مختلف شهری(دسترسی ها،فضاهای بازی،فضای سبز و گردهم آیی و...) می تواند تاثیرات مهمی بر رشد آنان داشته و حضور فعالانه آنان را در جامعه شکل دهد. در واقع می توان گفت کودک در تعاملات اجتماعی با دیگران است که تکامل می یابد و ب ...

امروزه اندیشمندان مختلف دنیا به اهمیت تعاملات اجتماعی و ارتباط مردم در شهرها پی برده اند و این مسئله یکی از مباحث مهمی است که بر آن تاکید دارند. پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین فرصتهای لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی وی، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و فضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب می شود. علی رغم وجود خاطرات جمعی مردم از فضاهای عمومی از جمله میدان ها و اهمیت میدان به عنوان عنصر هویت بخش شهرها در طول تاریخ، از بی ...

فضاهای عمومی شهری نقش بسزایی در شکل‌گیری فعالیتهای روزمره زندگی دارند. این فضاها در محدوده مورد مطالعه (اسلامشهر) نه تنها متناسب با شرایط جسمانی و روانی سالمندان نمی‌باشند، بلکه در برخی موارد موجب انزوای ایشان نیز می‌گردند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی سالمندان ساکن در ناحیه یک از منطقه یک اسلامشهر از فضاهای عمومی شهری این محدوده و شناسایی مولفه‌های موثر بر آن انجام گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرکردن پرسشنامه و مصاحبه رودررو با ساکنان با حجم نمونه 290 عدد بود ...

طراحی شهری علم و هنری است چند وجهی و توجه همزمان به تمامی وجوه است که طرحی را موفق یا ناموفق می نماید. افول فضاهای شهری در دهه 80 میلادی به دلیل توجه صرف به کالبد طراحان شهری را بر آن داشت تا به دیگر وجوه طراحی شهری نیز توجه ویژه نمایند . در طی این سالهای مباحث مختلفی جهت دستیابی به فضاهای شهری موفق ارائه شده است. وجه اشتراک تمامی این مباحث توجه ویژه اشان به انسان به عنوان مصرف کننده فضای شهری است.توجه به انسان در حقیقت بیانگر توجه به وجوه غیر کالبدی فضا است چیزی که فضای شهری ...

در عرصه عمومی بیشترین تماس، تعامل و کنش میان انسانها در غالب روابط جنسیتی میان افراد شکل می گیرد. این روابط گاه تحت تاثیر قدرت، عملکرد ها و فرآیند های اجتماعی در طول زمان قرار گرفته و خاصیت جنسیتی شده به خود می گیرند. فضاهای جنسیتی شده مانند دیگر فرآیند های اجتماعی، بر فضاهای شهری تاثیر گذار هستند و مهمترین تاثیر آن از دیدگاه پژوهش حاضر، احساس امنیت زنان در این فضاها می باشد. از طرف دیگر کنترل فضا بعنوان عامل و متغیر مداخله در رابطه فضای جنسیتی و احساس امنیت زنان و حفظ و افزا ...