عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر روش توابع پایه‌ای شعاعی به‌عنوان یک روش برای درونیابی و حل معادلات مورد استفاده قرار گرفته است. در این پایان‌نامه، یک طرح عددی بر مبنای توابع پایه‌ای شعاعی برای حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم با شرایط مقدار مرزی ارائه می‌دهیم. در ابتدا مشتق‌های اول و دوم تابع براساس درونیاب توابع پایه‌ای شعاعی تقریب زده ‌می‌شوند و سپس با استفاده از تقریب‌های به‌دست آمده به حل دستگاه‌های مسائل مقدار مرزی مرتبه دوم می‌پردازیم. ...

در این پایان‌نامه به معرفی سیستم رمز AES در مقیاس‌های کوچک‌تر می‌پردازیم و با توجه به اینکه این مقیاس‌ها تمام ویژگی‌های AES را به ارث می‌برد، در پایان بستر مناسبی برای مقایسه روش‌های مختلف تحلیل رمز فراهم می کنیم. هم‌چنین با معرفی « پایه گروبنر » به عنوان ابزاری قدرتمند برای حل دستگاه معادلات، دریچه‌ای به دنیای رمزنگاری باز می‌نمائیم. در ادامه نیز با ورود به نمایش جبری این مقیاس‌ها و ساختن دستگاه‌های معادلات مربوطه، بینشی برای تکنیک حل دستگاه‌های برآمده از این مقیاس‌ها ایجا ...
نمایه ها:

در این پایان‌ نامه، ابتدا توابع پایه ی شعاعی به اختصار معرفی می شود و برخی مزایا و معایب استفاده از این توابع بیان می گردد. در ادامه با معرفی مسائل مقدار ویژه ی ماتریسی و عملگری، به دنبال حل عددی این مسائل با استفاده از توابع پایه ی شعاعی می باشیم. به این منظور دو روش هم محلی سراسری و موضعی مبتنی بر توابع پایه ی شعاعی را مورد مطالعه قرار می دهیم. در حقیقت در این پایان نامه تلاش خواهیم کرد مزیت ها و قابلیت های روشهای بدون شبکه را در مقایسه با یک روش عددی مبتنی بر شبکه (مانند ر ...

این پایان نامه در مورد توابع پایه شعاعی و استفاده از آنها در حل عددی معادلات انتگرال می باشد. در فصل اول تاریخچه معادلات انتگرال و تعاریف و مفاهیم اولیه آورده شده است. در فصل دوم مفاهیم اساسی توابع پایه شعاعی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم به حل عددی معادلات انتگرال فردهلم یک بعدی با استفاده از توابع پایه شعاعی پرداخته شده است. در فصل چهارم حل عددی معادلات انتگرال فردهلم دو بعدی روی دامنه های مستطیلی با استفاده از توابع پایه شعاعی مورد مطالعه قرار گرفته است. ...

در رساله حاضر، حل معادله رینولدز در حالت استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. معادله رینولدز برای روانکار تراکم پذیر، معادله دیفرانسیل جزئی غیر خطی است. با حل معادله رینولدز در حالت استاتیکی به روش توابع پایه ای شعاعی، موقعیت تعادلی سیستم بدون روش سعی و خطا به دست می آید که آن نقطه شروع حل معادله رینولدز در حالت دینامیکی میباشد. با حل معادله رینولدز در حالت دینامیکی با استفاده از توابع پایه ای، موقعیت لحظه ای محور به دست آمده و سپس با استفاده از ابزار مدار دینامیکی، ...

یکی از مهمترین ویژگی های مواد، خاصیت مغناطیسی آن هاست که از زمان های نسبتا دور مورد توجه بوده و هم اکنون نیز در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی قرار گرفته است. هدف از انجام این پایان نامه تحقیق در زمینه آهنرباهای دائمی با پایه آهن و نئودیمیم و ناخالصی منگنز می باشد، که در حال حاضر از اهمیت فراوانی در انواع کاربردهای تجاری و صنعتی دارد. عنصر نئودمیم به عنوان آهنربای دائمی کاربرد در موتور جت، ژنراتوربادی ، سانتریفیوژ غنی سازی و ... دارد. به همین دلیل این پژوهش در نظر دارد تا با اس ...

در این پایان نامه ابتدا‏، پایه های عملگری یا به عبارت دیگر پایه های تعمیم یافته که ازاین ببعد g-پایه نامیده می شوند برای فضاهای هیلبرت معرفی شده است. سپس تمام مشخص سازی ها که در مورد پایه های برداری در فضاهای هیلبرت وجود دارند برای این نوع پایه با کمی تغییرات ارائه شده است. ...

یکی از مفاهیم جدید و کاربردی در جبر محاسباتی مفهوم پایه‌های تودرتو است. پایه‌های تودرتو نوع خاصی از پایه‌های گربنر با خواص ترکیبیاتی اضافی هستند، که نه تنها نسبت به یک ترتیب تک‌جمله‌ای بلکه نسبت به یک تقسیم تودرتو تعریف می‌شوند. ایده اساسی پشت پایه‌های تودرتو این است که به هر مولد در پایه مجموعه‌ای از متغیرهای ضربی را نسبت می‌دهند که این ارجاع منجر به تعریف تقسیم تودرتو می‌شود. هر مولد تنها مجاز است توسط چندجمله‌ای‌های بر حسب این متغیرها ضرب شود. یک اثر این تحدید یکتا بودن نم ...

مجموعه ای از اتم های کربن در اندازه های نانومتری، با طول پیوندی و زاویه های پیوندی مناسب، حلقه های کربنی مسطح را تشکیل می دهند. این ترکیبات به دلیل کاربردهای مهم، مانند ساخت نانولوله ها، پلیمرهای رسانا و فیلم های جامد الماسی، بسیار حائز اهمیت قرار گرفته اند. با استفاده از دو مجموعه پایه مختلف به بررسی پارامترهای ترمودینامیکی و ساختارهای هندسی نانوحلقه های کربنی Cm,m=4n+2 پرداخته شده است سپس تمامی نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده است .همچنین محاسبات این روش b3lyp با ...